O UCZELNI :: Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii
Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii


 

Dyżury w Katedrze

Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący z Katedrą

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność naukowo-badawcza

 

 

 

Informacje ogólne o Katedrze

 

Lokalizacja Katedry: parter pok. A-9, Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (017) 866-11-58, (017) 866-14-11

Kierownik Katedry: prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Cięciwa

Sekretarz Katedry: mgr inż. Tomasz Słodziński

 

 


 

Dyżury w Katedrze:

 

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek

8.30-15.30

Wtorek

8.30-15.30

Środa

8.30-15.30

Czwartek

8.30-15.30

Piątek

8.30-15.30

Sobota

Wg harmonogramu zajęć

Niedziela

Wg harmonogramu zajęć

 

 


Pracownicy Katedry:

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail
prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński  
prof. zw. dr hab. Jan Steczkowski    
prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Cięciwa  
prof. nadzw. dr hab. Marian Wysocki  
dr inż. Andrzej Mantaj

www

dr Zbigniew Paszek  
dr inż. Izabela Cichocka

www

dr Henryka Sieńsko www
dr Second Bwanakare  
mgr Aldona Migała-Warchoł

www

mgr inż. Tomasz Słodziński

www

mgr Tomasz Pisarek

www

mgr Konrad Łoboda

www

 


 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail
dr Krzysztof Frączek  

 

 


 

Działalność dydaktyczna Katedry:

 

   • Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • Statystyka
 • Statystyka opisowa
 • Statystyka II
 • Statystyka matematyczna
 • Statystyka matematyczna II
 • Ekonometria· Ekonometria II
 • Ekonometryczne modelowanie procesów finansowych i badanie koniunktury
 • Metody numeryczne
 • Prognozowanie i symulacje
 • Komputerowe prognozowanie gospodarcze
 • Teoria prognozy i symulacji komputerowych
 • Gra kierownicza
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym – gra symulacyjna

 

 


 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 

   • Główne kierunki badań:

 

Badania nad relacjami pomiędzy wybranymi deskryptywnymi (demograficznymi i socjoekonomicznymi) oraz psychologicznymi determinantami zachowań konsumpcyjnych w kontekście motywacji i skłonności do zakupu oraz spożywania żywności wytwarzanej przez ekorolnictwo. Celem badań jest wyodrębnienie typów konsumentów (w tym: ekokonsumentów) i ich charakterystyka za pomocą cech psychologicznych determinujących zachowania żywieniowe. Wśród psychologicznych cech determinujących zachowania żywieniowe polskiego konsumenta wyróżniono trzy grupy: wiedzę żywieniową (która współwystępuje z cechami psychologicznymi wiążącymi się ze świadomością związków pomiędzy jakością odżywiania się i stanem zdrowia człowieka), neofobię żywieniową (która jest przeciwieństwem podatności na wpływy marketingowe) oraz przeświadczenie o należytej dbałości o własne zdrowie.

Modelowanie zagadnień migracji ludności.Przewiduje się opracowanie nowej metody prognozowanie w oparciu o stałe struktury nie bazujące na prognozach liniowych. Modelowanie procesów migracyjnych z zastosowaniem modeli grawitacji (potencjału).Badania nad metodologią określania atrakcyjności emigracyjnej krajów (na przykładzie 25 krajów Unii Europejskiej).Badania dotyczące wielowymiarowej oceny atrakcyjności Krajów Unii Europejskiej dla migrantów z zewnątrz (z poza UE).

Przestrzenne zróżnicowanie jakości i poziomu życia w województwie podkarpackim, którego głównym celem jest ocena jakości i poziomu życia mieszkańców powiatów województwa podkarpackiego. Badania są prowadzone głównie przy wykorzystaniu metod wielowymiarowej analizy statystycznej, na podstawie danych ankietowych mierzonych w skalach słabych oraz danych ze sprawozdań statystycznych, mierzonych na skalach silnych.

Zastosowanie analiz wielowymiarowych w badaniu determinant atrakcyjności turystycznej regionów Polski mające na celu ustalenie hierarchii stymulant, nominat i destymulant mających istotny wpływ na ilość turystów odwiedzających dany region. Oczekiwanym wynikiem badań jest wektor oszacowań estymatorów zmiennych niezależnych determinujących liczbę turystów odwiedzających dane regiony.

 


opublikowano: 3 marca 2009 10:13

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry