Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Systemów Rozproszonych


 

Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący z Katedrą

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność naukowo-badawcza

Konferencje i seminaria organizowane przez Katedrę

 

 

Informacje ogólne o Katedrze

 

Lokalizacja Katedry:I piętro pok. A135, Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (017) 866-11-49

Kierownik Katedry: prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Paszczyński

Sekretarz Katedry: dr inż. Teresa Mroczek

 

Strona WWW

 

 


 

 

Pracownicy Katedry

 

 

Pracownik Strona WWW e-mail Notka biograficzna
prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Paszczyński

www

SP_cv.doc
mgr inż. Tomasz Bartczak

www

TB_cv.doc
mgr inż. Janusz Kolbusz

www

JK_cv.doc
dr Bolesław Jaskuła

www

BJ_cv.doc
dr inż. Waldemar Mikluszka

www

  WM_cv.doc
dr inż. Teresa Mroczek

www

tmroczek@wsiz.rzeszow.pl TM_cv.doc
mgr inż. Paweł Trojanowski   PT_cv.doc

 


 

Pracownicy współpracujący z Katedrą

 

 

Pracownik e-mail

prof. nadzw. dr hab. inż.

Franciszek Grabowski

dr inż. Mirosław Hajder
dr inż. Lucyna Pyzik
mgr Jerzy Chmieliński
mgr inż Lucjan Hajder
mgr inż Artur Skoczylas
mgr inż Wiesław Stręciwilk
mgr inż. Andrzej Niedziałek
mgr inż. Tadeusz Olko

 

 


 

Działalność dydaktyczna Katedry:

 

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Analiza i projektowanie systemów informacyjnych
 • Analiza systemów informatycznych
 • Analiza strukturalna systemów
 • Aplikacje bazodanowe
 • Architektura przetwarzania równoległego
 • Bazy danych
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Bezpieczeństwo operacji elektronicznych
 • Interfejs użytkownika - metodologia projektowania
 • Internetowe bazy danych
 • Organizacja systemów obliczeniowych i sieci
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Projektowanie systemów i sieci
 • Przetwarzanie równoległe i rozproszone
 • Rozproszone systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Sieci komputerowe II
 • Sieci multimedialne
 • Sieciowe systemy operacyjne
 • Systemy operacyjne
 • Zarządzanie systemami i sieciami
 • Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi II

 

 

 


 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

Główne kierunki badań:

Badanie i modelowanie transportu i przetwarzania informacji w systemach rozproszonych.

 

 

Projekty naukowo-badawcze realizowane w roku akademickim 2007/2008
mgr inż. Tomasz Bartczak Zastosowanie technik agentowych do usprawnienia transmisji w sieciach teleinformatycznych
dr inż. Krzysztof Bobran Zastosowania optymalizacji i eksploracji danych
mgr Paweł Cudek Model inteligentnego systemu adaptacyjnego na platformie edukacyjnej Optymalizacja czasu wykonania procesów w systemie
mgr inż. Janusz Kolbusz Model lokalnej sieci komputerowej
mgr inż. Teresa Mroczek Rozwój modelu bayesowskich sieci przekonań w objaśnianiu właściwości obiektów
mgr inż. Marek Nizioł Badanie możliwości wykorzystania prawa Benforda w analizie obrazu2. Badania nad wykorzystaniem analizy wektorów przemieszczeń w przechwytywaniu ruchu kamery3. Badania wydajności algorytmów renderujących
mgr inż. Łukasz Piątek Algorytmy semantycznej transformacji wektorów informacyjnych w skorelowane obrazy wiedzy
mgr inż. Paweł Trojanowski Badania nad rozpraszaniem obliczeń graficznych. Badania nad optymalizacją renderingu. Badania czynników decydujących o jakości i realizmie obrazów cyfrowych

 

 


 

Seminaria naukowe organizowane przez Katedrę

 

W czasie seminariów poruszana jest tematyka:

 • Modelowanie systemów rozproszonych
 • Metody komunikacji w systemach rozproszonych
 • Dystrybucja zasobów w systemach rozproszonych
 • Procesy kolejkowania
 • Synchronizacja procesów w systemach rozproszonych
 • Bazy rozproszone
 • Transakcje rozproszone
 • Ruchy Browna a aplikacje internetowe. Teoria rozproszenia w Internecie
 • Inteligentne rozproszone systemy rozpoznawcze
 • Systemy rozproszone czasu rzeczywistego
 • Rozproszony system plików

 

Praktyczne przykłady, prezentacja badań, jak również aktualność poruszanych problemów stanowią o atrakcyjności spotkań, dlatego wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Natomiast poniżej prezentujemy najbardziej interesujące zadagnienie z dziedziny systemów rozproszonych poruszane w takcie zebrań:

 

 

 

opublikowano: 15 października 2009 10:49

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry