Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Turystyki i Rekreacji


 

KATEDRA TURYSTYKI I REKREACJI

 

 

Dyżury w Katedrze

Pracownicy Katedry

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność naukowo-badawcza

 

Informacje ogólne o Katedrze

 

Lokalizacja Katedry:Tyczyn pok. TB 1

Telefon: (017) 866-18-29

Kierownik Katedry: prof. nadzw. dr hab. Inż. Jan Krupa

Sekretarz Katedry: mgr Joanna Urbaniak

 


Dyżury w Katedrze

 

Dni tygodnia

Godziny

poniedziałek

8:00- 15:00

wtorek

8:00- 15:00

środa

8:00- 15:00

czwartek

8:00- 15:00

piątek

8:00- 15:00

 


Pracownicy Katedry

 

 

Pracownik

Strona www pracownika

E- mail

Notka biograficzna

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa

 

Jan Krupa

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Dybińska

 

 

Prof. dr hab. Ryszard Korczowski

 

 

dr Jacek Biliński

 

 

dr Renata Grzywacz

 

Renata Grzywacz

dr Maciej Jackowski

 

 

 

dr Krzysztof Kaganek      

dr Daria Sawaryn

 

Daria Sawaryn

mgr Grzegorz Opaliński

 

 

mgr Iwona Pezdan- Śliż

 

 

mgr Marta Przydział

 

 

mgr Artur Szymański

 

 

mgr Monika Tarnawska-Marszałek

 

 

mgr Joanna Urbaniak

 

 

 

 

 


Działalność dydaktyczna Katedry

 

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 

 • Anatomia
 • Balneologia z hydroterapią
 • Dietetyka
 • Edukacja prozdrowotna
 • Etyka w turystyce
 • Fitness
 • Fizjologia człowieka
 • Fizjologia pracy i wypoczynku
 • Formy i gry rekreacyjne do wyboru
 • Gerontologia
 • Gry rekreacyjne
 • Higiena w turystyce i rekreacji
 • Hipoterapia
 • Hipoterapia- zajcia praktyczne
 • Kinezyterapia z biomechaniką
 • Klimatologia z bioklimatologią
 • Masaż zdrowotny z odnową biologiczną
 • Obóz letni z turystyką kwalifikowaną
 • Obóz specjalistyczny
 • Obóz zimowy z turystyką kwalifikowaną
 • Obsługa klienta
 • Ochrona i kształtowanie środowiska
 • Odnowa biologiczna z masażem
 • Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych
 • Organizacja obsługi biurowej
 • Organizacja żywienia- usługi gastronomiczne
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Pływanie z elementami ratownictwa
 • Podstawy hipoterapii
 • Podstawy rekreacji
 • Podstawy technologii żywienia
 • Praktyki zawodowe
 • Rekreacja osób niepełnosprawnych
 • Rekreacja w środowisku wodnym
 • Rytm, muzyka, taniec
 • Socjologia czasu wolnego
 • Sprzęt do obróbki i przygotowania żywności
 • Techniki tworzenia produktu gastronomicznego
 • Testowanie sprawności i wydolności fizycznej
 • Tenis ziemny
 • Trening zdrowotny
 • Turystyka aktywna
 • Turystyka uzdrowiskowa
 • Turystyka grup nieprzystosowanych społecznie
 • Turystyka osób niepełnosprawnych
 • Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia
 • Wykład monograficzny
 • Zarządzanie gościnnością
 • Zarządzanie hotelami i gastronomią
 • Zarządzanie jakością usług turystycznych
 • Zasady gościnności i obsługi klienta
 • Zespołowe gry sportowe

 

Działalność naukowo- badawcza

 

Tematy badawcze w Katedrze Turystyki i Rekreacji:

 • Ocena stylu życia oraz preferencji konsumenckich młodzieży w województwie podkarpackim
 • Wstępna ocena uwarunkowań rozwoju enoturystyki w woj. podkarpackim
 • Ocena szans i zagrożeń rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych w woj. podkarpackim
 • Ocena rozwoju i wykorzystania marketingu internetowego w turystyce
 • Dziedzictwo kulinarne jako produkt turystyczny Podkarpacia
 • Wybrane uwarunkowania uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne
 • Jeździectwo w bieszczadzkich ośrodkach turystyki konnej
 • Ocena znajomości regionalnych produktów turystycznych Podkarpacia

 

 

 

 

opublikowano: 3 grudnia 2008 13:22

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry