Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Paszczyński


Wykaz najistotniejszych publikacji w latach 2000 – 2006

 

1.            Rozwój Internetu – nowy protokół, [w:] Systemy komputerowe i sieci. Projektowanie, zastosowanie, eksploatacja, t. I, red. S. Paszczyński, Zeszyty Naukowe WSIiZ 1/2000. (Współautor: Kolbusz Janusz)

2.             Koncepcja samooptymalizującego algorytmu kompresji informacji [w:] Systemy komputerowe i sieci. Projektowanie, zastosowanie i eksploatacja, red. S. Paszczyński, t. I, Zeszyty Naukowe WSIiZ 1/2001, s. 91-98 (Współautor: T. Bartczak)

3.            Protokoły ethernet’owe w dobie rozwoju sieci multimedialnych” [w:] Systemy komputerowe i sieci. Projektowanie, zastosowanie i eksploatacja, red. S. Paszczyński, t. I, Zeszyty Naukowe WSIiZ 1/2001, s. 121-132. (Współautor: Kolbusz Janusz)

4.             Portale edukacyjne - skuteczność współczesnych algorytmów kompresji a ruch generowany w sieci, E-uniwersytet: metody i narzędzia, 17-18.09.2002, WSIiZ, Rzeszów (współautor: T. Bartczak)

5.            Wpływ algorytmów kompresji na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów Internetu w E-gospodarce, Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, 16-17.06.2003, ZPSB, Szczecin (współautor: T. Bartczak)

6.            Zintegrowany system zarządzania uczelnią – polskie uwarunkowania, II ogólnopolska konferencja naukowa: Społeczeństwo informacyjne - wizja, czy rzeczywistość?, Kraków, 30 maja 2003 r., Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004, ss.241-248

7.             Koncepcja zastosowania technik agentowych do poprawy wykorzystania pasma transmisji, VIII LAFI, 10-11.05.2004, Kazimierz Dolny. (Współautorzy: Bartczak Tomasz, Jamiński Jacek)

8.            Analiza zasobów sieci komputerowej. Samopodobieństwo ruchu, ISBN 83-920406-0-0, VIII Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 10 – 11 maj 2004, Kazimierz Dolny, str. 113 – 119. (współautor: M. Nizioł)

9.             Model ruchu w sieci komputerowej a zachowanie człowieka, ISBN 83-920406-0-0, VIII Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 10 – 11 maj 2004, Kazimierz Dolny, str. 107 – 113. (Współautorzy: J. Kolbusz, T. Bartczak)

10.       Zintegrowany system wspomagający zarządzanie uczelnią – polskie uwarunkowania i perspektywy, Informatyka we współczesnym zarządzaniu, WNT, Warszawa, 2004, ss. 337-357

11.        Network traffic model for industrial environment. 3rd International IEEE Conference on Industrial Informatics - INDIN 2005, Perth, Western Australia, 10-12 August, pp. 191-196. (Współautorzy: Janusz Kolbusz, Bogdan M. Wilamowski)

12.        System certyfikacji kursów e-learningowych – Projekt systemu opracowany dla SEM Forum, listopad 2004, http:// www.semforum.org.pl

13.       Wykorzystanie technologii informatycznych do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku edukacyjnym – wybrane problemy, W poszukiwaniu syntezy – O problemach szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce, Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, 2004, ss. 108-142

14.        Improvement the Computer Network Transmission Band Usage by Packing Agent Technology, in Proc. of INDIN 2005, The 3rd International IEEE Conference on Industrial Informatics, Perth, Australia, 10-12 August 2005, pp. 209-214. (Współautorzy: Tomasz Bartczak, Bogdan M. Wilamowski)

15.        Doświadczenia z informatyzacji uczelni – metody i uwarunkowania wdrażania systemów. Ocena kompatybilności oferowanych systemów i ich dopasowania do potrzeb uczelni, Konf. CPI nt.: Informatyczne Zarządzanie Uczelnią – Doświadczenia uczelni, oferta firm softwarowych, Poznań, 19.04.2005

16.       System certyfikacji internetowych kursów e-learningu, Materiały Konf. nt.: Prywatne szkolnictwo wyższe w Europie – stan i perspektywy rozwoju, Białystok, 16-17.09.2005

17.        Problemy wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w realnych warunkach funkcjonowania uczelni w kontekście wybranych systemów oferowanych na polskim rynku, Materiały II Konf. CPI nt.: Informatyczne wspomaganie zarządzania uczelnią – doświadczenia, potrzeby, możliwości, 28.10.2005, Warszawa, ss. 5-18

18.        Generator ruchu oparty na modelu "on - off", Materiały XXII KSTiT (Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki), Bydgoszcz 13-15 września 2006r. (Współautor: J. Kolbusz)

19.        The Human’s Behaviour on the traffic in LAN, Materiały konferencji: Narzędzia Technologii Informacyjnych, Rzeszów, 15 września 2006. (Współautor: J. Kolbusz)

20.        Metody poprawy wykorzystania pasma za pomocą technik agentowych, Materiały XXII KSTiT (Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki), Bydgoszcz 13-15 września 2006r. (Współautor: Tomasz Bartczak).

21.        Some Ways for Traffic Reduction in Computer Network, Materiały Konferencji: Narzędzia technologii informacyjnych, Rzeszów, 15 września 2006. (Współautor: Tomasz Bartczak).

22.        Network traffic model for industrial environment”, IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 2, November 2006, pp. 213 – 220. (Współautorzy: Kolbusz Janusz, Wilamowski Bogdan M.)

 

 

opublikowano: 14 stycznia 2007 01:48

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry