O UCZELNI ::
Strona główna

Kronika

Strona główna


 

 

         WSIiZ od początku swej działalności przyznaje z własnych środków stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W pierwszych latach funkcjonowania WSIiZ było to zjawisko rzadko spotykane na uczelniach niepublicznych. W roku akademickim 2002/2003 dodatkowo wprowadziliśmy finansowany z własnych środków System Bezpłatnych Miejsc, adresowany do studentów rozpoczynających studia. W ramach tego unikalnego w skali kraju systemu najlepsi studenci mogą już na I roku studiów uczyć się bezpłatnie, otrzymując stypendia pokrywające 100 lub 50% czesnego.

         Udało się nam zatem stworzyć system stypendialny, gwarantujący młodym, zdolnym ludziom bezpłatną naukę przez cały okres studiów. Nasze rozwiązania uzupełniają system stypendialny, finansowany z budżetu państwa, w którym stypendia za wyniki w nauce mogą być przyznawane dopiero od II roku studiów. Mimo iż przyjęte przez nas rozwiązania funkcjonują dopiero czwarty rok, ich efekty są nadspodziewanie dobre. Z roku na rok rośnie procent studentów ze średnią ocen wyższą niż 4,0 (z 12 do 26%), a jednocześnie odsetek studentów, którzy odpadają na I roku studiów jest od lat stabilny. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż coraz więcej studentów WSIiZ otrzymuje prestiżowe stypendia ministra za osiągnięcia w nauce – od jednego stypendium w roku akademickim 1999/2000 do 19 stypendiów w roku akademickim 2005/2006. Jest to największa liczba stypendiów wśród uczelni niepublicznych z całej Polski oraz wśród wszystkich uczelni z Podkarpacia. Biorąc pod uwagę stosunek ilości przyznanych stypendiów do ilości studentów danej uczelni, WSIiZ znalazła się na drugim miejscu (po Uniwersytecie Warszawskim) wśród wszystkich  uczelni w Polsce.

         Powyższe dane pokazują, że dobrze skonstruowany system stypendialny skutecznie zachęca młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny i do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców.

         Dzięki połączeniu własnego funduszu stypendialnego, środków z budżetu państwa oraz dodatkowo funduszu stypendialnego Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, kierowanej przez prof. Jerzego Dietla (która wspiera nasz system stypendialny od początku istnienia Uczelni), w bieżącym semestrze przyznano rekordową liczbę stypendiów – blisko 5 300, co oznacza że stypendia otrzymuje ponad połowa studentów WSIiZ! Ponad 1 500 osób otrzymuje stypendia w wysokości 50-100% czesnego, a ponad 800 osób – w wysokości pełnego czesnego, a nawet dwu- i trzykrotnie wyższe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opublikowano: 21 czerwca 2006 15:31

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry