O UCZELNI :: Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji
Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji


 

Dyżury w Katedrze

Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący z Katedrą

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność naukowo-badawcza

Inne

 

 

Informacje ogólne o Katedrze

 

Lokalizacja Katedry: II piętro pok. A247, Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (017) 866-1191

Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław S. Hippe

Sekretarz Katedry: dr inż. Mariusz Wrzesień

 

 


 

Dyżury w Katedrze:

 

 

 

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedzałek

9-14

Wtorek

9-14

Środa

9-14

Czwartek

9-14

Piątek

9-12

Sobota

tel.

Niedziela

tel.

 

 


 

Pracownicy Katedry:

 

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail Notka
biograficzna
prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław S. Hippe

www

doc

dr inż. Piotr Błajdo*

www

doc

mgr inż. Maksymilian Knap

www

doc

dr inż. Wiesław Paja

www

doc

dr inż. Mariusz Wrzesień

www

doc

* do dnia 31.01.2009 przebywa na urlopie

 


 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail Notka
biograficzna

prof. nadzw. dr hab. inż.

Jerzy Grzymała-Busse

 

doc

prof. dr hab.

B. Kozarzewski

 

doc

dr hab. Janusz Starzyk  

doc

mgr inż. K. Korba  

doc

 

 


 

Działalność dydaktyczna Katedry:

 

   • Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • Hurtownie danych,
 • Inteligentne systemy w Internecie,
 • Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe,
 • Strategie informatyczne,
 • Systemy wspomagania decyzji,
 • Wstęp do sztucznej inteligencji,
 • Inteligentne systemy informacyjne.

 

 

 


 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 

   • Główne kierunki badań:

Pracownicy Katedry Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji prowadzący zajęcia dydaktyczne z przedmiotów dotyczących najnowocześniejszych trendów informatyki: baz danych, baz informatycznych, baz wiedzy, uczenia maszynowego oraz systemów rozumujących, wspomagających podejmowanie decyzji w różnych dziedzinach nauki, techniki, organizacji i zarządzania. W Katedrze prowadzone są jednocześnie rozległe badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, wykonywania niejawnych (dla człowieka) struktur wiedzy, a także eksploracji (drążenia) danych.

 

   • Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:
 • Badania nad nowymi algorytmami generowania drzew decyzji - Grant promotorski KBN
 • Wyszukiwanie optymalnych metod eksploracji numerycznych i niekompletnych danych - Grant wewnętrzny WSIiZ
 • Opracowanie sieciowego systemu klasyfikacji zmian melanocytowych skóry i bezinwazyjnego ostrzegana o stopniu zagrożenia czerniakiem - Grant wewnętrzny WSIiZ

 

   • Archiwum

Budowa zaawansowanego oprogramowania naukowego oraz edukacyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych technik uczenia maszynowego - grant wewnętrzny

 


 

Inne informacje o Katedrze:

 

Badania naukowe Komputerowe wspomaganie diagnostyki znamion melanocytowych oraz czerniaka skóry

www.melanoma.pl

 

Cykliczne seminaria naukowe

Cykliczne seminaria naukowe na temat metod sztucznej inteligencji i ich zastosowań, dotyczące w szczególności:

 • inżynierii wiedzy (akwizycja, reprezentacja i przetwarzanie wiedzy),
 • uczenia maszynowego (nadzorowanego i nienadzorowanego),· rozpoznawania obrazów (w sensie identyfikacji i klasyfikacji obiektów),
 • sztucznych sieci neuronowych,
 • eksploracji danych,
 • systemów ekspertowych (hybrydowych, wielostrategicznych).

Do uczestnictwa w seminariach (także czynnego) są zaproszeni wszyscy zainteresowani pracownicy uczelni, zwłaszcza asystenci-informatycy, zasadniczym bowiem celem seminariów jest przygotowanie młodej kadry naukowej do planowania badań, profesjonalnego prezentowania swoich osiągnięć naukowych, omawiania uzyskanych wyników doświadczalnych, a także wyrobienie umiejętności prowadzenia sporów naukowych.

 

 


 

 

opublikowano: 21 grudnia 2008 15:53

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry