Aktualności :: Adam Rotfeld "Dylematy polskiej polityki bezpieczeństwa"
Strona główna

Aktualności

Strona główna

Adam Rotfeld "Dylematy polskiej polityki bezpieczeństwa"


27 marca 2006

 

 

 

28 marca 2006 roku naszą Uczelnię odwiedził Profesor Adam Rotfeld (były Minister Spraw Zagranicznych), który spotkał się z pracownikami naukowo-dydaktycznymi WSIiZ z kierunków Europeistyka, Politologia oraz Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna  podczas zamkniętego spotkania poświęconego zagadnieniom "Polskiej polityki bezpieczeństwa".

 

Bezpieczeństwo Polski w oczach Profesora Rotfelda:

Na początku XX wieku Polska, w ramach zapewnienia sobie bezpieczeństwa narodowego, miała możliwość związania układu z Rosją lub Niemcami. Od wieku stosunki między krajami były determinowane poprzez uwarunkowania zarówno historyczne jak i geograficzne. Utarło się przekonanie, że bezpieczeństwo naszego kraju w głównej mierze zależy od stosunków między Niemcami a Rosją.  Dawni okupanci mieli stać się  dla nas partnerami. Józef Piłsudski był przeciwny obu opcjom. Przewidział, że Niemcy mogą być dla Polski głównym zagrożeniem. Zamysł wprowadzenia wojny prewencyjnej miał zneutralizować takie niebezpieczeństwo, nigdy jednak nie został zrealizowany. W latach późniejszych mówiło się,że takie rozwiązanie było by najlepsze, możliwe nawet, że uchroniłoby ono przed II wojna światową. Według Piłsudskiego Polska powinna być państwem suwerennym, niezależnym od jakichkolwiek układów. Koncepcja prometejska, zakładała zacieśnienie więzi z naszymi wschodnimi sąsiadami: Białorusią i Ukrainą.

Kontynuatorami  tej myśli byli później Giedroyc i Mieroszewski. Poddali oni ją jednak restytucji, rozszerzając inicjatywę o Litwę. Stworzenie UBL ( wolnej Białorusi, Ukrainy i Litwy) miał za zadanie zacieśnić stosunki dyplomatyczne między tymi krajami a Polską. W latach 60 tych XX wieku takie założenia należały do odważnych i nikt nie wierzył w ich powodzenie. Paryska „Kultura”, do której należeli Giedroyc i Mieroszewski uważana przez ówczesne władze ZSSR za „centrum dywersji”.

Polscy żołnierze wałczący na kilku frontach, stali się symbolem walki o wolną  i niezależną Polskę. Pokój zawarty po II wojnie światowej miał dać podwaliny do powstania państwa polskiego. Stalin pragną stworzyć silne państwo, które w rezultacie okazało się państwem złudzeń. Zachód przekonał się, że popierana wcześniej polityka jest zła i trzeba stawić jej czoła.

Według Profesora Rotfelda bezpieczeństwo mylnie utożsamiane jest ze stabilizacją. „Bezpieczeństwo to sprawa wewnętrzna każdego kraju. Nie może być oparta na strachu, a na kooperatywnym działaniu”. Polityka bezpieczeństwa jest budowana przez żyjącą w danych czasach generację.

Koncepcje Piłsudskiego jak i środowiska „Kultury” są aktualne do dzisiaj. Obecnie wszystkie działania polityczne Polski skupiają się na pomocy i wskazaniu dróg demokracji naszym sąsiadom.

Opracowanie:

Joanna Pikul

Agnieszka Wysocka

Studentki DiKS

 

 

 

 

 

 

opublikowano: 31 marca 2006 13:06

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry