Strona główna

Kronika

Strona główna


 

 

 

         Uczelnia podejmuje intensywne działania na rzecz kształcenia na dużą skalę studentów z różnych stron świata. Chcemy być uczelnią międzynarodową także dlatego, że nasi studenci mogą stanowić przyszłą kadrę dla polskich firm rozwijających działalność gospodarczą w różnych krajach. Równocześnie wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, udostępniamy polskim studentom ofertę studiów w j. angielskim w cenie polskiego czesnego, co umożliwia im nawiązanie
kontaktów, które później mogą być przydatne w karierze zawodowej.

         Dzięki m.in. stworzeniu tak unikalnej oferty kształcenia w j. angielskim w 2005 r. tygodnik „Wprost” uznał nas za uczelnię o klasie międzynarodowej. Jako jedyna Uczelnia na Podkarpaciu zostaliśmy uhonorowani tym wyróżnieniem. W 2006 r. ponownie WSIiZ znalazła się w nielicznym gronie uczelni o klasie międzynarodowej.

         W roku akademickim 2004/2005 na naszej Uczelni studiowało 259 studentów z zagranicy, co stanowi blisko 4% wszystkich studentów zag ranicznych w kraju. Wymiana międzynarodowa stwarza nowe możliwości rozwoju zarówno samej Uczelni, jak i kształcących się tutaj studentów. Studenci, którzy wyjeżdżają w ramach programów wymiany studenckiej z zagranicznymi partnerami, jak również na praktyki międzynarodowe, organizowane przez Uczelnię, są przez nas bezpośrednio i kompleksowo obsługiwani. Uczelnia dopełnia wszelkich formalności związanych z wyjazdem studentów. W rzeczywistości liczba wyjeżdżających studentów jest kilka razy większa niż wskazują zestawienia, gdyż w wielu przypadkach Uczelnia pełni tylko rolę informacyjno-pomocniczą.

         WSIiZ bardzo szybko rozwija sieć partnerów międzynarodowych. Do dziś zawarła 73 umowy z uczelniami i instytucjami z różnych stron świata. Ponadto współpracujemy z wieloma instytucjami i uczelniami na zasadach współpracy nieobjętej umowami. Najwięcej partnerów mamy w USA. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Purdue University w West Lafayette. WSIiZ posiada status uczelni stowarzyszonej z Uniwersytetem w Purdue, który jest liderem na rynku amerykańskim, jeśli chodzi o kształcenie w zakresie informatyki. Na mocy porozumienia z Indiana University – Purdue University Indianapolis studenci kierunków informatycznych, kończąc studia, będą mogli uzyskać dyplomy obydwu uczelni. Dla najlepszych absolwentów Indiana University – Purdue University Indianapolis przygotował ofertę kontynuacji studiów w USA i uzyskania tytułu magistra tamtejszej uczelni.

         Innym efektem naszej współpracy są podwójne dyplomy z Univeristy of Huddersfield w Wielkiej Brytanii. Na mocy porozumienia nasi studenci kierunków: Ekonomia, Informatyka i Ekonometria (studia licencjackie i jednolite magisterskie) oraz Europeistyka (studia licencjackie)
mogą realizować III rok studiów w Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu studiów studenci otrzymają dyplomy dwóch uczelni – polskiej i angielskiej. Po uzyskaniu tytułu licencjata mogą odbyć za pośrednictwem Uczelni roczny staż w Anglii, w renomowanych firmach, np. Jaguar. Umowa WSIiZ i Europaische Fernhochschule Hamburg oferuje wspólny prog ram studiów MBA. Po zakończeniu programu absolwenci otrzymują dyplomy obydwu uczelni. Najnowszą ofertą, która adresowana jest szczególnie do studentów Turystyki i Rekreacji, jest porozumienie dotyczące wymiany z Internationale Fachhochschule w Bad Honnef, w Niemczech. Ponadto nasi studenci mają możliwość nauki za granicą w ramach unijnego prog ramu Socrates/Erasmus oraz warsztatów i szkół letnich, prowadzonych przez rodzimą i międzynarodową kadrę.

 

 

 

 

 

 

Mapa zasięgu współpracy międzynarodowej

 

 


kliknij aby powiększyć mapę


 

 

 

 

 

opublikowano: 22 czerwca 2006 11:09

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry