Strona główna

Konferencje naukowe

Strona główna

Konferencje organizowane w WSIiZ w roku akademickim 2006/2007 i 2007/2008


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kielnarowa koło Tyczyna

Termin: 11-13.09.2008

Szczegółowe informacje: http://www.dnimedycyny.rzeszow.pl

 


 

Konferencja Naukowa

Best of Brainshare – Networks 2008

 

Miejsce: Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kielnarowa koło Tyczyna

Termin: 25-27.06.2008

Organizatorzy: PTUN – NUI oraz WSIiZ

 


 

Konferencja

pt. „Aktualny stan wdrażania działań w regionie i praktyczne doświadczenia z ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

 

Miejsce: Restauracja ''Hermina'' w Krośnie (ul. Bieszczadzka 1)

Termin: 12.06.2008

Organizatorzy: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej WSIiZ, R.O.EFS Krosno

Szczegółowe informacje: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej WSIiZ

Program

 


 

V Ogólnopolska Konferencja

„Public Relations w samorządzie. Komunikacja społeczna - budowanie wizerunku liderów i organizacji samorządowych”

 

Miejsce: Kraśnik

Termin: 11-13.06.2008

Współorganizatorzy: Samodzielny Zakład Public Relations WSIiZ, Polsko-Ukraiński Ośrodek Edukacji Publicznej w Kraśniku, Związek Miast Polskich, Urząd Miasta Kraśnik

Szczegółowe informacje: Grażyna Lejwoda-Ćwik, tel. (081) 825-15-68 lub 600-473-153, e-mail:

Program


 

Konferencja

pt. „Podsumowanie półrocznej działalności Regionalnego Ośrodka EFS w Tarnobrzegu”

 

Miejsce: Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu (budynek WSH, ul. Moniuszki 6)

Termin: 10.06.2008

Organizatorzy: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej WSIiZ, R.O.EFS Tarnobrzeg

Szczegółowe informacje: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej WSIiZ

Program

 


I Międzynarodowa

Konferencja Human System Interaction

 

Miejsce: Kraków

Termin: 25-27.05.2008

Szczegółowe informacje: http://hsi.wsiz.rzeszow.pl/

 


 

Seminarium

pt. "Etyka w Ubezpieczeniach"

 

Miejsce: Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej

Termin: 16.05.2008

Szczegółowe informacje: Samodzielny Zakład Ubezpieczeń WSIiZ


VII Kongres Public Relations

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Termin: 23-25.04.2008

Szczegółowe informacje:

http://kongrespr.pl/

 


 

Seminarium na temat

Finansowania mediów publicznych

 

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Termin: 22.04.2008

Szczegółowe informacje: Zakład Europeistyki WSIiZ, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ

Program

 


Konferencja podsumowująca realizację projektu PIW EQUAL System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenacha słabo zurbanizowanych

pt "Stan i perspektywy rozwoju Podkarpacia"

 

 

Miejsce: Hotel Hubertus w Rzeszowie

Temin: 31.03.2008

Szczegółowe informacje: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

www.ig.wsiz.edu.pl

 

 


Seminarium

Franchising-dobry pomysł na udany biznes

 

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Termin: 31.03.2008

Szczegółowe informacje: Katedra Ekonomii WSIiZ

http://www.businessplus.pl/w3.html

 


Konferencja podsumowująca realizację projektu EQUAL

System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenacha słabo zurbanizowanych

Miejsce: Hotel Nowy Dwór w Świlczy k. Rzeszowa

Termin: 28.03.2008

Szczegółowe informacje: Biuro EQUAL Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


I Ogólnopolska konferencja kół naukowych

„Produkt turystyczny szansą rozwoju gospodarczego regionów Polski”

 

 

Miejsce: CTiR w Kielnarowej

Termin: 27-28.03.2008

Szczegółowe informacje: Katedra Turystyki i Rekreacji WSIiZ

http://portal.wsiz.rzeszow.pl/strona.aspx?id=158

 


Konferencja

pt. "iMSP 2008 Jak efektywnie wykorzystać Internet w prowadzeniu firmy"

 

 

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Termin: 13-14.03.2008

Szczegółowe informacje: Katedra Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów WSIiZ

http://www.imsp2008.pl/


 

Ogólnopolskie seminarium studenckie Public Relations

Koło Naukowe- moja droga do sukcesu. 10-lecie Marketingowego Forum Naukowego

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Termin: 15.02.2008

Szczegółowe informacje: Samodzielny Zakład Public Relations WSIiZ

 


 

Seminarium

TARGI OFE

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Termin: 09.01.2008

Szczegółowe informacje: Szamoszielny Zakład Ubezpieczeń WSIiZ

 


 

Międzynarodowa Konferencja

Equal. Masz szanse. Perspektywy.

 

Miejsce: Hotel Sheraton w Krakowie

Termin: 13-14.12.2007

Szczegółowe informacje: http://www.maszszanse.pl

 


 

Konferencja

pt. "Regionalny Ośrodek EFS: rozwiń Zasoby - sięgnij po Kapitał"

 

 

Miejsce:Restauracja "Hermina"przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie

Termin: 29.11.2007

Szczegółowe informacje: www.krosno.roefs.pl

 

 


 

Regionalna konferencja

nt. Poszerzenie strefy Schengen o Polskę oraz nowe państwa członkowskie

organizowana we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej w ramach projektu ''Europa bez granic 2007''.

 

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedziba w Rzeszowie

Termin:26.11.2007r.

Szczegółowe informacje: RCIE WSIiZ w Rzeszowie

 


 

 
opublikowano: 6 sierpnia 2008 12:34

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry