O UCZELNI ::
Strona główna

Kronika

Strona główna


 

 

Rok akademicki 1996/1997
8 marca 1996 r. wpisanie WSIiZ decyzją Ministra Edukacji Narodowej do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod pozycją 81. i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie dwóch kierunków studiów: Ekonomii oraz Infor matyki i Ekonometrii
21 grudnia 1996 r. uzyskanie przez WSIiZ zgody MEN na uruchomienie kolejnego kierunku studiów: Administracji

 

Rok akademicki 1997/1998
styczeń 1998 r. The European Language Certificates (TELC) – Centrum Języków
Obcych WSIiZ zostaje akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym TELC
4 sierpnia 1998 r. uzyskanie przez WSIiZ zgody MEN na uruchomienie czwartego kierunku
studiów: Turystyki i Rekreacji

 

Rok akademicki 1998/1999
październik 1998 r. London Chamber of Commerce and Industr y Examinations
Board (LCCI) – Centrum Języków Obcych WSIiZ zostaje akredytowanym
Centrum Egzaminacyjnym London Chamber of Commerce and Industry
Examinations Board

 

Rok akademicki 1999/2000
6 października 1999 r. uzyskanie przez WSIiZ prawa do prowadzenia studiów magisterskich na
kierunku: Ekonomia

22 lutego 2000 r.

otrzymanie przez WSIiZ zezwolenia na przedłużenie swojej działalności do
30 września 2010 r.

kwiecień 2000 r.

Europejska Federacja Szkół (FEDE) – WSIiZ, jako jedna z trzech
szkół w Polsce, zostaje oficjalnym członkiem Europejskiej Federacji Szkół
(FEDE), organizacji pozarządowej UNESCO, uczestnicząc z tej racji
w działaniach na rzecz dostosowania programów nauczania do standardów
Unii Europejskiej

lipiec 2000 r.

Cisco Systems – podpisanie przez WSIiZ umowy z Cisco Systems i rozpoczęcie
przez Uczelnię działalności jako Regionalna oraz Lokalna Akademia
Cisco Systems

 

Rok akademicki 2000/2001

luty 2001 r.

Authorized Prometric Testing Center – WSIiZ zostaje Autoryzowanym
Centrum Egzaminacyjnym firmy Prometric (Authorized Prometric
Testing Center) – lidera na rynku certyfikatów informatycznych

24 lipca 2001 r.

uzyskanie przez WSIiZ uprawnień do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 

Rok akademicki 2001/2002

styczeń 2002 r.

Autoryzowany Akademicki Ośrodek Edukacyjny Sun Microsystems – WSIiZ, jako  pierwsza uczelnia w Polsce, otrzymuje uprawnienia do prowadzenia Autoryzowanego Akademickiego Ośrodka Edukacyjnego SUN Microsystems

kwiecień 2002 r.

The International Association of Universities (IAU) – WSIiZ zostaje członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów

8 maja 2002 r.

uzyskanie przez WSIiZ uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku: Informatyka i Ekonometria

20 maja 2002 r.

otrzymanie przez WSIiZ pozwolenia na utworzenie Wydziałów Zamiejscowych WSIiZ w Dębicy i w Krośnie, prowadzących wyższe studia zawodowe na kierunku: Ekonomia

25 lipca 2002 r.

uzyskanie przez WSIiZ uprawnień do prowadzenia wyższych studiów zawodowych
– inżynierskich na kierunku: Elektronika i Telekomunikacja

wrzesień 2002 r.

Cisco Cer tified Network Professional Academy – Uczelnia, jako jedyna instytucja w Polsce, spełniając kryteria Cisco Systems, otrzymuje pozwolenie na utworzenie CISCO CCNP (Cisco Certified Network Professional) Academy

wrzesień 2002 r.

Polskie Towarzystwo Infor matyczne – WSIiZ zostaje jedną z pierwszych uczelni w Polsce, w której przeprowadzane są zgodnie z międzynarodowymi zasadami egzaminy Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL), wydawanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

 

Rok akademicki 2002/2003

listopad 2002 r.

Akredytacja Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum dla kierunków:
1. Ekonomia – studia licencjackie,
2. Ekonomia – studia uzupełniające magisterskie,
3. Informatyka i Ekonometria – studia licencjackie

lipiec 2003 r.

Akredytacja Agencji Rządu USA ds. Przydzielania Środków na Kształcenie Amerykańskich Sił Zbrojnych

 

Rok akademicki 2003/2004

24 marca 2004 r.

uzyskanie przez WSIiZ uprawnień do prowadzenia wyższych studiów zawodowych
– inżynierskich na kierunku: Informatyka

6 czerwca 2004 r.

uzyskanie przez WSIiZ uprawnień do prowadzenia wyższych studiów zawodowych
na kierunku: Europeistyka

 

Rok akademicki 2004/2005

11 października 2004 r.

nadanie WSIiZ uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku: Turystyka i Rekreacja
27 grudnia 2004 r. uzyskanie przez WSIiZ uprawnień do prowadzenia wyższych studiów zawodowych
na kierunku: Zdrowie Publiczne

 

Rok akademicki 2005/2006

5 października 2005 r.

nadanie Wydziałowi Administracyjno-Informatycznemu WSIiZ uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku: Politologia, na poziomie studiów pierwszego stopnia

 

 

 

 

opublikowano: 22 czerwca 2006 11:08

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry