DLA STUDENTA :: Studenckie Koło Naukowe Ekonomia XXI wieku
Strona główna

Studenckie koła naukowe

Strona główna

Studenckie Koło Naukowe Ekonomia XXI wieku


Opiekun

 • dr Anna Miarecka

 

Strona Koła

 

Cel powołania

  1. wdrożenie studentów w samodzielne myślenie,
  2. pogłębienie wiedzy ekonomicznej,
  3. rozwijanie umiejetności tworzenia warsztatu badawczego

    

    

Tematyka zajęć:

  1. Rynek siły roboczej w województwie podkarpackim,
  2. Nowa ekonomia

   3. Nowoczesne źródła finansowania

    

    

Planowane konferencje, wyjazdy

Spotkania Koła Naukowego w semestrze zimowym 2007/2008 będą podane pod koniec października.

 

 

Seminarium "ABSOLWENT NA RYNKU PRACY - WCZORAJ - DZIŚ - JUTRO"

W dniu 9 maja odbyło się Seminarium Naukowe "Absolwent na Rynku Pracy - wczoraj - dziś - jutro".

 

W dniu 23 czerwca br. w Sali Senatu odbyła się Otwrata Sesja Naukowa pt. ''Internet taki jaki jest dzisiaj''. Głownym organizatorem było KN ''Ekonomia XXIw.'' pod przewodnictwem Pani prof. dr hab. Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej oraz Pani mgr Anny Miareckiej. Głownym gościem Sympozjum był dr Wacław Mendys, który wygłosił wykład pt. ''Uwarunkowania prawne w Internecie''. W trakcie Sympozjum naukowego zostały także wygłoszone referaty przygotowane przez członków Koła Naukowego:

Sławomir Brodowski

 • Marek Gwizdak
 • Agnieszka Góra
 • Marcin Halicki
 • Dawid Kuźniar
 • Dominik Łazarz
 • Bożena Michałek
 • Łukasz Pleśniak
 • Elżbieta Tarnawska
 • Krzysztof Tokarz
 • Łukasz Uruski

 

 

W dniach 18-19 listopada w budunku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa ''Europejskie i pozaeuropejskie rynki pracy''.

OSOBY KTÓRE WYGŁOSIŁY REFERATY:

 • dr Dariusz Tworzydło, prof. WSIZ - Bariery wejścia na rynek pracy i sposoby ich przezwyciężania.
 • mgr Kazimierz Barwacz, doktorant AE Kraków - Zarządzanie wiedzą w strategii firmy.
 • mgr Katarzyna Michalik, doktorant AE Kraków - Rynkowe determinanty motywacji do pracy.
 • mgr Aleksandra Michorowska - KE - WSIZ - Wydajność pracy w Polsce i innych krajach. Analiza porównawcza.
 • mgr Goral Anna - Politechnika Lubelska - Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach handlowych.
 • mgr Paweł Baranowski, dr Piotr Wdowiński - Katedra Ekonometrii UŁ , Piotr Kiełtyka- KN Nowoczesnej Ekonomii UŁ - Determinanty bezrobocia w Polsce. Analiza ekonometryczna.
 • M.Tracz, M.Bednarz - KN - WSZIA Zamość - Prognoza liczby bezrobotnych w Polsce w 2005 roku.
 • Małgorzata Dudek, Adrian Ałasa - KN - Akademia Polonijna Częstochowa - Rynek pracy województwa śląskiego.
 • Beata Janeczko - KN WSZIA Zamość - Zróżnicowanie rynku pracy w województwie lubelskim.
 • dr Paweł Walewander - URz - Wpływ intelektualizacji i globalizacji gospodarki światowej na segment rynku pracy osób z wyższym wykształceniem.
 • mgr Krzysztof Witkowski - WSIZ - Bezrobocie a struktura zatrudnienia w Polsce i wybranych krajach UE.
 • Marcin Halicki, KN Ekonomia XXIw. WSIZ - Problem bezrobocia w Niemczech, przyczyny, skutki społeczne.
 • mgr Grzegorz Karpiuk - Sytuacja osób po 50 roku życia na europejskim rynku pracy.
 • mgr Dorota Dziedzic - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Kraków - Różnice pomiędzy europejskim a amerykańskim rynkiem pracy.
 • M.Pietrucha, M.Skiba, KN Rachunkowość WSIZ - Koszty pracy w Polsce i UE
 • mgr Jacek Strojny - Instytut Gospodarki WSIZ - ''Osobowość przedsiębiorcza a wyzwania globalne. Psychologiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości''.
 • mgr Magdalena Żmuda - WSIZ - Współczesne tendencje w motywowaniu do pracy.
 • Agnieszka Cieniuch - KN Przedsiębiorczości - Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie - Aktualna sytuacja i perspektywy rynku pracy Polek w strukturach UE.
 • mgr Magdalena Szpunar - Instytut Socjologii UJ - Telepraca szanse i zagrożenia a praca jako wartość.
 • mgr Katarzyna Dajczak - Politechnika Koszalińska - Metody walki z bezrobociem na przykładzie powiatu grodzkiego i ziemskiego Koszalin.
 • Jędrzej Maciejewski - SKN badań nad Gospodarką SGH - Prawne i pozaprawne impulsy na europejskich rynkach pracy.
 • mgr Agnieszka Hajtek-Slaga - Instytut Socjologii UJ - Przekształcenia własnościowe a rynek pracy w Polsce.
 • Katarzyna Fedoruk - WSZIA, Zamość - Psychologiczna sylwetka studenta poszukującego pracy

 

Dziękujemy!!!

 

SPONSORZY:

  1. DLACZEGO
  2. korba.pl

    

    

 

 


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 

Anna Miarecka

 

opublikowano: 19 maja 2008 09:07

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry