Strona główna

Ważne informacje dla maturzystów

Strona główna

Uczestnictwo w zajęciach WSIiZ


Uzdolnieni uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy:

  • ukończyli co najmniej pierwszą klasę oraz uzyskali średnią ocen z toku nauki w wysokości co najmniej 4,5

lub

  • są finalistami olimpiady przedmiotowej,

mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach dydaktycznych z przedmiotów uruchomionych w WSIiZ w danym roku akademickim.

Listę przedmiotów, w których uczestniczył będzie uczeń zatwierdza Dziekan.

Zgody na udział w zajęciach udziela Dziekan, na pisemny wniosek ucznia złożony za pośrednictwem Dyrektora gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Dodatkowe informacje: Beata Szajna

opublikowano: 18 sierpnia 2008 14:42

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry