Strona główna

Aktualności

Strona główna

Studenci WSIiZ najzdolniejsi - stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


16 października 2006

Czternastu studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2006/2007. Plasuje  to naszą Uczelnię na dwunastym miejscu w Polsce pod względem ilości przyznanych stypendiów. Jednocześnie zajęliśmy pierwsze miejsce wśród uczelni niepaństwowych z całej Polski oraz pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni w regionie.

 

Lp.

Nazwa uczelni

2005/2006

2006/2007

% przyznanych stypendiów w porównaniu z rokiem ubiegłym

liczba stypendiów (I termin)

liczba stypendiów (I termin)

1

Uniwersytet Warszawski

135

73

54,07%

2

Uniwersytet Wrocławski

85

53

62,35%

3

Uniwersytet Śląski w Katowicach

48

45

93,75%

4

Uniwersytet Gdański

31

33

106,45%

5

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

86

31

36,05%

6

Uniwersytet w Białymstoku

18

28

155,56%

7

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

39

28

71,79%

8

Politechnika Wrocławska

22

26

118,18%

9

Katolicki Uniwersytet Lubelski

19

23

121,05%

10

Politechnika Łódzka

18

17

94,44%

11

Uniwersytet Łódzki

11

15

136,36%

12

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

18

14

77,78%

Ogółem:

530

386

72,83%


Liczba stypendiów przyznanych w bieżącym roku akademickim znacznie spadła. W skali kraju o ok. 27%. WSIiZ znajduje się jednak powyżej tej średniej. A jest to dopiero pierwsza tura przyznanych stypendiów. Nasza Uczelnia przygotowuje 13 kolejnych wniosków, co daje szansę na większą liczbę stypendiów. Decyzja o ich przyznaniu zapadnie w grudniu 2006 roku. Wtedy dopiero będzie można sporządzić ostateczny ranking uczelni.

 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce przyznawane jest studentom, którzy w minionym roku osiągnęli średnią ocen 4,5 oraz odznaczyli się konkretnymi osiągnięciami naukowymi. W roku akademickim 2006/2007 wysokość stypendium Ministra wynosi 1300 złotych miesięcznie.

opublikowano: 16 października 2006 15:40

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry