Strona główna

Aktualności

Strona główna

Czas na plan.pl – decyduj o swojej przyszłości


15 stycznia 2007

 

17 stycznia 2007 roku rozpoczęła się na Podkarpaciu kampania społeczna „Czas na plan.pl – decyduj o swojej przyszłości”, propagującą szerzenie informacji nt. właściwego planowania kariery zawodowej w szczególności młodych osób, które znajdują się przed decyzją dotyczącą wyboru profilu kształcenia.

 

Inicjatorami kampanii jest Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie.

 

 

Kampania ma na celu m.in. uświadomienie uczniom i absolwentom szkół średnich z województwa podkarpackiego wagi trafności wyboru przyszłościowych kierunków studiów oraz podkreślenie istnienia problemu wynikającego z niedopasowania umiejętności potencjalnych pracowników do wymogów po stronie pracodawców.

 

 

Rozwój naszego województwa, przyszła rozbudowa Parku Naukowo-Technologicznego oraz inne liczne inwestycje spowodują, iż coraz więcej przedsiębiorców będzie poszukiwało pracowników
o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach. Zadaniem Kampanii jest m.in. przekazywanie informacji na ten temat oraz kwestii związanych z problematyką lokalnego rynku pracy- powiedziała Magdalena Bienia, Kierownik Biura Karier WSIiZ.

 

 

W ramach Kampanii Biuro przekazywać będzie informacje nt.: przyszłościowych kierunków studiów i zawodów przyszłości, możliwości rozwoju osobistego, kształcenia ustawicznego, planowania własnej kariery zawodowej. Zainteresowane osoby wezmą udział w nieodpłatnych szkoleniach dotyczących tematyki rynku pracy, skorzystają z porad doradcy zawodowego, edukacyjnego oraz psychologa, a także otrzymają oferty pracy w Polsce i UE. Dodatkowo beneficjentom Kampanii przekazywane będą komplety materiałów zawierające informacje o szkoleniach, kursach, możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz o obecnej sytuacji na rynku pracy (materiały rozdawane będą podczas prowadzonych szkoleń dla szkół średnich, VII Podkarpackich Targów Pracy – 8 marca 2007 r. Hala Podpromie, indywidualnych spotkań, w siedzibach powiatowych urzędów pracy, w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej).

 

Patronat nad Kampanią objęły już lokalne media (Gazeta Wyborcza, Radio ESKA, Telewizja Polska S.A., portal internetowy rzeszowiak.pl) oraz ogólnopolski portal pracuj.pl. Ponadto inicjatywa spotkała się z przychylnością Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji.

 

 

W ramach kampanii, która potrwa do 30 września 2007 roku, będziemy młodym osobom pomagać stworzyć indywidualny profil zawodowy, zbadać preferencje zawodowe określając właściwy kierunek rozwoju. Postawienie diagnozy poprzedzimy analizą cech osobowości. Dla naszych beneficjentów przygotujemy oferty bezpłatnych szkoleń z zakresu rynku pracy a także będziemy przekazywać wyprofilowane oferty pracy – dodała M.Bienia.

 

 

Projekt zakłada m.in. przekazywanie informacji nt.:

 

§ przyszłościowych kierunków studiów i zawodów,

 

§ planowania własnej kariery zawodowej,

 

§ możliwości rozwoju osobistego,

 

§ własnych predyspozycji do wykonywania określonego zawodu,

 

§ obecnej sytuacji na rynku pracy w Polsce i UE,

 

§ sposobów aktywnego poszukiwania pracy,

 

§ wymagań stawianych przez pracodawców.

 


Adresatami kampanii są uczniowie i absolwenci szkół średnich, studenci, absolwenci studiów licenacjackich i magisterskich a także osoby bezrobotne, pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

 

 

W ramach tej akcji 25 stycznia 2007 roku odbędzie się debata publiczna poświęcona tematyce poszukiwania pracy i zawodów przyszłości.

 

 

W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców w całym województwie informacje
o Kampanii zostaną rozpropagowane w mediach (m.in. spoty telewizyjne i radiowe, konferencja prasowa, debata publiczna, materiały prasowe) oraz poprzez materiały promocyjne (billboardy, ulotki informacyjne, plakaty, strona internetowa).

 

 

Informacje o Kampanii można uzyskać na stronie www.czasnaplan.pl


Opublikował: Szymon Taranda

 

 

opublikowano: 31 października 2008 08:26

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry