Rynek Pracy :: Oczekiwania pracodawców w odniesieniu do absolwentów
Strona główna

Raport: Rynek pracy w Polsce i UE

Strona główna

Oczekiwania pracodawców w odniesieniu do absolwentów


 

Oczekiwania pracodawców w odniesieniu do absolwentów

 

         Badaniami objęto 256 pracodawców Podkarpacia, uczestniczących w cokwartalnych badaniach nad cyklem koniunkturalnym, prowadzonych przez Instytut Gospodarki – było to już trzecie badanie tego typu, prowadzone przez Zespół ds. Badania Potrzeb. Przeprowadzono je w sierpniu 2005 r.

         Wśród badanych przedsiębiorstw przeważały firmy handlowe (35%), a w dalszej kolejności znajdują się przedsiębiorstwa przemysłowe (27%), usługowe (25%) oraz budowlane (13%). Wśród badanych przedsiębiorstw przeważały firmy handlowe (35%), a na dalszych miejscach znajdują się przedsiębiorstwa przemysłowe (27%), usługowe (25%) oraz budowlane (13%). 

         Badanie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych zostało podzielone na trzy obszary, które uwzględnia się w procesie rekrutacji pracowników. Są to: cechy osobowościowe (np. szczerość, uczciwość), posiadane kwalifikacje, kompetencje, wiedza (np. certyfikaty językowe, obsługa komputera itp.) oraz praktyczne umiejętności (komunikatywność, kreatywność).

 

powrót do spisu


 

opublikowano: 3 lutego 2006 14:42

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry