Strona główna

Studenckie koła naukowe

Strona główna

KN Antropologia KulturyNazwa:

Koło Naukowe Antropologii Kultury

Opiekun koła naukowego:
dr Marcin Szewczyk
 

 

 

 

 

Prezentacja projektu wyjazdu na Ukrainę
Wspólne wartości mostem do jedności

 

Cel powołania koła naukowego:

 

Poprzez zapoznawanie się z różnorodnymi formami aktywności ludzkiej, poszerzane perspektywy akceptującej odmienne postawy oraz style życia, utożsamiając tę akceptację z ideą tolerancji dla różnorodności, stanowiącej jedną z podstaw, charakterystyczną dla europejskiej demokracji i poprzez jedność w wielości także dla kultury europejskiej.
Wywołanie merytorycznego dialogu ze zjawiskami charakterystycznym dla współczesnej cywilizacji Europy.
Zwiększenie aktywności wewnątrzuczelnianej studentów studiów niestacjonarnych poprzez przeprowadzanie spotkań w ramach koła w niedziele w godzinach popołudniowych, co jednocześnie nie zamyka spotkań dla studentów stacjonarnych.

 

Tematyka zajęć:

 

 Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim poszukiwania cywilizacyjnych motywacji i źródeł różnorodności wzorów kultury oraz identyfikację charakterystycznych, dla poszczególnych grup, zachowań i podejmowanych przez nie aktywności wyróżniającej. W każdej z nich można odszukać odrębne konotacje, które następnie składają się na ogólną strukturę całości.
Częściowo są to zajęcia praktyczne, wymagające od uczestników podjęcia działań (np. aktywny udział w warsztacie, zapamiętanie tekstu, udział w odgrywanej scence), z drugiej strony każdorazowo będzie przygotowywana podstawa teoretyczna, starająca się wyjaśnić i sklasyfikować zjawisko od strony teorii kultury, antropologii oraz innych nauk pokrewnych.

 

 

 Tematyka wybranych spotkań z ostatnich lat:

- Dyskusja nad wyborem tematów i tekstami przygotowanymi na konferencję WSIZ Nauka i pasja - kluczem do sukces
- Program Młodzież w Działaniu – przygotowanie i złożenie wniosku na realizację projektu Wspólne wartości mostem do jedności
- Uczenie się przez całe życie – perspektywa unijna i człowiecza
- Kultura współczesnej Ukrainy - Fenomen Stanisławowski (pokaz zdjęć artystów i dyskusja o literaturze)
- Polskie i ukraińskie tradycje nocy Świętojańskiej
- Rusnacy – naród trzech państw - jednodniowy wyjazd na Słowację
- Współorganizacja ReSpot – Połykamy reklamy (22 maja 2009)
- jednodniowy wyjazd do muzeum Sztuki w Łodzi ms2
- wewnętrzny konkurs na zdjęcia z łikendów majowych
- dobrowolne uwięzienie - eksperyment realizowany przez Stanford University - projekcja filmu
- sporty mało znane - curling
- "ci którzy nie wracają nie piszą wspomnień" - motorem do Indii, samochodem do Afganistanu, konno wokół morza kaspijskiego
- alkohol - najstraszniejszy wynalazek ludzkośći?
- sekty i siła perswazji, projekcja filmów "Pani bóg Halina", "Dywizja marketing"
- europejska mobilność w średniowieczu i dziś

 

 

Stałe tematy dyskusji:

Aby tolerować trzeba poznać – warsztat integracyjny – na podstawie warsztatu integracyjnego RAZEM i gier interaktywnych 

Tematy niejednoznaczne – wybór tematów kontrowersyjnych z cywilizacyjnego punktu widzenia dla każdego z uczestników koło. Dyskusja połączona z próbą zrozumienia. Zakaz przekonywania.

Dyskusje antropologiczne – jaki ten świat jest dziwny, a wzory kulturowe wielorakie

 

  Czas, miejsce:

  Spotykamy się najczęściej w soboty około 18:00 podczas zjazdów Europeistyki.
Zajęcia trwają zazwyczaj około 2,5 godziny.

 

 

 Archiwalna fotogaleria naszego koła:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opublikowano: 15 października 2009 10:50

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry