Aktualności :: prof. WSIiZ dr hab. Ewa Dybińska
Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

prof. WSIiZ dr hab. Ewa Dybińska


 

prof. nadzw. dr hab. Ewa Dybińska 

Katedra Turystyki i Rekreacji

Zakład Rekreacji                               

WSIiZ Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pok. 48

Telefon: 017-86-61-160

e-mail:

 

Notka biograficzna

Terminy konsultacji dla studentów

Działalność dydaktyczna

Działalność naukowa

 

 

 

Notka biograficzna

q       Notka 

Profesor Wydziału Ekonomicznego, Kierunek Turystyka i Rekreacja Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, dr hab. Nauk Kultury Fizycznej (studia AWF Krakowie, doktorat AWF Kraków, habilitacja AWF Kraków), Kierownik Katedry Teorii i Metodyki Sportu oraz Kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Sportów Wodnych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Trener klasy II sportu pływackiego, instruktor kajakarstwa, ratownik wodny WOPR, sternik motorowodny. 
Autorka nowatorskich programów z zakresu Kultury Fizycznej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego oraz  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania kierunku Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Rzeszowie.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej oraz licznymi nagrodami Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych i naukowo – dydaktycznych (krajowych i zagranicznych) z zakresu Kultury Fizycznej (teorii i metodyki wychowania fizycznego, sportu i rekreacji). Prowadzi liczne badania naukowe w obszarze czynników warunkujących sprawne poruszanie się człowieka w środowisku wodnym oraz efektywności procesu uczenia się i nauczania czynności motorycznych.
Autorka monografii naukowej pt.: „Optymalizacja informacji wizualnej jako czynnika usprawniającego uczenie się i nauczania czynności pływackich dzieci w młodszym wieku szkolnym” oraz skryptów, m. in. „Wskazówki metodyczne do nauczania pływania”, „Nauczanie pływania dzieci w wieku 1 – 4 lat”, współautorka skryptu „Zabawy i gry rekreacyjne w wodzie”.

 q       Od siebie


 

 Terminy konsultacji dla studentów 

 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce

Sobota tydzień B

Niedziela tydzień B

16:00-18:00    data 11.05, 18.05, 01,06

10:00-12:00    data 12.05, 19.05, 09.06

Rzeszów, pokój A 48


Działalność dydaktyczna

 

q       Prowadzone przedmioty 

    • Teoria metodyki i rekreacji
    • Ćwiczenia terenowe
    • Obóz letni
    • Seminarium

 

q       Materiały dydaktyczne dla studentów:

q       Informacje dla studentów:

   


Działalność naukowa

q       Tematyka badawcza:

 

q       Wybrane publikacje:


 

 

 

 

 

 

opublikowano: 7 maja 2007 08:53

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry