Strona główna

Aktualności

Strona główna

Przedsiębiorczość, Finanse, Zarządzanie - Studenci WSIiZ najlepsi


15 maja 2006

W dniach 10-13 maja 2006 roku w Łodzi odbyła się X jubileuszowa edycja konkursu "Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie". Organizatorem konkursu była Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w ramach grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Fundatorem nagród była Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga. W konkursie mógł reprezentować uczelnię tylko jeden zespół składający się z 3 do 5 osób. Po trzech dniach zmagań konkursowych najwyższe miejsce (miejsce II, I miejsca nie przyznano) zajął zespół studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ex aequo z zespołem studentów Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu. Każdy członek zespołu otrzymał nagrodę w wysokości 1500 zł. 

 

Konkurs dał nam możliwość wczuć się w rolę menedżerów zarządzających różnymi obszarami biznesu. Etap pierwszy dotyczył zarządzania strategicznego, wizji rozwoju przedsiębiorstwa i marketingu. Etap drugi to sfera finansów i rachunkowości. W tym roku królowała giełda. Etap trzeci dał okazję sprawdzenia się w negocjacjach biznesowych. Najbardziej cenna okazała się nie sama wygrana, a możliwość konsultacji ze specjalistami i właścicielami wiodących firm w Polsce. Są to nieocenione wskazówki na przyszłość – powiedziała Magdalena Kupińska, studentka WSIiZ.

Zmagania konkursowe oceniało Jury w składzie: Przewodniczący Jury: prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl,  Wiceprzewodniczący Jury: prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak, Członkowie Jury: dr Jerzy Czarnecki, dr Paweł Jagiełło, prof. dr hab. Bożena Kołosowska, dr Zofia Sapijaszka, dr Marian Moszoro, dr Rafał Stefański, mgr Justyna Olszańska.

Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie reprezentowali studenci III roku ekonomii: Monika Serafin, Monika Piątek, Magdalena Kupińska, Małgorzata Teper, Roman Smolak. W tym roku przygotowania do udziału w konkursie od listopada i obejmowały takie m.in. przedmioty jak negocjacje, zarządzanie projektami    Część przygotowań odbywała się w ramach zajęć przewidzianych w planach studiów ale studenci dodatkowo musieli przygotować się do konkursowych zmagań pracując naukowo w Kole Naukowym, gdzie z pomocą wykładowców uzupełniali swoją wiedzę biznesową. W przygotowaniach tegorocznych reprezentantów WSIiZ pomagały również studentki WSIiZ, które reprezentowały naszą uczelnię w tym konkursie w roku ubiegłym powiedziała  mgr Magdalena Żmuda, opiekun zespołu studentów WSIiZ.

 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 30 zespołów. Zgodnie z przyjętym trybem kwalifikowania zespołów do udziału w konkursie przyjęto 19 zespołów.  W X edycji konkursu uczestniczyło 91 studentów z 19 uczelni (w tym z 7 uczelni państwowych i 12 niepaństwowych). W konkursie tym studenci WSIiZ pokonali studentów m.in. z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie a także Politechniki Rzeszowskiej.

 

Zwycięstwo naszych studentów w konkursie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości jest potwierdzeniem, że oferta kierunku Ekonomia prowadzonego w naszej uczelni jest tak opracowana by studenci zdobywali nie tylko teoretyczną wiedzę ale również. dzięki zajęciom praktycznym, mogli po skończeniu studiów mieć doświadczenie praktyczne. Kształcąc studentów na kierunku Ekonomia, staramy się kreować liderów naszego społeczeństwa, dlatego zadbaliśmy o posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry i bogatego zaplecza naukowego. Naszymi wykładowcami są międzynarodowej sławy ekonomiści, m.in. prof. Jan Winiecki czy dr Wojciech Misiąg. W oparciu o dokładną analizę trendów na rynku pracy, otwieramy nowe specjalności i ścieżki kształcenia. Studenci WSIZ kształcą się na najbardziej pożądanych wśród pracodawców kierunkach (np. Biznes międzynarodowy, studia europejskie, zarządzanie). Nowością jest możliwość studiowania w języku angielskim w cenie polskiego czesnego na kierunkach: Information Technology, International Management i Hospitality Management (3-year Bachelor Program). Studia te pozwalają zdobyć wyjątkowe doświadczenie w zawodzie i podnieść kwalifikacje językowe studentów - podkreślił Rektor WSIiZ, prof. T.Pomianek.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zmagań uczelni znajdują sie pod adresem:

http://www.fep.lodz.pl/przed_news_X.htm

 

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

opublikowano: 26 maja 2006 10:44

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry