O UCZELNI :: Katedra Zarządzania i Marketingu
Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Zarządzania i Marketingu


 

 

Informacje ogólne o Katedrze

 

Lokalizacja Katedry: II piętro pok. A213, Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (017) 866-11-86

Kierownik Katedry: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk

Sekretarz Katedry: Małgorzata Leśniowska

 


 

Dyżury w Katedrze

Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący z Katedrą

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność naukowo-badawcza

Inne

 

Dyżury w Katedrze:

 

Konsultacje dla studentów poszczególnych pracowników etatowych znajdują się na ich stronach www oraz są wywieszone przed Katedrą Zarządzania i Marketingu (pokój 213).
Linki do stron pracowników zamieszczone są w kolejnej sekcji - Pracownicy Katedry.

 

Dzień tygodnia Godziny
Poniedziałek 9:00 - 13:00
Wtorek 9:00 - 13:30
Środa 9:00 - 15:00
Czwartek 9:00 - 15:00
Piątek 9:00 - 14:30

 

 

Pracownicy Katedry:

 

Pracownik

Strona www

pracownika

e-mail

Notka biograficzna
prof. nadzw.dr hab. inż. Tadeusz Pomianek

www

zobacz

prof. nadzw. dr. hab. inż. Waldemar Karwowski

www

zobacz

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk  

zobacz

dr inż. Jan Andreasik  

zobacz

dr Krzysztof Feret

www

zobacz

dr Paweł Dąbrowski  
zobacz
dr Jan Hermaniuk

www

zobacz

dr inż. Agata Szmulik

www

zobacz

dr Grzegorz Wróbel

www

zobacz

 

 


 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 

Pracownik

Strona www

pracownika

e-mail

Notka biograficzna

Mgr Teresa Wojtyło  

zobacz

Mgr Adam Piekara  

zobacz

Mgr Michał Tyrakowski    

 

 


Działalność dydaktyczna Katedry:

 

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Kierowanie Zespołami ludzkimi
 • Logistyka
 • Organizacja i zarządzanie
 • Podstawy zarządzania
 • Teoretyczne i praktyczne problemy kierowania zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym
 • Techniki obsługi klienta
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania

 

 


 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 

Główne kierunki badań:

Badania naukowe realizowane przez pracowników Katedry Zarządzania i Marketingu skupiają się wokół następujących tematów badawczych:

 

 • Społeczeństwo informatyczne a nowoczesne systemy zarządzania
 • Metodologiczne podstawy nauk o zarządzaniu
 • Zarządzanie poprzez konflikt a strategie kształtowania wartości organizacji
 • Zarządzanie poprzez konflikt a strategie kierowania projektami informatycznymi klasy ERP
 • Odmienność kulturowa regionu inwestycji jako determinant implementacji japońskiego stylu zarządzania.
 • Analiza ekonomiczno-społeczna japońskich inwestycji zagranicznych w Polsce
 • Polskie przedsiębiorstwa u progu nowej ekonomii
 • Ryzyko i niepewności w zarządzaniu firmą
 • Informatyczne systemy zarządzania jakością
 • Restrukturyzacja
 • Podejście procesowe do zarządzania
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Wartość przedsiębiorstwa i czynników wpływających na nią
 • Przedsiębiorczość

 

   • Projekty naukowo-badawcze realizowane w ostatnich latach:
 • Czas na pracę - praca na czas. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL (2004-10-30 - 2008-03-31)
 • System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo Zurbanizowanych. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL (2005-2008r)
 • Changes of Japanese Management Style In The Context of Its Implementation Into The Japanese Companies In Poland And Central East Europe
 • Koordynator projektu: Centrum Kobiet Biznesu
 • Do pracy bez słów, opracowanie materiałów szkoleniowych , w tym DL, przeprowadzanie szkoleń
 • Koordynator merytoryczny szkoleń w projekcie „System przeciwdziałania powstawania bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”.

 

   • Archiwum
 • Wpływ Internetu na zarządzanie marketingowe małych i średnich przedsiębiorstw Województwa Podkarpackiego
   
 • Strategies to overcome barriers to employment for the over 50s. Program Leonardo da Vinci (11.2002 -10.2004)
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego (RIS PODKARPACKIE). Komitet Badań Naukowych (1.04.2003 – 31.12.2004)
 • E-Ekonomia, opracowanie materiałów dydaktycznych (DL) z przedmiotów: Podstawy zarządzania oraz Kierowanie Zespołami Ludzkimi
   
 • Filozoficzne podstawy nauk o zarządzaniu
 • Filozofia marketingowego zarządzania MŚP – podstawą ich rozwoju
 • Kierunki doskonaleni zarządzania marketingowego
 • Postawy metodologiczne nauk o zarządzaniu

   

   


   

  Pozostałe informacje o Katedrze:

   

  Termin i miejsce konsultacji:

   

  Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek

  Wtorek 9:00 – 10:00
  (Tuesday) (po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania)

  Biuro Rektora i Kanclerza, p. A 201

  Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk Piątek 10:30 – 12:30
  (Friday) p. 213
  Dr Krzysztof Feret Czwartek 12:00 – 14:00
  (Thursday) p. 213
  Dr Grzegorz Wróbel Środa 11:00 – 13:00
  (Wednesday) p.213
  Dr Jan Hermaniuk Piątek 12:30 – 14:30
  (Friday) p. 213

  Dr Paweł Dąbrowski

   

  Poniedziałek 9:00 – 11:00
  (Monday) p. 213
  Dr inż. Agata Szmulik Środa 12:00 – 14:00
  (Wednesday) Dziekanat/2
  Mgr Magdalena Żmuda Wtorek 10:00 – 12:00
  (Tuesday) p. A 46

   

   

opublikowano: 24 lutego 2009 11:47

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry