Strona główna

Aktualności

Strona główna

WSIiZ wybuduje Centrum Edukacji Międzynarodowej


5 stycznia 2007

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie otrzymała z  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku złożonego przez Uczelnię w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Projekt ten dotyczy stworzenia w naszym CTiR w Kielnarowej Centrum Edukacji Międzynarodowej. Wartość projektu to 22 mln zł a dofinansowanie wynosi 19 mln zł.

 

Centrum Edukacji Międzynarodowej:
W skład tego kompleksu, o łącznej powierzchni ok. 4000 m2, wejdą budynki dydaktyczne (sale wykładowe i ćwiczeniowe; laboratoria komputerowe), biblioteka, 2 sale konferencyjne, pomieszczenia hotelowe oraz  sala wystawowa. Głównym celem działalności Centrum Edukacji Międzynarodowej będzie kształcenie obcokrajowców oraz obywateli polskich wybierających anglojęzyczne programy studiów. Centrum będzie oferować studentom kompleksową ofertę, obejmującą nie tylko usługi edukacyjne, ale także pomoc w adaptacji do nowych warunków związanych ze specyfiką kraju, regionu, obyczajowości, języka, itp. Obcokrajowcy podejmujący kształcenie w planowanym Centrum będą postrzegani jako przyszli inwestorzy, „ambasadorowie” interesów gospodarczych i politycznych Polski (a zwłaszcza tzw. ściany wschodniej), czy wreszcie – kooperanci polskich podmiotów gospodarczych w krajach pochodzenia. Obok działalności dydaktycznej Centrum będzie pełnić rolę ośrodka informacyjnego o Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski Wschodniej), realizując te działania poprzez tworzenie kompleksowych baz danych o sytuacji ekonomicznej, gospodarczej i społecznej w województwach Polski Wschodniej, pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, prowadzenie kursów języka polskiego dla obcokrajowców,  organizowanie szkoły letniej i zimowej języka i kultury polskiej. Z kolei obecność w CEM studentów zagranicznych, którzy w przyszłości zasilą elity gospodarcze swoich krajów będzie stanowiła bodziec dla przedsiębiorców, by szukali kontaktów gospodarczych w tych krajach. Dodatkowo, działalność Centrum będzie obejmować organizowanie kursów w języku angielskim dla kadry przedsiębiorstw Polski Wschodniej, a także organizowanie szkoleń dla Polaków podejmujących pracę za granicą.

opublikowano: 24 stycznia 2007 12:44

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry