Strona główna

Raport: Rynek pracy w Polsce i UE

Strona główna

Praca w instytucjach UE


  powrót do spisu

 

Praca w instytucjach UE

 

         Polacy obsadzają również stanowiska w instytucjach UE. Od maja 2004 r. na polskich pracowników czeka 1 341 wolnych miejsc na dobrze płatnych posadach w Komisji Europejskiej, a 1500-2000 – w pozostałych instytucjach 23. Miejsca te zapełniane będą do 2009 r. Zatrudnianie odbywa się na zasadach konkursowych. Kandydaci w pierwszym etapie przechodzą testy sprawdzające zdolność logicznego myślenia, umiejętność analizowania tekstu i wyciągania wniosków, ogólną wiedzę o UE oraz wiedzę z dziedziny, którą chce zajmować się kandydat, znajomość innego niż własny języka UE. Druga część egzaminu to wypracowanie na zadany temat – studium przypadku, a także praca z unijnymi dokumentami. Kolejny, trzeci etap to rozmowy w Brukseli, podczas których badana będzie wiedza, znajomość języków, a także inne umiejętności, np. współpraca z osobami z innych krajów. Przewidziana jest również możliwość zatrudniania tzw. pracowników kontraktowych, którzy nie muszą zdawać egzaminów, a są rekomendowani przez rząd.


Obywatele polscy zatrudniani są w następujących instytucjach:

  • Komisja Europejska,
  • Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej,
  • Europejski Trybunał Sprawiedliwości,
  • Służby Parlamentu Europejskiego,
  • Sekretariat Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
  • Sąd Pierwszej Instancji,
  • Sekretariat Komitetu Regionów,
  • Trybunał Obrachunkowy.


         Przyszli pracownicy unijni podzieleni są na cztery kategorie. Kategorię A stanowią pracownicy merytoryczni, posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe i tytuł magistra. Kategoria B obejmuje pracowników biurowych, tłumaczy i w ich przypadku nie jest wymagane ukończenie studiów wyższych. Kategorię C stanowią pracownicy sekretariatów i obowiązują tu wymagania adekwatne do kategorii B, a kategorię D – pracownicy techniczni, pracownicy ochrony, stołówek, kierowcy itp. Na początek Komisja Europejska zamierza zatrudnić około 200 urzędników z Polski, 60 sekretarek i 80 tłumaczy 24.
         Kandydaci powinni pamiętać o tym, iż pomyślny rezultat konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. Aplikanci wpisywani są na listę (ważna przez kilka lat) i mianowani na różne stanowiska w zależności od potrzeb poszczególnych służb. 
         Płace są atrakcyjne, minimalne wynagrodzenie dla pracowników instytucji unijnych wynosi 1,9 tys. euro, a maksymalne nawet 14,4 tys. euro (miesięcznie), opodatkowane jest w wysokości około 15% i zostaje w większości zrekompensowane przez różne dodatki (np. za rozłąkę z krajem). Trzeba pamiętać, że Bruksela to drogie miasto i moc nabywcza tych pieniędzy jest o 1/3 niższa niż w Warszawie. Atrakcyjność Brukseli polega na możliwości awansu, jaka otwiera się przed świeżo upieczonym eurokratą. Osoby zatrudnione w instytucjach unijnych często zakładają działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia i rozliczają się ze swoim pracodawcą na podstawie comiesięcznych faktur.

 


23 Pracuj.pl, Pracodawcy 2003/2004, Communication Partners Sp. z o.o., Warszawa 2003, s. 32.

24 J. Bielecki, A. Stankiewicz, Ponad 40 kandydatów na miejsce, „Rzeczpospolita z 16 lipca 2003 r., s. 2.

 

 powrót do spisu

 

 

opublikowano: 6 lutego 2006 13:22

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry