Strona główna

Plany studiów

Strona główna


STUDY IN ENGLISH

kierunek: EKONOMIA, studia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Forma studiów:

  • stacjonarne

 

 

Studia stacjonarne

 


Specjalność: ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE


 

Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Algebra liniowa

2.

Analiza ekonomiczna

3.

Analiza matematyczna

4.

Badania operacyjne

5.

Bankowość

6.

Biznesplan

7.

E-biznes i usługi elektroniczne

8.

Ekonometria

9.

Ekonomia integracji europejskiej

10.

Finanse przedsiębiorstw

11.

Finanse publiczne i rynki finansowe

12.

Geografia ekonomiczna
13. Gospodarka regionalna

14.

Gra kierownicza

15.

Język angielski

16.

Język polski*
17. Komunikacja międzykulturowa

18.

Korespondencja biznesowa

19.

Marketing

20.

Mikroekonomia

21.

MSG
22. Negocjacje

23.

Ochrona własności intelektualnej

24.

Podstawy makroekonomii

25.

Polityka gospodarcza

26.

Polityka społeczna

27.

Prawo

28. Psychologia

29.

Public Relations

30.

Rachunkowość

31.

Rynki międzynarodowe

32.

Seminarium dyplomowe

33.

Socjologia

34.

Statystyka opisowa i ekonomiczna
35. Systemy informacyjne w zarządzaniu
36. Szkolenie BHP
37. Technologia informacyjna
38. Wychowanie fizyczne
39. Zarzadzanie projektem

40.

Zarządzanie
41. Zarządzanie jakością (TQM)

42.

Zarządzanie strategiczne
43. Zarządzanie wartością firmy
  * dla studentów polskojęzycznych w zamian nauka języka niemieckiego

 

 

 


Specjalność: ZARZĄDZANIE GOŚCINNOŚCIĄ

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Algebra liniowa

2.

Analiza ekonomiczna

3.

Analiza matematyczna

4.

Badania operacyjne

5.

Bankowość
6. Biznesplan

7.

E-biznes i usługi elektroniczne

8.

Ekonometria

9.

Ekonomia integracji europejskiej

10.

Ekonomika turystyki

11.

Finanse przedsiębiorstw

12.

Finanse publiczne i rynki finansowe

13.

Geografia ekonomiczna

14.

Geografia turystyki i rekreacji

15.

Gospodarka regionalna

16.

Gra kierownicza

17.

Język angielski
18. Język polski*

19.

Korespondencja biznesowa

20.

Marketing w turystyce i gościnności

21.

Mikroekonomia

22.

MSG
23. Negocjacje

24.

Ochrona własności intelektualnej
25. Podstawy makroekonomii

26.

Podstawy turystyki
27. Podstawy zarządzania lotnictwem cywilnym

28.

Polityka gospodarcza

29.

Polityka społeczna

30.

Prawo

31. Psychologia

32.

Public Relations

33.

Rachunkowość

34.

Seminarium dyplomowe

35.

Socjologia

36. Statystyka opisowa i ekonomiczna
37. System rezerwacji i dystrybucji
38. Szkolenie BHP
39. Technologia informacyjna
40. Turystyka biznesowa i kongresowa

41.

Wychowanie fizyczne

42.

Zagospodarowanie turystyczne
43. Zarządzanie
44. Zarządzanie obszarami recepcji turystycznej
45. Zasady gościnności i obsługi klienta
  * dla studentów polskojęzycznych w zamian nauka języka niemieckiego


opublikowano: 15 grudnia 2008 07:57

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry