Strona główna

Wykłady otwarte

Strona główna

Wykłady otwarte


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządznia w Rzeszowie poprzez organizację wykładów otwartych stwarza możliwość poszerzania horyzontów oraz nieustannego rozwoju intelektualnego zarówno studentom, pracownikom uczelni jak i pozostałym mieszkańcom regionu. Wykłady otwarte na trwałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Uczelni, która w ten sposób umożliwia korzystanie z wiedzy i doświadczenia wybitnych przedstawicieli świata nauki, gospodarki, polityki i kultury. Szeroki wachlarz tematyczny wykładów sprawia, że poruszane są na nich aktualne problemy społeczne i ekonomiczne w ujęciu regionalnym, krajowym, europejskim oraz globalnym.

 

Tematy i terminy kolejnych wykładów i spotkań z zaproszonymi prelegentami publikowane są na stronie głównej w "Aktualnościach".

 

 


Kronika wykładów otwartych

 

 

Goście - rok akademicki 2007/2008

 

4 października 2007r. – wykład inaugurujący nowy rok akademicki wygłosił prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie, nt "Islam jako mniej znany składnik tożsamości Europejskiej czyli o niechrześcijańskich korzeniach Europy"

 

20 listopada 2007r. – wykład Piotra Morawskiego, znanego himalaisty zorganizowany przez Koło Naukowe Turystyki


27 listopda 2007r. – spotkanie z Konsulem Stephenem A. Barnaby z Konsulatu Generalnego USA w Krakowie nt programu Work & Travel zorganizowane przez International Office

 

5 grudnia 2007r. – wykład z cyklu "Bliżej prawa" nt "Prowadzenie działalności gospodarczej - jaką spółkę wybrać?" wygłosił dr Wacław Mendys

 

7 grudnia 2007r. - wieczór autorski z dr Aleksadrem Hallem, autorem książki "Francja i wielcy Francuzi"

 

13 grudnia 2007 – wykład Alana Halletta - English Oak Recruitment nt“Study in England”

 

24 stycznia 2008 – wykład z cyklu „Bliżej prawa” nt "Rozliczamy się z Urzędem Skarbowym- jak wypełnić zeznanie podatkowe?", wygłosił mgr Dariusz Surówka, adwokat, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego


29 stycznia 2008 – wykład prof. M. Niezgody nt „Nowe trendy w badaniach społecznych”


7 lutego 2008 – wykład „Buddyzm we współczesnym świecie”, wykład Manfreda Kessler’a, nauczyciela Buddyzmu Diamentowej Drogi z Niemiec zorganizowany przez Instytut Badań nad Cywilizacjami połączony z projekcją filmu pod tym samym tytułem.


20 lutego 2008 – debata pt. „Humor a polityka” zorganizowana przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Studentów Politologii i Dziennikarstwa WSIiZ. Spotkanie poświęcone było wszelkim aspektom śmiechu i humoru w polityce. Gościem specjalnym był znany i popularny dziennikarz i satyryk Artur Andrus.


10 marca 2008 – wykład Wojciecha Olejniczaka, przewodniczącego Klubu LiD pt. „Czym jest Lewica we współczesnym świecie” zorganizowany przez Katedrę Dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

 

27 marca 2008 – wykład otwarty Michała Thlona, podróżnika, znawcy pustyń świata zorganizowany w ramach Ogólnopolskiej Konferencji "Produkt turystyczny szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w słabo zurbanizowanych regionach Polski". Temat wystąpienia: „Przez pustynie świata – produkt turystyczny turystyki ekstremalnej”.

 

27 marca 2008 – wykład otwarty Stanisława Proszaka, podróżnika, prywatnego przedsiębiorcy - aktywizującego środowisko lokalne, miłośnika i organizatora wypraw tekkingowych zorganizowany w ramach Ogólnopolskiej Konferencji "Produkt turystyczny szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w słabo zurbanizowanych regionach Polski". Temat wystąpienia: „Trekking wysokogórski – metodologia organizacji imprez specjalistycznych”.

 

7 kwietnia 2008 – wykład prof. Jerzego Hausnera, wybitnego polityka i ekonomisty pt. „Pętle rozwoju – o polityce gospodarczej Polski”

 

8 kwietnia 2008 – wykład dra Marcina Lisaka, socjologa, teologa, duszpasterza Polaków i Irlandczyków w Dublinie. Temat wystapienia: „Irlandia – społeczne aspekty cudu gospodarczego”.

 

15 kwietnia 2008 – wykład  i dyskusja o jednej z odsłon WEB 2.0 - Wikipedii - jednej z największych na świecie baz wiedzy. Wykład wygłosił Bogumił Cieniek, jeden z administratorów Wikipedia Polska.

 

24 kwietnia 2008 – wykład Pawła Nowackiego, redaktora naczelnego Wiadomości TVN 24 "Czy i jak da się zarobić na Web 2.0? Wiadomości24.pl - dziennikarstwo obywatelskie"

 

21 maja 2008 – wykład dra Marka Wrońskiego, zajmującego się patologią nauki, pod tytułem „Nierzetelność naukowa w Polsce i na świecie”

 

29 maja 2008  – wykład Tomasza Józefackiego, Dyrektora Pionu Internet AGORA SA, pt. „Rewolucja informacyjna – rozwój Internetu w Polsce"

 

2 czerwca 2008 – wykład z cyklu "Bliżej prawa" nt "Źródła praw i obowiązków obywatelskich" wygłosił prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

  

3 czerwca 2008 – wykład Tadeusza Uchto, nauczyciela Buddyjskiego Ośrodka Medytacyjnego Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu,  nt "Medytacja buddyjska jako proces umierania"


5 czerwca 2008 – wykład Księdza Profesora Michała Hellera, wybitnego kosmologa, filozofa, teologa, fizyka, tegorocznego laureata Nagrody Templetona. Temat wykładu: „Czas Człowieka – Czas Kosmosu”.

 


Goście - rok akademicki 2006/2007

 

5 października 2006r. - wykład inaugurujący nowy rok akademicki wygłosił prof. dr. hab. inż. Juliusz Lech Kulikowski, Przewodniczący Rady Naukowej Instytut Badań Systemowych PAN – „Sztuczna inteligencja - realność czy fikcja”19 października 2006r. - dr Ven. Tenzin Jangchub, uczeń dr Ven.Yeshi Dhoondena osobistego lekarza Dalaj Lamy – wystąpił z wykadem na temat „Wprowadzenie do medycyny tybetańskiej. Jak dzięki odpowiedniej diecie, ćwiczeniom, zachowaniu i pozytywnemu myśleniu uniknąć chorób”.


9 listopada 2006r. - Emira Habiby Browne - wygłosiła wykład “What does it mean to be an Arab-American? The Concept of Cultural Integration in America”16 listopada 2006r. – prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski, Dyrektor Center for Industrial Ergo-nomics, Department of Industrial Engineering University of Louisville, USA, zaprezentował wykład – „Zarządzanie kompetencjami firmy na bazie inteligencji przemian“

 

 

8 grudnia 2006r. - Fryderyk Karzełek, Prezes Polskiego Doradztwa Finansowego Sp. z o.o. - przedstawił „Pie-niądze szczęście dają. Twórcze podejście do zarabiania pieniędzy”


4 stycznia 2007r. – dr hab. Stanisław Jędrzejewski z Instytutu Socjologii KUL – zaprezentował wykład „Dylematy rozwoju współczesnych mediów publicznych. Europa-Polska”

 

 

12 stycznia 2007r. – mgr inż. Ewa Trzebiatowska, Firma Nikken - „Nowoczesne technologie i produkty wellness firmy Nikken”26 stycznia 2007r. - Fryderyk Karzełek, Prezes Polskiego Doradztwa Finansowego Sp. z o.o. – „Inteligencja emocjonalna w biznesie”

 


22 marca 2007r. – dr Anna Siewierska-Chmaj, zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Cywiliza-cjami – przedstawiła „Komunikację międzykulturową”


27 marca 2007r. - odbył się wykład red. Tomasz Lisa – „Problemy współczesnego dziennikarstwa w Polsce”


28 marca 2007r. - Agata Pliszkiewicz–Górska przedstawiła prezentację dotyczącą certyfikatów LON-DON TESTS OF ENGLISH, zorganizowaną pod patronatem PEARSON LANGUAGE AS-SESSMENTS

 


29 marca 2007r. - prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Krzysztofek – wygłosił wykład na temat „PlaNETa cyfrowa i jak na niej przetrwać? Hiperkapitalizm w erze infoglobalizacji”

 

14 maja 2007r. - dr Paweł Dąbrowski podzielił się swoimi spostrzeżeniami nt " Emigrować czy nie - refleksje po 12 latach w Australii"

 

22 maja 2007 r. - senator Piotr Ł. Andrzejewski wygłosił wykład nt „Prawo do informacji” 

 

24.05.2007 – dr Anna Siewierska-Chmaj wygłosiła referat „Wielokulturowa przyszłość Europy” w ra-mach konferencji „Europa to MY”

25.05.2007 – Daria Braszkiewicz (b. pracownik Parlamentu Europejskiego) – opowiedziała o „Praktykach i stażach w instytucjach UE”

06.06.2007 - Dr Wacław Mendys, Adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji WSIiZ – zaprezentował pierwszy wykład z cyklu „Bliżej prawa” nt „Twoje prawa w sklepie, czyli jak bro-nić się przed nieuczciwym sprzedawcą?"

 

 


Goście - rok akademicki 2005/2006

 

10 lutego br. w WSIiZ obył sie wykład otwarty Pana Andrzeja Szejny - Posła do Parlamentu Europejskiego. Temat wykładu brzmiał: "Nauka i staże w Unii Europejskiej. Działalność Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE w praktyce".

 

Pana Andrzeja Szejny - Posła do Parlamentu Europejskiego

 

28 lutego 2006 w WSIiZ miały miejsce prezentacje przedstawicieli Konsulatu Generalnego USA w Krakowie oraz Komisji Fulbrighta, "U.S. Education System: from Application to Admission"

Christian Deitch, konsul d/s wizowych, Konsulat Generalny USA, Kraków

 

9 marca 2006r. w Klubie Akademickim WSIiZ odbył się wykład otwarty Pani dr Alicji Kornasiewicz, Prezes CA IB w Polsce, Prezes Rady Nadzorczej Banku BPH pt: „Venture Capital jako czynnik rozwoju gospodarczego. Czy amerykańskie i europejskie doświadczenia mogą być wykorzystane w Polsce?”.


Pani dr Alicja Kornasiewicz, Prezes CA IB w Polsce, Prezes Rady Nadzorczej Banku BPH

17 marca 2006 roku odbyła się konferencja „Fundusze strukturalne na Podkarpaciu - jak podnieść skuteczność wykorzystania środków” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego przy WSIiZ. Gościem konferencji była Pani Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego.

 

Pani Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego

 

28 marca 2006 roku naszą Uczelnię odwiedził Profesor Adam Rotfeld (były Minister Spraw Zagranicznych), który spotkał się z pracownikami naukowo-dydaktycznymi WSIiZ z kierunków Europeistyka, Politologia oraz Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna podczas zamkniętego spotkania poświęconego zagadnieniom "Polskiej polityki bezpieczeństwa".

 

Profesor Adam Rotfeld

 

4 kwietnia 2006 r. dr hab., prof. WSSG Ludwik Stomma, antropolog kultury, publicysta wygłosił wykład otwarty pt. "Po co dziennikarzowi historia?"

 

prof. WSSG Ludwik Stomma

 


Goście - rok akademicki 2004/2005
15-17.09.2005 - Konferencja "Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie".

 

prof. dr hab. David Airey University of Surrey, Wielka Brytania

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 16 KB)

 

prof. dr hab. Josef A. Mazanec, Vienna University of Economics and Business Administration, Austria

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 6 KB)

 

prof. dr hab. Boris Vukonić, University of Zagreb, Chorwacja

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 9 KB)

 

 

  • prof. dr hab. Richard Butler University of Surrey, Wielka Brytania
Zobacz wpis do księgi gości (Plik 32 KB)
  • prof. dr hab. Douglas Pearce Victoria University, Wellington, Nowa Zelandia
Zobacz wpis do księgi gości (Plik 16 KB)
  • prof. dr hab. Barbara Marciszewska Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki, Sopot
Zobacz wpis do księgi gości (Plik 5 KB)
  • prof. dr hab. Valene Smith California State University, Chicago, USA
Zobacz wpis do księgi gości (Plik 17 KB)
  • dr Louis Castanou University of Santiago de Compostela, Hiszpania

  • dr Xesus Pereira University of Santiago de Compostela, Hiszpania

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 16 KB)
  • Alisa Bakanova Bałtycki Międzynarodowy Instytut Turystyki, Rosja
Zobacz wpis do księgi gości (Plik 60 KB)
  • dr Bartłomiej Walas AWF, Kraków i POT, Paryż
Zobacz wpis do księgi gości (Plik 10 KB)
  • dr Tomasz Studzieniecki Akademia Morska, Gdynia
Zobacz wpis do księgi gości (Plik 32 KB)
  • dr Marko Koscak, Studio MKA, Słowenia
Zobacz wpis do księgi gości (Plik 12 KB)

 

22.04.2005 - Maciej Orłoś (TVP), uczestniczył w Kongresie Public Relations 2005

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 29 KB)

 

22.04.2005 - Marcin Wrona (TVN), uczestniczył w Kongresie Public Relations 2005

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 12 KB)

 

14.02.2005 - dr Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, poprowadziła dyskusję panelową nt. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 13 KB)

 

08.12.2004 Marek Goliszewski - Prezes Business Centre Club, wygłosił wykład pt. ''Szansa gospodarki - szansa młodych'' i uczestniczył w uroczystym otwarciu Podkarpackiego Studenckiego Forum BCC w naszej Uczelni.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 12 KB)

 

25.11.2004 - w Klubie Akademickim WSIiZ odbyło sie uroczyste wręczenie stypendiów studentom WSIiZ. W uroczystości uczestniczył prof. Zbigniew Religa, który wygłosił wykład nt. roli wykształcenia w rozwoju kariery zadowowej.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 23 KB)

 

04.10.2004 podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2004/2005, na Uczelni gościł Donald Tusk - wicemarszałek Sejmu, lider Platformy Obywatelskiej.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 16 KB)

 

04.10.2004 podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2004/2005, prof. dr hab. Jerzy Osiatyński wygłosił wykład pt. 'Polska w unii gospodarczej i walutowej'.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 21 KB)

 

01.10.2004 prof. dr hab. Jerzy Hausner, Wicepremier, Minister Gospodarki i Pracy, uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą pt. 'Perspektywy dla młodzieży', zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 17 KB)


Informację o gościach odwiedzających Uczelnię w ubiegłych latach akademickich można znaleźć w Kronice Uczelnianej.

Przeczytaj też co mówią o Uczelni nasi zagraniczni Goście.

 

 

opublikowano: 4 czerwca 2008 11:22

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry