Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Prawa i Administracji


Katedra Prawa i Administracji

 

 

Dyżury w Katedrze

Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący z Katedrą

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność naukowo-badawcza

 

Informacje ogólne o Katedrze

 

Lokalizacja Katedry: II piętro pok. A225, Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (017) 866-11-35

Kierownik Katedry: prof. nadzw. dr hab. Iwona Niżnik- Dobosz

Sekretarz Katedry: mgr Aleksandra Kędzior


 

Dyżury w Katedrze:

 

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek

11.00-12.30 dr M. Paszkowska

15.00- 18.00 dr J. Gruszczyński

w terminach zjazdu Wydziału A-I

 

Wtorek

11.00-13.00 dr K. Kurzępa-Dedo pok RA 3

8.30- 9.30 mgr Anna Wojtowicz- Dawid pok 106

 

od 15.15 mgr M. Poliwka- Pacana w Tyczynie

 

Środa

9.00-11.00 mgr A. Kędzior

 

po zajęciach dr W. Mendys

Czwartek

 

Piątek

15.30- 17.30 dr K. Kurczewska

Terminy zjazdów Wydziału A-I

 

Sobota

8.00- 10.00 dr K. Kurczewska

w terminach zjazdów Wydziału A-I

 

 

Pozostali pracownicy- w godzinach zajęć
pracowników

 

Niedziela

w godzinach zajęć
pracowników
 

 

 

 

Pracownicy Katedry:

 

 

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail Notka Biograficzna
prof. dr hab. Iwona Niżnik- Dobosz

 

 

 

prof. dr hab. Stanisław Waltoś

www

   
dr Jerzy Gruszczyński

 

 

 

prof. nadzw. dr hab. Halina Zięba-Załucka

www

   urlop
dr Andrzej Kiebała

www

 
dr Paweł Kryczko

www

 
dr Kamilla Kurczewska

www

 
dr Katarzyna Kurzępa-Dedo

www

 
dr Marian Liwo

www

 
dr Wacław Mendys

www

 
dr Małgorzata Paszkowska

www

 
mgr Marta Berdel-Dudzińska

www

 urlop
mgr Aleksandra Kędzior

www

 
mgr Małgorzata Poliwka-Pacana

www

 
mgr Anna Wolińska

www

 
mgr Anna Wójtowicz-Dawid

www

 

 

 

 


 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 

 

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail
mgr Darisz Surówka    
mgr Piotr Daniel    
mgr Stanisław Motyl    

 

 

 

 

 


 

Działalność dydaktyczna Katedry:

 

   • Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • Podstawy prawa
 • Prawo konstytucyjne
 • Współczesne ustroje państwowe
 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • Prawo cywilne· Prawo bankowe
 • Prawo gospodarcze
 • Gry kierownicze
 • Prawo dla ekonomistów
 • Prawne aspekty e-biznesu
 • Politologia
 • Podstawy prawa

 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne
 • Prawo finansowe
 • Prawo pracy
 • Prawo gospodarcze
 • Gry kierownicze
 • Prawo dla ekonomistów


 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 

   • Główne kierunki badań:
 • Filozofia prawa
 • Prawo ochrony zdrowia
 • Prawo bankowe
 • Prawne aspekty technologii informacyjnych
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo administracyjne materialne i procesowe
 • Prawo finansowe
 • Nauka o administracji
 • Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Prawne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego
 • Prawo karne materialne i procesowe
 • Prawo prasowe

 

   • Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:
 • Prawne aspekty technologii informacyjnych

opublikowano: 8 kwietnia 2009 12:12

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry