Aktualności :: Wzmacniamy kadrę
Strona główna

Aktualności

Strona główna

Wzmacniamy kadrę


22 września 2006

Od nowego roku akademickiego pracę w naszej uczelni rozpocznie wielu znamienitych ludzi nauki, w tym m.in.: prof. dr hab. inż. J. Seidler, prof. dr hab inż J.L.Kulikowski, prof. WSIiZ, dr hab. R.Macyra, dr hab. M.Pałasiński oraz prof. WSIiZ, dr hab. W.Karwowski.

 

prof. zw. dr inż. Jerzy Seidler -  matematyk, elektronik, teleinformatyk, doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej (2001). Przewodniczył w Komitecie Informatyki PAN, Komisji Programowej Szkolnictwa Wyższego, stały recenzent Mathematical Reviews. Był wykładowcą na Universytecie Arizońskim w Tuckson (1984), na Uniwersytecie Hawajskim, w Honolulu pracował jako visiting professor (w latach 1969-1970). Profesor Instytutu Nauk Komputerowych na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu w Salzburgu. Twórca Polskiej Szkoły Systemów Teleinformatycznych, autor wielu podręczników, monografii i recenzji. Promotor około 50 przewodów doktorskich prowadzonych w kraju, USA, Niemczech i Austrii. Jest członkiem  rzeczywistym  PAN i należy do kilku towarzystw naukowych, w szczególności jest członkiem honorowym IEEE. Jego zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się w dziedzinie systemów informatycznych. Otrzymał wiele nagród  i odznaczeń państwowych, w tym krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski

 

prof. dr hab. inż. J.L.Kulikowski -  zajmuje się biocybernetyką i inżynierią biomedyczną, w szczególności: systemami informatycznymi, technikami fal ultrakrótkich, teorią informacji, zastosowaniem komputerów w medycynie, informacją naukową i badaniami ekonomicznymi

 

prof. WSIiZ,. dr hab. Roman Macyra  - specjalista w zakresie nauk historycznych. Szczególnie specjalizuje się w tematyce ekonomii politycznej XIX/XX w., historii gospodarczej oraz  historii myśli ekonomicznej

 

dr hab. Marek Pałasiński  - specjalista w zakresie matematyki i  informatyki. W  zakresie jego zainteresowań naukowych znajduje się m.in.: algebra uniwersalna, logika matematyczna, metody matematyczne w zarządzaniu, systemy informacyjne, teoretyczne podstawy informatyki

 

prof. dr hab. inż. Waldemar Karwowski – jest specjalistą z zakresu ergonomii, organizacji i zarządzania systemami pracy, inżynierii zarządzania. Pracuje w Department of Industrial Engineering University of Louisville, USA, gdzie jest Dyrektorem Center for Industrial Ergonomics. Profesor Karwowski jest autorem lub współautorem ponad 40 książek, w tym Międzynarodowej Encyklopedii Ergonomii i Zasobów Ludzkich. Jest członkiem: International Ergonomics Association (Sekretarz Generalny 1997-2000, Prezydent 2000-2003), Human Factors and Ergonomics Society, Institute of Industrial Engineers, Ergonomics Society

opublikowano: 22 września 2006 11:03

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry