Strona główna

Aktualności

Strona główna

Ekonomia – e-studia – elastyczność


18 sierpnia 2006

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania realizuje obecnie ciekawy projekt związany z popularyzacją nauczania na odległość, a zatytułowany „Ekonomia – e-studia – elastyczność”.

Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.1. „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie” Schemat c) „Rozwój kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia na odległość” (Konkurs nr 6/2.1./2006).

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. 

 

Projekt obejmuje działania zmierzające do przygotowania kompleksowej oferty kształcenia na odległość na kierunku ekonomia, na studiach pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich i magisterskich).

Pierwszy etapem realizacji projektu było przygotowanie programów nauczania, uzupełnionych zestawem sylabusów. Drugim etapem jest natomiast opracowanie aż siedemdziesięciu kursów typu distance learning (kursów DL). Wśród nich znajdują się kursy z zakresu kształcenia ogólnego na kierunku ekonomia oraz kursy na dwóch planowanych specjalnościach: gospodarka europejska oraz finanse i rachunkowość.

 

Opracowaniem kursów merytorycznych zajęli się pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jakość merytoryczna kursów gwarantowana jest również przez dobór recenzentów. Nad przygotowaniem kursów od strony technicznej czuwa specjalny zespół informatyczny. 

 

W niedalekiej przyszłości przygotowywane kursy poszerzą ofertę edukacyjną zarówno WSIiZ uczelni, jak i innych uczelni w Polsce.

Od kilku lat  wprowadzamy najnowocześniejsze rozwiązania IT do procesu edukacji. Nasi studenci większości kierunków mają możliwość kształcenia się dodatkowo w oparciu o  materiały edukacyjne opracowane w formie Distance Learning, czyli w oparciu o zasady edukacji na odległość. W czasach, kiedy cierpimy na brak czasu, to rozwiązanie odpowiada oczekiwaniom studentów  – powiedział prof. Tadeusz Pomianek, Rektor WSIiZ.

 

Realizacja projektu „Ekonomia – e-studia – elastyczność” stanowi ukoronowanie doświadczeń WSIiZ w zakresie wprowadzania nowoczesnych form dydaktycznych, w tym kursów DL. Niewątpliwie doświadczenia Uczelni przyczyniły się również do tego, że projekt WSIiZ zdobył najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich projektów ocenianych w ramach konkursu MEN. 

 

Ponieważ Ekonomia jest jednym z popularniejszych kierunków studiów w Polsce staramy się aby nasi absolwenci tego kierunku z powodzeniem funkcjonowali na rynku pracy. Służy temu nie tylko bardzo dobra kadra wspomagana również przez profesorów zachodnich uniwersytetów ale przede wszystkim prorynkowe specjalności kształcenia i właśnie nowoczesne metody nauczania, takie które pozwalają studentowi na zdobywanie wiedzy w odpowiednim dla niego czasie i miejscudodaje Rektor T.Pomianek.

 

Zaplecze kadrowe i atrakcyjne oferty dodatkowe

Wykładowcami WSIiZ są międzynarodowej sławy ekonomiści, m.in. prof. Jan Winiecki czy dr Wojciech Misiąg, a także prof. Bogusław Wilamowski.

W oparciu o dokładną analizę trendów na rynku pracy, uczelnia otwiera nowe specjalności i ścieżki kształcenia. Studenci WSIZ kształcą się na najbardziej pożądanych wśród pracodawców kierunkach (np. Biznes międzynarodowy, finanse, zarządzanie). Nowością jest możliwość studiowania w języku angielskim w cenie polskiego czesnego na kierunkach: Information Technology, International Management i Hospitality Management (3-year Bachelor Program). Studia te pozwalają zdobyć wyjątkowe doświadczenie w zawodzie i podnieść kwalifikacje językowe studentów. Jedną z ciekawszych propozycji dla studentów ekonomi jest również możliwość zdobycia dwóch dyplomów – polskiego i brytyjskiego w cenie jednego czesnego.

Rozumiejąc studentów zaocznych, w większości pracujących w trakcie tygodnia, przenieśliśmy ich zajęcia (tzw. zjazdy) na czas weekendu. Obecnie odbywają się one w ciągu dwóch, a nie jak dotychczas trzech, dni (sobota, niedziela).

 

Studia, zainteresowania, kariera

Kierunek Ekonomia jest najstarszym i jednym z bardziej obleganych kierunków studiów prowadzonych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Swoją popularność zawdzięcza atrakcyjnemu programowi kształcenia. Uczelnia przygotowuje studentów do zawodu dodatkowo wprowadzając odpowiednie – interaktywne przedmioty do programów nauczania, np. gry decyzyjne. Jednocześnie WSIiZ stwarza swoim studentom możliwość uczestniczenia w imprezach naukowych z zakresu Ekonomii takich jak międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Łańcucie, czy Kongres Public Relations. Imprezy te to unikalna możliwość dla studentów na kontakt z najlepszymi specjalistami i szansa na zdobycie wyjątkowego doświadczenia zawodowego.

Do dyspozycji studentów WSIiZ przeznaczone są bogato wyposażone sale komputerowe z dostępem do Internetu, dodatkowo uczelnia umożliwia zdobycie międzynarodowych certyfikatów informatycznych, językowych i z zakresu ekonomii (EBC*L – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) honorowanych na całym świecie.

Wysoki poziom kształcenia w zakresie ekonomii w WSIiZ potwierdzają prestiżowe akredytacje, np. Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM.

Studenci kierunku Ekonomia w WSIiZ mogą realizować swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania i biznesu, uczestnicząc w pracach kół naukowych i organizacji studenckich (m.in.: Ekonomia XXI wieku, Rachunkowość, Finansowe Koło Inwestycyjne, Marketingowe Forum Naukowe). Uczelnia aktywnie wspiera również projekty biznesowe w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Dzięki temu od kilu lat studenci WSIiZ zajmują najwyższe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie "Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie".

W wykonywaniu zawodów związanych z ekonomią i biznesem szczególnie przydatne są kontakty z praktykami w tych dziedzinach, najlepiej zdobyte jeszcze podczas studiów. Wybierając Ekonomię w WSIiZ, studenci mają okazję na podniesienie kwalifikacji dzięki uczestnictwu w seminariach i szkoleniach prowadzonych przez prezesów ogólnopolskich firm. Gościli u nas m.in. przedstawiciele firm Transsystem, WSK, CAIB i wielu innych. Dopełnieniem programu kształcenia przyszłych ekonomistów jest precyzyjny system praktyk i staży zagranicznych (również płatnych). Biuro Karier WSIiZ aktywnie współpracuje z firmami krajowymi i zagranicznymi, dzięki czemu dysponuje wieloma ofertami pracy dla absolwentów WSIiZ (najnowsze oferty pracy pochodzą z centrum usług Cap Gemini).

 

 

opublikowano: 18 sierpnia 2006 13:59

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry