Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

dr inż. Waldemar Mikluszka


Katedra Systemów Rozproszonych WSIiZ Rzeszów

ul. Sucharskiego 2, 35 - 225 Rzeszów

pokój RA134/RA135

telefon: (0)17 866 11 49

e-mail:

 

 

Notka biograficzna

 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej o specjalności Aparatura Elektroniczna. W trakcie studiów w latach 1994-1995 jako stypendysta Carl Duisberg Gesellschaft studiował w Fachhochschule Bielefeld oraz odbył półroczny staż w firmie software’owej S&P Media w Bielefeld. W latach od 1996 do 2006 zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej. Współuczestnik w grantach i projektach celowych KBN za co otrzymał nagrodę rektora Politechniki Rzeszowskiej za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe (zespołową). Od 2006 asystent w Katedrze Podstaw Informatyki, a od  2008 adiunkt w  Katedrze Systemów Rozproszonych WSIiZ w Rzeszowie. W 2008 obronił pracę doktorską Synteza i weryfikacja algorytmów konwersji protokołów komunikacyjnych w polowych magistralach rozgłoszeniowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Terminy zajęć i konsultacji

Konsultacje

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

poniedziałek, wtorek

wg harmonogramu*

RA134

* termin konsultacji może ulec zmianie na 24 godz. przed planowanym termniem, dlatego proszę o sprawdzenie aktualności terminu dzień wcześniej.


Działalność dydaktyczna

 

Prowadzone przedmioty:

  • Architektura komputerów z elementami teorii automatów
  • Podstawy informatyki
  • Programowanie w środowisku graficznym
  • Analiza i projektowanie sieci komputerowych

 

Materiały dydaktyczne: dysk wspólny (ftp) :\wspolny\wmikluszka

Top programmers - wirtuozi informatyki - opiekun programu

Współopiekun kół naukowych "Top programmers" i "KOS"

 

Tematyka prac dyplomowych

 


  1. Przewodowe i bezprzewodowe sieci komputerowe - zarządzanie, analiza i projektowanie
  2. Przemysłowe systemy komputerowe - komunikacja, sterowanie i wizualizacja
  3. Metodologia poprawnego programowania  i weryfikacja algorytmów
  4. Oprogramowanie mikrokontrolerów i stosowanych w nich magistral komunikacyjnych (CAN, RS-232/485, I2C itp.),
  5. Programowanie obiektowe i strukturalne w językach C, C++, C#, Java na różne platformy sprzętowe i  systemowe,
  6. Cyfrowa obróbka sygnałów

 

opublikowano: 26 października 2009 10:10

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry