Rynek Pracy :: Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej
Strona główna

Raport: Rynek pracy w Polsce i UE

Strona główna

Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej


 

RAPORT

RYNEK PRACY W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ


wydanie V, poszerzone i uaktualnione

Autorzy: Tadeusz POMIANEK, Andrzej ROZMUS, Barbara PRZYWARA,

Magdalena BIENIA, Marta CZYŻEWSKA

 

SPIS TREŚCI

 

        Wstęp

 

Strategia zatrudnienia Unii Europejskiej

         Polityka w zakresie zatrudnienia w UE i Polsce

         Bezrobocie oraz przeciwdziałanie mu w Polsce i Unii Europejskiej

         Przystąpienie do UE a sytuacja na polskim rynku pracy

 

Praca i staże w krajach Unii Europejskiej

         Co nowego od maja 2004 r.?

         Praca w instytucjach UE

         Co zrobić, aby dostać się na 5-miesięczny staż do unijnych instytucji?

 

Preferencje pracodawców
         Oczekiwania pracodawców w odniesieniu do absolwentów 
         Waga poszczególnych kryteriów w procesie rekrutacji kandydatów
         Analiza ofert pracy

 

Edukacja wobec wyzwań współczesnego świata
         Rola wiedzy we współczesnych społeczeństwach
         Ku nowej szkole
         Polskie szkolnictwo wyższe – diagnoza i ocena
         Edukacja w Unii Europejskiej

 

Polska młodzież - szansa czy problem?

         Demograficzna szansa
         Zawody przyszłości
            Informatyczny boom
            Telepraca, czyli polska szansa
            Turystyka, zdrowie i inne możliwości

 

Zamiast zakończenia
         DODATEK SPECJALNY -  12 PUNKTOWY PORADNIK MATURZYSTY

 

 

opublikowano: 6 lutego 2006 11:49

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry