Strona główna

Kronika

Strona główna


 

 

         W pierwszym roku działalności WSIiZ studia na trzech kierunkach rozpoczęło 2 500 studentów. W kolejnym roku akademickim, po utworzeniu WSZiA w Zamościu, 1 500 studentów z ówczesnego woj. zamojskiego i okolic wyraziło chęć przeniesienia do nowo utworzonej uczelni. W naszej Uczelni pozostało ponad 5 200 studentów.

         W kolejnych latach akademickich rosła liczba przyjętych na studia, a także liczba już studiujących, osiągając w roku akademickim 2005/2006 rekordowo wysoką liczbę ponad 9 250 studentów.

         Pod względem liczby studentów WSIiZ jest największą, niepubliczną uczelnią na terenie Polski południowo-wschodniej. Dynamiczny, ciągły wzrost liczby studentów świadczy o świadomym wyborze naszej Uczelni przez kandydatów.

         Do dziś mury Uczelni opuściło ponad 14 tys. studentów studiów magisterskich jednolitych oraz I i II stopnia, a razem ze studentami studiów podyplomowych – 20 tys. Cieszymy się, że nie tracą oni kontaktu z macierzystą uczelnią. Część z nich należy do Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów oraz korzysta z pomocy jednostek Uczelni, np. Biura Karier WSIiZ, które posiada uprawnienia agencji pośrednictwa pracy oraz agencji doradztwa personalnego. Udziela ono pomocy studentom i absolwentom w planowaniu przyszłej kariery zawodowej oraz znalezieniu pracy w kraju i za granicą. Studenci i absolwenci WSIiZ najczęściej wyjeżdżają do USA, Anglii, Irlandii, Niemiec oraz na Cypr. Biuro Karier organizuje jedyne w naszym regionie Targi Pracy z pracodawcami z USA. W bieżącym roku gościliśmy ich kilkunastu. Oferowali oni kilkaset miejsc pracy w swoim kraju. Liczba studentów podejmujących praktykę zagraniczną oraz pracę systematycznie wzrasta ze względu na coraz bogatszą ofertę, która sprawia, że studenci mają możliwość wyboru satysfakcjonującej propozycji praktyki bądź pracy. O stopniu  zainteresowania oraz atrakcyjności naszych ofert pracy świadczy fakt, że w ubiegłym roku strony Biura odwiedziło prawie 160 000 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opublikowano: 21 czerwca 2006 15:10

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry