Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Matematyki


 

Informacje ogólne o Katedrze

 

Lokalizacja Katedry:II piętro pok. A215, Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (017) 866-11-32

Kierownik Katedry: prof. nadzw. dr hab. Marek Pałasiński

Sekretarz Katedry: mgr Piotr Drąg

 


 

Dyżury w Katedrze:

 

Dzień tygodnia Godziny

Poniedziałek

12..00-13.00

Wtorek

8.00-10.00

Środa

9.00-12.00

Czwartek

10.30-12.30

Piątek

10.00-11.00

 

 

Pracownicy Katedry:

 

pracownik strona www
pracownika
e-mail notka biograficzna
prof. nadzw. dr hab. Marek Pałasiński www

 
prof. dr hab. Stanisław Midura www

notka

prof. nadzw. dr hab. Emil Chomiakiewicz www

notka

dr Arkadiusz Lisak www

notka

mgr Zofia Machnicka www

notka

mgr Zofia Matusiewicz www

notka

mgr Piotr Drąg www

notka

 


 

 

Działalność dydaktyczna Katedry:

 

   • Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • Matematyka elementarna
 • Podstawy matematyki
 • Matematyka dla ekonomistów
 • Matematyka
 • Analiza matematyczna
 • Algebra liniowa
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Logika
 • Matematyka dyskretna
 • Matematyczne aspekty grafiki i animacji komputerowej
 • Mathematics
 • Mathematical Analysis
 • Linear Algebra

 

 


 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 

   • Główne kierunki badań:
 • Wyznaczenie podgrup grupy Ls1 przy pomocy równań funkcyjnych
 • Charakteryzacja pewnych operatorów przy pomocy równań funkcyjnych
 • Problemy i zagadnienia uogólnionej dynamicznej termosprężystości
 • Układy równań rozmytych

   


 

Koła naukowe działające przy Katedrze:

 • Koło Fascynatów Matematyki (mgr Zofia Matusiewicz)

 

 


 

Inne informacje o Katedrze:

 

 

Seminaria naukowe:

 

1. Rozwiązanie równania funkcyjnego , prof. dr hab. Stanisław Midura, 28.11.2002.

2. O uogólnionym równaniu łączności cz.1, mgr Piotr Drąg, 19.12.2002.

3. O uogólnionym równaniu łączności cz.2, mgr Piotr Drąg, 9.01.2003.

4. Twierdzenia o rozszerzaniu równań funkcyjnych przy użyciu operacji bisymetrii, mgr Arkadiusz Lisak, 30.05.2003.

5. O równaniu Cauchy'ego, prof. dr hab. Stanisław Midura, 25.11.2004.

6. Operatory różniczkujące pewne wielomiany - zastosowanie w teori równań funkcyjnych cz.1, mgr Arkadiusz Lisak, 13.01.2005.

7. Operatory różniczkujące pewne wielomiany - zastosowanie w teori równań funkcyjnych cz.2, mgr Arkadiusz Lisak, 17.01.2005.

8. Charaktery a równanie Frecheta, mgr Piotr Drąg, 17.03.2005.

9. Atrybuty w systemach decyzyjnych, mgr Zofia Matusiewicz, 7.04.2005.

10. Całkowanie numeryczne, mgr Zofia Machnicka, 10.06.2005.

11. Równania całkowe - wybrane zagadnienia, mgr Joanna Gąska, 24.06.2005.

12. Rownanie translacji, prof. dr hab. Stanisław Midura, 17.10.2005.

13. Całki nieoznaczone postaci , prof. nadzw. dr. hab. Emil Chomiakiewicz, 14.11.2005.

14. Charakteryzacja ciągu operatorów generowanych przez pochodną środkowo-symetryczną przy pomocy równań funkcyjnych cz.1, mgr Arkadiusz Lisak, 5.12.2005.

15. Charakteryzacja ciągu operatorów generowanych przez pochodną środkowo-symetryczną przy pomocy równań funkcyjnych cz.2, mgr Arkadiusz Lisak, 12.12.2005.

16. Matematyka nauką przyjemną, czyli kilka dygresji na temat nauczania, mgr Piotr Drąg, 23.01.2006.

17. Genetyczne koncepcje matematyki, mgr Zofia Machnicka, 16.02.2006.

18. Zastosowanie matematyki w ekonomii, mgr Piotr Drąg, 14.03.2006.

19. Zastosowanie matematyki w informatyce cz.1, mgr Zofia Matusiewicz, 28.03.2006.

20. Wybrane zagadnienia z teorii zbiorów rozmytych, mgr Joanna Gąska, 16.05.2006.

21. Zastosowanie matematyki w informatyce cz.2, mgr Zofia Matusiewicz, 13.06.2006.

22. Uogólnienie ciągu operatorów bazujących na pochodnej środkowo-symetrycznej, mgr Arkadiusz Lisak, 25.10.2006.

23. O równaniu funkcyjnym związanym z regułą trapezu, mgr Arkadiusz Lisak, 15.11.2006.

24. Kilka uwag o równaniu funkcyjnym wywodzącym się z reguły trapezu, mgr Arkadiusz Lisak, 6.12.2006.

25. O rozwiązaniu pewnego równania funkcyjnego, prof. dr hab. Stanisław Midura, 23.01.2007.

26. Zagadki logiczne i rebusy drogą do kształtowania logicznego myślenia, mgr Piotr Drąg, 23.04.2007.

27. Pewne uogólnienie operatorów różniczkujących wielomiany, mgr Arkadiusz Lisak, 4.06.2007.

28. Charakteryzacja pewnych operatorów przy pomocy równań funkcyjnych - ogólny zarys, mgr Arkadiusz Lisak, 3.10.2007.

29. Charakteryzacja funkcji wielomianowych okreslonych w grupach, dr Arkadiusz Lisak, 25.02.2008.

30. Operatory związane z operatorem Frecheta - charakterystyka w grupach, dr Arkadiusz Lisak, 19.03.2008.

31. Układy równań max-*, mgr Zofia Matusiewicz, 21.04.2008.

32. Wprowadzenie do teorii grafów, mgr Zofia Machnicka, 5.05.2008.

33. Algorytmy grafowe, mgr Zofia Machnicka, 19.05.2008.

34. Indeksy Merrifielda-Simmonsa i indeksy Hosoya w grafach, mgr Zofia Machnicka, 2.06.2008.

35. Macierz zredukowana dla układu typu max-*, mgr Zofia Matusiewicz, 16.06.2008.

36. Algarytm wyznaczania rozwiązań minimalnych układu równań typu max-min, mgr Zofia Matusiewicz, 30.06.2008.

 


opublikowano: 18 lutego 2009 15:45

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry