Skorzystaj z oferty WSIiZ :: Debaty radiowe EUROPA
Strona główna

Europejski Fundusz Społeczny

Strona główna

Debaty radiowe EUROPA


 

I Debata - „Mój kontynent – mój kraj – moje miejsce?",

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy WSIiZ w Rzeszowie we współpracy z Radiem Via zorganizowało debatę pt. "Mój kontynent – mój kraj – moje miejsce?", która odbyła się 6 listopada br. w godz. od 16.00 do 18.00 w sali A206 w budynku głównym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego 2.
Debata była pierwszą z cyklu trzech przewidzianych w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej pt. "Europa bliżej nas 2006". Tematem tej debaty była dyskusja na temat problemu tożsamości narodowej i kulturowej we współczesnym świecie. Podejmowany był wątek samookreślania się Europejczyków i "hierarchii przynależności" – społeczność lokalna, kraj, kontynent. Na tym tle ulokowana została dyskusja na temat miejsca Polski i Polaków Zjednoczonej Europie. W ramach debaty poruszone zostały też zagadnienia źródeł tożsamości i kultury europejskiej i obecności tej problematyki w życiu publicznym.

Szczegółowy zapis debaty oraz materiał merytoryczny znajdują się poniżej.
materiał merytoryczny - debata I.doc (57 KB)

materiał merytoryczny - debata I.mp3 (12,2 MB)

 

 

II Debata - "Granice Europy i jej rola w świecie?"

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania we współpracy z Radiem Via zorganizowało debatę pt. "Granice Europy i jej rola w świecie?", która odbyła się 13 listopada br. w godz. od 16.00 do 18.00 w sali A206 w budynku głównym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego 2.
Debata została wyemitowana na antenie Radia Via 21 listopada o godz. 17.00, zaś powtórzona 24 listopada o godz. 8.00. Debata była drugą z cyklu trzech przewidzianych w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej pt. "Europa bliżej nas 2006".
Zagadnienia poruszanym w trakcie tej debaty był problem relacji na linii Ukraina – Bałkany - Turcja. Myślą przewodnią dyskusji była kwestia perspektywy obecności Bułgarii, Rumunii i kolejnych państw bałkańskich oraz Turcji w UE. Poruszony został wątek miękkiego "podbrzusza" Europy i próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o stabilizujący/destabilizujący wpływ przyszłych - nowych członków na funkcjonowanie UE. Poruszone zostały także zagadnienia bezpośrednich stosunków bilateralnych Polska – Bułgaria/Rumunia/Turcja oraz kwestie wolności sumienia i wyznania.

Szczegółowy zapis debaty oraz materiał merytoryczny znajdują się poniżej.

materiał merytoryczny - debata II.doc (120 KB)

materiał merytoryczny - debata II.mp3 (13,9 MB)

 

 

 

III Debata - „Centrum czy peryferia – dialog czy konfrontacja?''

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania we współpracy z Radiem Via zorganizowało debatę pt. „Centrum czy peryferia – dialog czy konfrontacja?'', która odbyła się 22 listopada 2006 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 w sali A206 w budynku głównym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego 2.
Debata została wyemitowana na antenie Radia Via w dniu 28 listopada o godz. 17.00, zaś powtórzona 1 grudnia o godz. 8.00.
Debata była ostatnią z cyklu trzech przewidzianych w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej pt. ''Europa bliżej nas 2006''.
Zagadnienia poruszane w trakcie debaty koncentrowały się wokół dyskusji nad miejscem Polski w Unii Europejskiej. Zasadniczy bieg dyskusji oscylował wokół pytania - czy obrona interesów narodowych oznacza przesunięcie się na peryferia procesu integracyjnego czy też możliwe jest pogodzenie tej postawy z rolą członka UE aktywnie wpływającego na jej losy.

Szczegółowy zapis debaty oraz materiał merytoryczny znajdują się poniżej.

materiał merytoryczny - debata III.doc (87 KB)

materiał merytoryczny - debata III.doc (12,7 MB)

 

 

opublikowano: 11 stycznia 2007 15:57

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry