Strona główna

Raport: Rynek pracy w Polsce i UE

Strona główna

Co zrobić, aby dostać się na 5-miesięczny staż do unijnych instytucji?


 

powrót do spisu

 

Co zrobić, aby dostać się na 5-miesięczny staż do unijnych instytucji?

 

         Co roku Polacy mogą ubiegać się o wyjazd na staż do instytucji unijnych. Terminy nadsyłania aplikacji to koniec marca oraz września każdego roku. Wzory aplikacji znajdują się na stronie: http://europa.eu.int/comm/stages. Najwięcej stażystów przyjmuje najbardziej rozbudowana z unijnych instytucji, czyli Komisja Europejska, ale do wyboru jest też Parlament Europejski czy Sekretariat Generalny Unii Europejskiej. Staże w Komisji Europejskiej organizowane są dwa razy do roku, trwają pięć miesięcy. 

         Podstawowymi wymaganiami są wyższe wykształcenie (w tym również licencjat), wiek do 30 lat oraz obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub stowarzyszonego. Celem stażu jest zapoznanie uczestników z ogólnymi ideami integracji europejskiej, praktycznymi aspektami pracy w instytucjach unijnych, zasadami funkcjonowania agend UE. Średnio rocznie dla stażystów oferowanych jest 600 miejsc stażu, jednak liczba nadesłanych aplikacji bywa dziesięć razy wyższa.

Procedura aplikacyjna składa się z następujących elementów:

  • złożenie aplikacji do 31 marca lub 30 października każdego roku,
  • zawiadomienie (okres miesiąca po przesłaniu aplikacji) o nadaniu numeru kandydata,
  • preselekcja – czyli publikacja w tzw. Blue Book (2-3 tygodnie od zawiadomienia),
  • ostateczna selekcja,
  • podpisanie kontraktu.


         Stażystom przysługują granty w wysokości 694 euro na miesiąc oraz dodatkowo 168 euro dla niepracującego współmałżonka.

         Szansę na podjęcie ciekawej pracy związanej z integracją europejską będą miały również osoby, które pozostaną w Polsce. Według szacunków UKIE, potrzebnych będzie blisko 18 tys. urzędników, którzy będą się zajmować rozwojem regionalnym, pozyskiwaniem i wykorzystaniem unijnych funduszy 25.

         Osoby po studiach upatrują w naszym członkostwie szansę na możliwość szybszego rozwoju zawodowego i wyższego wynagrodzenia, natomiast dla Polaków z wykształceniem średnim i zawodowym najistotniejsze są miejsca pracy w Polsce. Osoby z wykształceniem podstawowym chcą wyjechać do pracy za granicę, gdyż nie widzą dla siebie szans w kraju to właśnie ich najczęściej dotyka problem bezrobocia. Polacy inaczej oceniają pracę z zagranicznymi menedżerami w firmach zlokalizowanych w Polsce i poza nią. Boimy się również konkurencji na rynku pracy
i potrzeby zdobycia dodatkowych certyfikatów wymaganych w UE.

 


25 D. Pszczółkowska, Jak zostać eurokratą, „Gazeta Wyborcza” z 14 października 2002 r., s. 2.

 

 

  powrót do spisu

 

 

opublikowano: 6 lutego 2006 13:24

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry