Strona główna

Raport: Rynek pracy w Polsce i UE

Strona główna

Preferencje pracodawców


 

PREFERENCJE PRACODAWCÓW

         Analiza rynku pracy pod kątem wymagań pracodawców daje wskazówki co do wyboru swojego przyszłego zawodu, a także „zaprogramowania” rozwoju zawodowego. Wchodząc na rynek pracy, kandydaci wnoszą nie tylko swoje wykształcenie (wiedzę, kwalifikacje), ale również całą gamę doświadczeń (np. z praktyk, staży), umiejętności (od znajomości języków po umiejętności komunikacyjne) i cech osobowych (jak pracowitość, zorganizowanie czy ambicja). Okres studiów to dobry czas na zdobywanie i doskonalenie właśnie owych soft skills (miękkich umiejętności). Aby znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jakich umiejętności, kwalifikacji, cech oczekują pracodawcy od kandydatów do pracy, przeprowadzono analizę rynku pracy w dwóch obszarach:

 

  1. poprzez badanie pracodawców Podkarpacia przez Zespół ds. Badania Potrzeb Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania,
  2. analizę 733 ofert pracy, jakie otrzymało Biuro Karier WSIiZ w Rzeszowie.

 

powrót do spisu

opublikowano: 6 lutego 2006 13:25

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry