Strona główna

Projekty

Strona główna

Projekty


Uczestnictwo w projektach 7 Programu Ramowego

 

Podstawową cechą decydującą o innowacyjności (kraju, regionów, uczelni) jest współpraca wyższych uczelni, jednostek badawczo – rozwojowych z sektorem biznesu. Tylko wzajemne przenikanie tych sfer pozwala na przekształcenie wiedzy akademickiej w przedsięwzięcia które dzięki sukcesowi rynkowemu i innowacyjności mają szanse na tworzenie wartości dodanej wzmacniającej potencjał gospodarczy i społeczny w regionie. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jako wiodąca uczelnia w regionie pod względem współpracy międzynarodowej, zajmuje się również przygotowywaniem wniosków w ramach 7. Programu Ramowego.

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektów w następujących obszarach:

 

 • Zdrowie
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Nauki społeczno – ekonomiczne i humanistyczne
 • Infrastruktura badawcza
 • Badania na rzecz MŚP
 • Regiony wiedzy
 • Potencjał badawczy
 • Nauka w społeczeństwie
 • Współpraca międzynarodowa

 

a także współpracą w zakresie realizacji komponentu Ludzie (wzmocnienie potencjału ludzkiego w obszarze badań i technologii) oraz Pomysły (wspieranie najbardziej twórczych, interdyscyplinarnych, często ryzykownych badań naukowych).

 

Kontakt:

Zespół Projektowy WSIiZ, pokój A303, tel. 017- 86-61-286

Kierownik: mgr Grzegorz Karpiuk

mgr Konrad Łoboda

mgr Anna Warzybok

mgr Joanna Świętoniowska

Anita Wiśniewska

 

Ważniejsze projekty w trakcie realizacji bądź zrealizowane

 

 

 

 

 

 •  

   

  Opracowane strategie

   

  Strategie rozwoju gmin podkarpackich: Kołaczyce, Skołyszyn, Majdan Królewski, Bircza, Stary Dzikowiec, Frysztak, Pruchnik, Medyka oraz współudział w opracowaniu strategii rozwoju gmin: Przecław, Mielec i Czermin (1998-1999)

   

  Strategia województwa podkarpackiego na lata 2000-2006 (1999)

   

   

 • opublikowano: 25 sierpnia 2008 09:48

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
  Lista Telefonów Uczelni
  Strona głównaDrukujDo góry