Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Finansów i Bankowości


 

Dyżury w Katedrze

Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący z Katedrą

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność naukowo-badawcza

Konferencje i seminaria organizowane przez Katedrę

Koła naukowe działające przy Katedrze

 

Informacje ogólne o Katedrze

 

Lokalizacja Katedry: II piętro pok. A216, Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (017) 866-11-73

p. o. Kierownika Katedry: dr Andrzej Cwynar

Sekretarz Katedry: mgr Joanna Poczynek


 

Dyżury w Katedrze:

 

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedzałek

9:00 - 12:00

Wtorek

8:00 – 16:00

Środa

8:00 - 16:00

Czwartek

8:00 - 16:00

Piątek

8:00 - 16:00

 

 

 

Pracownicy Katedry:

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail Notka biograficzna
prof. dr hab. Witold Koziński    

zobacz

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

 

   
Prof. nadzw. dr hab. Władysław Filar

 

 

zobacz

dr Andrzej Cwynar

www

zobacz

dr Agata Gemzik-Salwach

www

zobacz

dr inż. Paweł Perz

www

zobacz

dr Tomasz Skica

www

zobacz

mgr Joanna Poczynek

www

zobacz

 

Konsultacje pracowników Katedry w semestrze zimowym 2008/2009:

 

 • dr Andrzej Cwynar -

 

 • dr Tomasz Skica -

Wtorek - 9.40 - 10.40 do 24 marca 2009 r., w Tyczynie (pok. dydaktyków)

Wtorek - 9.40 - 10.40 od 31 marca 2009 r., Rzeszów, pok. 216

Środa - 9.40 - 10.40 Rzeszów, pok. 216

 • dr Agata Gemzik-Salwach -

 

 • dr Paweł Perz -

Środa - 15:00 - 16:30 Rzeszów, pok. 216

 • mgr Joanna Poczynek -

Czwartek - 12:00 - 13:30 Rzeszów, pok.216

 

Dla studentów zaocznych konsultacje po wczesniejszym uzgodnieniu e-mailem.

 

 


 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail

Notka

biograficzna

Prof. dr hab. Janusz Ostaszewski    

zobacz

 


 

Działalność dydaktyczna Katedry:

 

   • Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 

 • Mikroekonomia, Makroekonomia
 • Podstawy finansów
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Finanse publiczne
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Finanse międzynarodowe
 • Rynek kapitałowy i pieniężny
 • Współczesny rynek kapitałowy
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Analiza finansowa
 • Zarządzanie finansami
 • Bankowość
 • Bankowość elektroniczna
 • Bankowa obsługa przedsiębiorstw
 • Międzynarodowa bankowość korporacyjna
 • Zarządzanie pasywami i aktywami banku
 • Polityka pieniężna i kursowa Europejskiego Banku Centralnego

 


 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 

   • Główne kierunki badań:

- Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

- Instrumenty pochodne i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

- Efektywność rynku finansowego

- Zarządzanie ryzykiem bankowym

 

   • Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:

- Badanie stopnia efektywności polskiego rynku finansowego

- Długookresowe decyzje finansowe w przedsiebiorstwach

- Adekwatność mierników stopnia realizacji strategii

 

   • Nowy numer Finansowego Kwartalnika Internetowego "e-Finanse":

Zespół Redakcyjny e-Finansów informuje, że ukazał się właśnie kolejny numer pisma. e-Finanse to wydawany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kwartalnik branżowy kierowany do finansistów. Pismo ma przede wszystkim pełnić rolę forum wymiany poglądów i myśli z zakresu finansów, ale pomyślane zostało także jako sposób na integrację polskiej finansjery. Radę Programową pisma tworzą znani profesorowie reprezentujący najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce.

 

Zapraszamy do lektury jego artykułów.

www.e-finanse.com

 


 

Konferencje i seminaria organizowane przez Katedrę:

 

 • Seminarium: Założenia i realizacja reformy systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce (27.06.2007)
   • Archiwum
 • Seminarium wieńczące obchody Roku Władysława Grabskiego

 

 


Koła naukowe działające przy Katedrze:

 

Koło Naukowe Przedsiębiorczości

 

 

opublikowano: 2 marca 2009 09:48

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry