Strona główna

Biblioteka Multimedialna WSIiZ

Strona główna

Biblioteka Multimedialna WSIiZ


W ramach biblioteki udostępniane są następujące materiały:

  • wykłady prowadzone przez kadrę dydaktyczną WSIiZ w ramach przedmiotów objętych programem studiów,
  • wykłady prowadzone przez gości WSIiZ (osobistości świata polityki, gospodarki i kultury) w ramach ''wykładów otwartych'' będących tradycją WSIiZ.

Stale powiększamy bazę wykładów z udziałem znanych specjalistów z różnych dziedzin, którzy stanowią kadrę naukowo-dydaktyczną lub są gośćmi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.


 

Zasoby Biblioteki Multimedialnej

 
 

2008.06.05

ks. prof. Michał Heller

  wykład otwarty "Czas człowieka, czas kosmosu"
2006.03.28

prof. Adam Rotfeld

Dylematy polskiej polityki bezpieczeństwa. Część 1
2006.03.28

prof. Adam Rotfeld

Dylematy polskiej polityki bezpieczeństwa. Część 2

2005.10.04

prof. dr hab. Piotr Sztompka

  wykład inaugurujący rok akademicki 2005/2006  "Zaufanie międzyludzkie w erze globalizacji"
2004.11.23

Roman Kluska

Czy pieniądze dają szczęście?

2004.10.04

prof. dr hab. Jerzy Osiatyński

wykład inaugurujący rok akademicki 2004/2005 ''Polska w Unii Gospodarczej i Walutowej - szanse i wyzwania" - fragment

2003.10.17

prof. WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek

Przemówienie inaugurujące rok akademicki 2003/2004

2003.10.17

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

wykład inaugurujący rok akademicki 2003/2004 "Nowe tendencje w teorii i praktyce rynku finansowego"

2002.10.01

Marek Borowski

wykład inaugurujący rok akademicki 2002/2003
''Po co Unia Polsce - po co Polska Unii. Przeslanki ekonomiczne i polityczne" - fragment
 
 

2005.12.07

prof. dr hab. Leszek Wdowiak

Semestr I: Podstawy zdrowia publicznego (rok akademicki 2005/2006) - fragment

2004.11.25

prof. WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek

Semestr I: Zarządzanie zasobami ludzkimi (rok akademicki 2004/2005) - fragment

2004.11.25

prof. dr hab. Jerzy Chłopecki

Semestr I: Socjologia (rok akademicki 2004/2005)
- fragment

 

 

 

opublikowano: 9 czerwca 2008 10:44

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry