Strona główna


Strona główna

Możliwości zatrudnienia w państwach UE


Wstecz

 

Możliwości zatrudnienia w państwach UE

 

Austria | Belgia | Czechy | Cypr | Dania | Grecja | Finlandia | Francja | Hiszpania | Holandia | Irlandia | Luksemburg | Litwa | Łotwa | Estonia | Malta | Niemcy | Portugalia | Słowacja | Słowenia | Szwajcaria | Szwecja | Węgry | Wielka Brytania | Włochy

 

 


AUSTRIA 

Zasady zatrudnienia 

Do końca kwietnia 2009 r. zostają przedłużone ograniczenia w dostępie Polaków do austriackiego rynku pracy; obecnie wymagane jest pozwolenie na pracę uzyskane przez przyszłego pracodawcę w regionalnym Urzędzie Pośrednictwa Pracy; od 1 stycznia 2006 r. pobyt powyżej 3 miesięcy wymaga zaświadczenia meldunkowego; przedsiębiorca w ciągu 24 godzin po zatrudnieniu pracownika musi zgłosić go do ubezpieczenia społecznego 22. 

Legalna praca sezonowa 

hotelarstwo, turystyka,gastronomia, opieka nad dziećmi, kelnerzy, barmani, pokojówki, instruktorzy narciarstwa i snowboardu 

Najważniejsze linki

www.austria.gv.at

www.lanet.at/ams

www.personel.at

www.personalberatung.at

www.handelsratpolen.at/index_pl.htm

www.bmags.gv.at//cms/site/

www.ams.or.at

www.alpha.at

www.oeh.jobfinder.at


BELGIA 

Zasady zatrudnienia 

Obecnie wymagane jest pozwolenie na pracę uzyskane przez przyszłego pracodawcę; pozwolenie udzielone zostanie tylko wówczas, gdy na belgijskim rynku pracy nie można znaleźć odpowiedniego pracownika. 

Legalna praca sezonowa 

pielęgniarka,inżynier-elektryk, budowlaniec, kierowcy,opieka nad dziećmi i osobami starszymi 

Najważniejsze linki

www.belgium.pl/pol//info

www.poleconomie.be

www.belgium.pl

www.belgia.net

www.expatriates.com/classifieds/belgium

www.vdab.be

www.leforem.be

www.meta.fgov.be

www.monster.be

www.hotjob.be

www.mineco.fgov.be

www.orbem.be


CZECHY

Zasady zatrudnienia

Możliwość pracy bez żadnych ograniczeń od 1 maja 2004 r.;Polacy mogą korzystać z usług czeskich urzędów pracy;pobyt powyżej 30 dni wymaga rejestracji w wydziale ds. cudzoziemców lokalnego komisariatu policji. 

Legalna praca sezonowa

rolnictwo,leśnictwo, przemysł samochodowy, elektrotechniczny optyczny, gumowy, związany z obróbką drewna, hutnicy, górnicy 

Najważniejsze linki

www.mzv.cz/warsaw

www.mpsv.cz

www.weh.cz

www.czech.cz

www.ampol.cz

www.onrea.net

www.jobshop.cz

www.cz.jobpilot.de

www.jobatlas.cz

www.praguepost.com

www.en.domavcr.cz

www.jobs.cz


CYPR 

Zasady zatrudnienia

Możliwość pracy bez żadnych ograniczeń;zatrudnienie na takich samych warunkach jak Cypryjczycy;wymagane pozwolenie na dłuższy pobyt (powyżej 90 dni);po podpisaniu umowy o pracę formalności załatwia pracodawca – poinformowanie ministerstwa pracy. 

Legalna praca sezonowa

budownictwo, turystyka, budownictwo, hotelarstwo,gastronomia, kucharz, pokojówka, kelner, inżynierowie, architekci, sprzedawca, kierowca 

Najważniejsze linki

www.cyprus.gov.cy

www.jobs.pleuropa.eu.int/eures

www.wehcypr.org.cy

www.cyprus-net.com

www.jobs.com.cy

www.cyprus-mail.com

www.cyprusweekly.com.cy

www.phileleftheros.com


DANIA 

Zasady zatrudnienia

Możliwość pracy z pewnymi ograniczeniami od 1 maja 2004 r.;możliwość poszukiwania pracy w Danii przez 6 miesięcy bez potrzeby uzyskiwania zezwolenia na pobyt;połączenie zezwolenia na pracę z zezwoleniem na zamieszkanie.

Legalna praca sezonowa

lekarze, pielęgniarki, kucharze, kelnerzy, pracownicy sezonowi w rolnictwie,budownictwo,opieka nad osobami starszymi

Najważniejsze linki

www.ambasadadani.pl

www.bm.dk

www.workindenmark.dk

www.jobbank.dk

www.monster.dk

www.investindk.dk

www.ams.dk

www.jobnet.dk

www.stepstone.dk


GRECJA 

Zasady zatrudnienia

Potrzebne jest pozwolenie na pobyt i pracę uzyskane przez przyszłego pracodawcę w Urzędzie Zatrudnienia. 

Legalna praca sezonowa

zbiór owoców,hotelarstwo,gastronomia,turystyka, budownictwo, inżynier, architekt, marynarz 

Najważniejsze linki

www.greece.pl

www.ellada.com/work.html

www.compulink.gr

www.overseasjobs.comathens.citynews.com/Employment.html

www.labor-ministry.gr

www.poland-embassy.gr

www.oaed.gr


FINLANDIA 

Zasady zatrudnienia

Rynek pracy zostanie otworzony od 1 maja 2006 r.; pozwolenie na pracę wydają miejscowe urzędy zatrudnienia;bez zezwoleń na podjęcie pracy możliwa jest praca sezonowa w ogrodnictwie i rolnictwie.  

Legalna praca sezonowa

rolnictwo,zbiór owoców leśnych,leśnictwo,na fermach zwierząt, programiści, specjaliści obsługi sieci komputerowych, eksperci w zakresie aplikacji komputerowych 

Najważniejsze linki

www.mol.fi

www.uranus.fi

www.finlandia.pl

www.jobline.fi

www.mil.fi/links

www.cimo.fi


FRANCJA 

Zasady zatrudnienia

Francuski rynek pracy zostanie otworzony najpóźniej w 2009 r.; potrzebna jest karta pobytu i karta pracy;skomplikowana procedura uzyskiwania zgody na zatrudnienie – Przedstawicielstwo Biura Migracji Międzynarodowej przy Ambasadzie Republiki Francji w Warszawie.  

Legalna praca sezonowa

pielęgniarki, lekarze, opieka nad osobami starszymi, stoczniowcy, metalurdzy, prace remontowo-budowlane, zbiór owoców,hotelarstwo,gastronomia,w Disneyland pod Paryżem

Najważniejsze linki

 www.ambafrance.org.pl

www.travail.gouv.fr

www.infostages.com

www.jobpilot.fr

www.jouuniverse.fr

www.france.org.pl

www.anpe.fr

www.cidj.com

www.emploi.org

www.monster.fr

www.emploi-saisonnier.com


HISZPANIA 

Zasady zatrudnienia

Co roku ustalane są tzw. kontyngenty decydujące o napływie pracowników z zagranicy;obecnie wymagane jest pozwolenie na pracę uzyskane przez przyszłego pracodawcę;wiza z prawem do pracy jest wydawana na podstawie umowy o pracę (nie jest wymagana przy pracy sezonowej).  

Legalna praca sezonowa

zbiór owoców,hotelarstwo,gastronomia, budownictwo, sektor przemysłowy, kierowcy, operatorzy maszyn przemysłowych i drukarskich, spawacze, technicy bhp, rzeźnicy 

Najważniejsze linki

www.polonia.es

www.mtas.es

www.empleo.com

www.monster.es

www.infojobs.net

www.todotrabajo.com

www.infoempleo.com

www.creyfs.es

www.cenpla.es


HOLANDIA 

 

Zasady zatrudnienia

Potrzebujesz pozwolenia na pracę, jak szybko je otrzymasz, decyduje twój zawód; obecnie wymagane jest pozwolenie na pracę uzyskane przez przyszłego pracodawcę z Centrum voor Werk en Inkomen. 

Legalna praca sezonowa

rolnictwo (uprawa kwiatów),hotelarstwo,gastronomia,zbiórka szparagów, sortowanie ryb, owoców i warzyw, marynarze, laboranci, pielęgniarki, asystenci operacyjni 

Najważniejsze linki

www.nlembassy.pl

www.minszw.nl

www.werk.nl

www.cwinet.nl

www.superjob.nl

www.monsterboard.nl

www.job.nl

www.abu.nl

www.nbb.nl

www.employment.gov.nl


IRLANDIA 

Zasady zatrudnienia

Możliwość pracy bez żadnych ograniczeń od 1 maja 2004 r.;poszukiwanie pracy na takich samych warunkach jak Irlandczycy;w okresie 3 miesięcy po przyjeździe należy zarejestrować się w biurze imigracyjnym w celu uzyskania pozwolenia na pobyt. 

Legalna praca sezonowa

budownictwo,informatyka,medycyna, budownictwo, kierowcy, piekarze, rzeźnicy, pielęgniarki, farmaceuci, księgowi, analitycy finansowi 

Najważniejsze linki

www.irlandia.pl

www.irlgov.ie

www.oasis.gov.ie

www.topjobs.ie

www.stepstone.ie

www.entemp.ir

www.irishjobs.com

www.jobs.ie

www.monster.ie

www.jobs.ie

www.recruitireland.ie

www.jobs4u.ie


LUKSEMBURG 

Zasady zatrudnienia

Znaleźć pracę w tym państwie nie jest łatwo; obecnie wymagane jest pozwolenie na pracę uzyskane przez przyszłego pracodawcę w Ministerstwie Pracy i Zatrudnienia;

Legalna praca sezonowa

praca dla wykwalifikowanych specjalistów. specjaliści oraz personel w instytucjach unijnych 

Najważniejsze linki

www.gouvernment.lu

www.etat.lu

www.monster.lu

www.europa.eu.int/eures

www.restena.lu/gover

www.careers.lu


LITWA, ŁOTWA, ESTONIA

Zasady zatrudnienia

Możliwość pracy bez żadnych ograniczeń od 1 maja 2004 r.;obecnie wymagane jest pozwolenie na pobyt dłuższy niż 3 miesiące;pozwolenia wydawane są przez urząd ds. migracji. 

Legalna praca sezonowa

budownictwo,rolnictwo,gastronomia, prace sezonowe, programiści komputerowi, specjaliści od marketingu i sprzedaży, budowlańcy – stolarze, tynkarze, malarze 

Najważniejsze linki

Litwa:

www.vrm.lt

www.overseasjobs.com

www.workingabroad.com

www.ida.it/invest.law.labour.html

www.5ci.it

www.cvonline.it

 

Łotwa:

www.nva.lv

www.cv.lv

www.e-job.lv

www.workingday.lv

www.rms.riga.lv

www.lvnet.lv/~rms

 

Estonia:

www.mig.ee

www.ettk.ee

www.tta.ee


MALTA 

Zasady zatrudnienia

Przez najbliższych 7 lat, żeby znaleźć zatrudnienie na Malcie;obecnie wymagane jest pozwolenie na pracę;pobyt powyżej 6 miesięcy wymaga złożenia w urzędzie migracyjnym odpowiedniego wniosku i udowodnienia, że szuka się pracy lub posiada się zabezpieczenie finansowe.  

Legalna praca sezonowa

transport,hotelarstwo,gastronomia,pomoc kuchenna, animator kultury, programiści, administratorzy sieci, technicy komputerowi, kierowcy 

Najważniejsze linki

www.etc.org.mt

www.legal-malta.com

www.maltanetworkresources.com/

www.transabroad.com

www.overseasjobs.com/do/where

www.jobs-in-europe.net/malta.html

www.il-monti.com

www.prlmalta.com

www.xol.com.mt


NIEMCY 

Zasady zatrudnienia

Zapowiadany 7 letni okres trwania ograniczeń;ułatwienia dla pracowników sezonowych – praca max. 3 miesiące.

Legalna praca sezonowa

rolnictwo,leśnictwo,przetwórstwo owoców,opieka nad dziećmi, informatycy, lekarze, pielęgniarki 

Najważniejsze linki

www.wirtschaft-polen.de

www.arbeitsagentur.de

www.au-pair.agenturen.de

www.arbeitsamt.de

www.infoniemcy.pl

www.ambasadaniemiec.pl

www.arbeitsamt.de

www.az-online.de

www.worldwidejobs.de

www.arbeitsamt.de/zav


PORTUGALIA 

Zasady zatrudnienia

Obecnie wymagane jest pozwolenie na pracę; na podstawie kontraktu z przyszłym pracodawcą wydawane jest pozwolenie na pobyt. 

Legalna praca sezonowa

zbiór owoców,budownictwo,gastronomia,animator kultury, murarze, tynkarze, kierowcy, kelnerzy, barmani, informatycy 

Najważniejsze linki

www.min-nestrangeiros.pt

www.cfe.iapmei.pt

www.iefp.pt

www.portugal-info.net

www.sef.pt

www.jobsabroad.com


SŁOWACJA 

Zasady zatrudnienia

Możliwość pracy bez żadnych ograniczeń;zatrudnienie na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli Słowacji;pobyt powyżej 90 dni wymaga zameldowania w miejscowym urzędzie policji. 

Legalna praca sezonowa

przemysł motoryzacyjny,budownictwo, usługi finansowe, handel, nieruchomości, hotelarstwo, opieka zdrowotna 

Najważniejsze linki

www.weh-polamb.sk

www.TechAbroad.com

www.JobsAbroad.com

www.pz.nl/eceat/home-en.htm

www.TransitionsAbroad.com/resources/work

www.onrea.net


SŁOWENIA 

Zasady zatrudnienia

Możliwość pracy bez żadnych ograniczeń;zatrudnienie na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli Słowenii;w ciągu 3 miesięcy od przyjazdu należy złożyć w administracji regionalnej wniosek o wydanie pozwolenia na pobyt. 

Legalna praca sezonowa

zbiór owoców,hotelarstwo,animator kultury, inżynierowie-mechanicy, inżynierowie budownictwa 

Najważniejsze linki

www.poland-embassy.si

www.ess.gov.si

www.workingabroad.com

www.uni-lj.si

www.uni-mb.si


SZWAJCARIA 

Zasady zatrudnienia

Szwajcarzy zgodzili się na stopniowe otwieranie swojego rynku pracy dla nowych obywateli Unii, ostateczne otwarcie nastąpi w 2011 r.; pracodawca wystawia rekomendację i potwierdza chęć zatrudnienia; dokumenty te trafiają do Ambasady Szwajcarii w Polsce. 

Legalna praca sezonowa

wykwalifikowani specjaliści 

Najważniejsze linki

www.seco.admin.ch

www.jobpilot.ch

www.skitotal.com


SZWECJA 

Zasady zatrudnienia

Możliwość pracy bez żadnych ograniczeń najwcześniej od 1 maja 2004 r.;obecnie wymagane jest pozwolenie na pobyt dłuższy niż 3 miesiące ,wydawane przez Urząd Migracyjny;nie ma ograniczeń w dostępie do rynku pracy – informacje gromadzi centralne biuro zatrudnienia. 

Legalna praca sezonowa

rolnictwo,ogrodnictwo,zbiór runa leśnego,budownictwo, pielęgniarki, dentyści, opieka do osób starszych, budowlańcy, sprzątaczki, opiekunki do dzieci 

Najważniejsze linki

www.ams.se

www.topjobs.se

www.stepstone.se

www.jobnet.se

www.wideyes.se

www.swedish-embassy.pl

www.migrationsverket.se

www.jobbline.se

www.jobpilot.se

www.jobboptions.se

www.jobb.dn.se

www.manpower.se

www.proffice.se

www.poolia.se

www.spur.se


WĘGRY 

Zasady zatrudnienia

Możliwość pracy bez żadnych ograniczeń od 1 maja 2004 r.;obecnie wymagane jest pozwolenie na pobyt dłuższy niż 3 miesiące;zatrudnienie i poszukiwanie pracy na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli Węgier. 

Legalna praca sezonowa

hotelarstwo,gastronomia,zbiór owoców, budownictwo, przemysł przetwórczy, handel, inżynierowie, pielęgniarki 

Najważniejsze linki

www.amdpl-weh.hu

www.mfa.gov.hu

www.afsz.hu

www.npk.hu/hu/indexhu.php

www.jobpilot.hu

www.onrea.net


WIELKA BRYTANIA 

Zasady zatrudnienia

Możliwość pracy bez żadnych ograniczeń od 1 maja 2004 r.;wymóg rejestracji w wydziale ds. imigracji i spraw obywatelskich brytyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych poprzez oświadczenie złożone w ciągu 30 dni od podjęcia pracy (opłata 50 funtów) – zaświadczenie jest ważne 12 miesięcy. 

Legalna praca sezonowa

rolnictwo,hotelarstwo,gastronomia,usługi, nauczyciele, lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, opiekunowie osób starszych, sektor administracji, biznes, zarządzanie, kierowcy, budownictwo 

Najważniejsze linki

www.britishembassy.pl

www.aaappointments.co.uk/

www.londonjob.net

www.jobinscotland.com

www.workpermits.gov.uk

www.monster.co.uk

www.britishjobs.net

www.topjobs.co.uk

www.jobsite.co.uk

www.thebestjobs.co.uk

www.workthing.com

www.jobs4.info

www.hotrecruit.com


WŁOCHY 

Zasady zatrudnienia

Obecnie wymagane jest pozwolenie na pracę uzyskiwane przez pracodawcę w powiatowej Dyrekcji Pracy;78 500 pozwoleń na pracę. 

Legalna praca sezonowa

zbiór owocówhotelarstwo,gastronomia,opieka nad dziećmi i osobami starszymi, inżynierowie budowlani, pomoce domowe, spawacze okrętowi 

Najważniejsze linki

www.italianembassy.pl

www.infopolonia.it

www.jobpilot.it

www.mercurius.it

www.jobplanet.guidasicilia.it

www.lavoro.org

www.cercolavoro.com

www.bancolavoro.com

www.lavoro.tiscali.it

www.uplevel.it

www.jobonline.it

www.infojobs.it


 

Na podstawie: W. Pater, Na biało czyli jak legalnie pracować w Europie, Informator dla młodzieży, Warszawa 2004 i 2005r.; http://www.pracuj.info.pl.

 

 


22 [1] J.J. Olszewski, op.cit., s. 2.

 

 

Wstecz

 

 

opublikowano: 6 lutego 2006 13:19

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry