Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Podstaw Informatyki


 

Informacje ogólne o Katedrze

Dyżury w Katedrze

Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący z Katedrą

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność naukowo-badawcza Katedry

Inne inicjatywy Katedry

 

Informacje ogólne o Katedrze:

 

 

Lokalizacja Katedry: parter, pok. 48

Rzeszów, ul. Sucharskiego 2

Tel.: (0-17) 86 61 108

Kierownik Katedry: prof. nadzw. dr hab. Marek Pałasiński

Sekretarz Katedry: mgr Daniel Jachyra

 

 


 

Dyżury w Katedrze:

 

Konsultacje dla studentów poszczególnych pracowników etatowych znajdują się na ich stronach www oraz są wywieszone przed Katedrą Podstaw Informatyki (pokój 48).

 

 


 

Pracownicy Katedry:

 

 

Pracownik e-mail Strona www Notka biograficzna
prof. nadzw. dr hab. Marek Pałasiński www zobacz
prof. dr hab. inż. Roman Świniarski www zobacz
prof. dr hab. Roman Bazylevych   zobacz
mgr inż. Barbara Fryc www zobacz
dr inż. Waldemar Mikluszka www zobacz
mgr Daniel Jachyra www

zobacz

 

 


 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 

 

Pracownik e-mail Strona www
mgr inż. Paweł Głowacki  
mgr Piotr Brodzicki  

 

 


 

Działalność dydaktyczna Katedry:

 

Przedmioty przydzielone do Katedry Podstaw Informatyki:

 • Algebra liniowa dla informatyków,
 • Algorytmy i struktury danych,
 • Analiza i projektowanie obiektowe,
 • Analiza matematyczna dla informatyków,
 • Internetowe systemy informacyjne,
 • Logika dla informatyków,
 • Matematyka dla informatyków,
 • Matematyka dyskretna dla informatyków,
 • Metody obliczeniowe informatyki,
 • Podstawy informatyki,
 • Podstawy komunikacji wizualnej,
 • Podstawy projektowania graficznego,
 • Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków,
 • Techniki informatyczne i technologie informacyjne,
 • Technologia informacyjna,
 • Technologie tworzenia aplikacji użytkowych,
 • Teoretyczne podstawy informatyki,
 • Wprowadzenie do algorytmów,
 • Wprowadzenie do sztuki cyfrowej,
 • Wykład monograficzny,
 • Zastosowanie informatyki w ochronie zdrowia,
 • Zastosowanie komputera w pracy dziennikarskiej.

 


 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 

 • Główne kierunki badań

Badania naukowe realizowane przez pracowników etatowych Katedry Podstaw Informatyki skupiają się wokół następujących tematów badawczych:

 

 

Pracownik Temat prac naukowo-badawczych
prof. nadzw. dr hab. Marek Pałasiński

Własności komutatywnych BCK-algebr.

mgr inż. Barbara Fryc

Modelowanie wnioskowania w systemach z niepełną informacją.

mgr inż. Waldemar Mikluszka

Synteza i weryfikacja algorytmów konwersji protokołów komunikacyjnych w polowych magistralach rozgłoszeniowych.

 

 

Część pracowników KPI prowadzi badania naukowe w ramach grupy badawczej:
Rough Sets and Petri Nets (RS&PN)

 

 


 

Inne inicjatywy Katedry:

 

 

 

opublikowano: 21 listopada 2008 13:17

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry