Aktualności :: Rozdajemy stypendia
Strona główna

Aktualności

Strona główna

Rozdajemy stypendia


29 maja 2006

29 maja 2006 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów najzdolniejszym studentom pierwszego roku pochodzących z Funduszu WSIiZ  oraz środków MEN  oraz  Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi.

 

Stypendia dla studentów I roku (studia licencjackie i jednolite magisterskie)

 

Spośród ok. 2 000 studentów I roku stypendium przyznano 1101 studentom, co oznacza, że stypendium pobiera 55% z nich.  Jest to ilość o 100% większa niż rok temu i 6-krotnie wyższa niż 2 lata temu.  ponad 650 osób otrzymało stypendia w wysokości min. 50% czesnego a prawie 120 osób otrzymało stypendia równe lub wielokrotnie przewyższające wysokość czesnego.

 

 

Sytem stypendialny WSIiZ 


WSIiZ od początku swej działalności przyznaje z własnych środków stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W pierwszych latach funkcjonowania WSIiZ było to zjawisko rzadko spotykane na uczelniach niepublicznych. W roku akademickim 2002/2003 wprowadziliśmy dodatkowo finansowany z własnych środków System Bezpłatnych Miejsc, skierowany do studentów rozpoczynających studia. W ramach tego unikalnego w skali kraju systemu najlepsi studenci mogą uczyć się bezpłatnie już od I semestru studiów, otrzymując stypendia pokrywające 100% lub 50% czesnego. WSIiZ w Rzeszowie  udało się zatem – jako pierwszej i jedynej Uczelni w kraju – stworzyć system stypendialny gwarantujący młodym, zdolnym ludziom bezpłatną naukę podczas całych studiów, uzupełniając tym samym ministerialny system stypendialny.

 

 

Taka polityka Uczelni oraz unikalny w skali kraju, nowatorski system stypendialny spowodowały, że w bieżącym semestrze przyznano rekordową ilość stypendiów!

 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ: Chcąc jak najlepiej przygotować młodych ludzi do przyszłej pracy zawodowej lub naukowej, przykładamy dużą wagę do wysokiej jakości kształcenia w naszej uczelni. Dowodem tego jest chociażby fakt, że z roku na rok rośnie liczba młodych, zdolnych ludzi, dla których WSIiZ jest uczelnią pierwszego wyboru. Naszym studentom umożliwiamy wszechstronny rozwój m.in. poprzez udział w pracy licznych kół naukowych, system szkoleń i kursów, czy praktyki i staże w prestiżowych firmach i instytucjach w kraju i za granicą. Taka polityka Uczelni zmierzająca do promowania najzdolniejszych i najbardziej pracowitych studentów oraz nowatorski, jedyny taki w kraju system stypendialny spowodowały, że w bieżącym semestrze przyznano rekordową ilość stypendiów. Jest ona o 100% większa w porównaniu z rokiem ubiegłym i 6-krotnie wyższa niż 2 lata temu. Mogę zatem śmiało powiedzieć, że jesteśmy liderem jeśli chodzi o ilość i wysokość przyznawanych stypendiów. Tym samym obaliliśmy mit, że w uczelni niepaństwowej nie można studiować za darmo. Dobrze skonstruowany system stypendialny zachęca bowiem młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny, do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców.

 

opublikowano: 30 maja 2006 10:35

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry