KIERUNKI STUDIÓW :: Europen Computer Driving Licence
Strona główna

Certyfikaty

Strona główna

Europen Computer Driving Licence


European Computer Driving Licence

ECDL

 

W 1992 r. w Finlandii powstała inicjatywa Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence) jako jednolitego w skali kraju certyfikatu zaświadczającego, że jego posiadacz zdobył podstawowe umiejętności obsługi mikrokomputerów i potrafi efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy. Pierwsze Certyfikaty Umiejętności Komputerowych wydano w 1994 r. Wzorując się na doświadczeniach fińskich, Stowarzyszenie Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych (Council of European Professional Informatics Societies) na początku 1996 r. podjęło inicjatywę upowszechnienia projektu Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w całej Zjednoczonej Europie. Rada Europy poparła ją i włączyła Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych do pakietu inicjatyw zmierzających do budowy w Europie Społeczeństwa Globalnej Informacji. Wdrożenie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych w czasie Europejskiego Forum w Pradze, we wrześniu 1996 r. zostało także zlecone krajom Europy Środkowo-Wschodniej, jako jedno z działań dostosowawczych. Wdrożeniem ECDL na terenie Polski zajmuje się Polskie Towarzystwo Informatyczne, które powołało w tym celu Polskie Biuro ECDL.


W listopadzie 2000 r. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie podpisała z PTI umowę, na mocy której Uczelnia organizuje kursy i egzaminy Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Certyfikaty ECDL odebrało w WSIiZ 3110 osób, a kolejne 2737 przygotowuje się do ich zdawania.


Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zaświadcza, że jego właściciel potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej, które potrzebne są zarówno w pracy zawodowej, jak i coraz częściej w życiu codziennym.


Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla:

 

 • szukających zatrudnienia po raz pierwszy, a więc wkraczających na rynek pracy,
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim),
 • poszukujących pracy, którzy szybciej znajdą ją, posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów,
 • poszukujących lub podejmujących pracę w innych krajach europejskich (wiele firm UE wymaga od kandydatów do pracy dokumentu ECDL).

 

Idea Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych wychodzi również naprzeciw wymaganiom pracodawców, jest bowiem jednolitym i obiektywnym miernikiem umiejętności zatrudnionych lub kandydatów na pracowników. Miernik ten jest niezależny od miejsca zdobycia umiejętności, ukończonych kursów czy wykształcenia. Pracodawca, zatrudniając posiadacza Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ma pewność, że jego pracownik będzie efektywnie wykorzystywał możliwości, jakie daje technologia informatyczna.

 

 

EGZAMINY

 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych to cykl siedmiu egzaminów, w skład którego wchodzi jeden egzamin teoretyczny i sześć praktycznych.


Osoba przystępująca do zdawania egzaminów otrzymuje przed pierwszym egzaminem Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Fakt zdania każdego egzaminu jest odnotowany w EKUK. Po zdaniu wszystkich siedmiu modułów EKUK przekazywany jest do Polskiego Biura ECDL, gdzie następuje jego wymiana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

 


Egzamin teoretyczny

 

 1. Podstawy technik informatycznych – podstawy użytkowania i zastosowanie komputerów. Egzaminy praktyczne
 2. Użytkowanie komputerów – znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania
 3. Przetwarzanie tekstów – używanie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Większość obecnie używanych dokumentów jest tworzona i opracowywana przy użyciu programów przeznaczonych do tego celu
 4. Arkusze kalkulacyjne – podobne do zwykłych formularzy rachunkowych, umożliwiają szybkie wykonywanie obliczeń. Używane są do przygotowywania budżetu, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych
 5. Bazy danych – pomagają w organizowaniu dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna – grafika zawsze była ważnym narzędziem dla architektów, inżynierów, projektantów i menedżerów. W ostatnich latach w wielu dziedzinach znacznie wzrosło stosowanie wykresów i prezentacji, jako bardzo efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu
 7. Usługi w sieciach informatycznych – zastosowanie sieci rozwinęło się z potrzeby wspólnego korzystania z zasobów i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów

 

Wszystkie egzaminy powinny być przeprowadzone przez akredytowanych egzaminatorów w ciągu trzech lat. Egzaminy nie muszą być zdawane w tym samym miejscu, ani nawet w tym samym kraju.

W przypadku zainteresowania ze strony osób chętnych do zdawania egzaminów ECDL istnieje możliwość zorganizowania kursu przygotowawczego, którego zakres obejmuje wymagania egzaminacyjne.

 

Przykładowe zadania egzaminacyjne

Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych (20 KB) 
Moduł 2 -
Użytkowanie komputerów (82 KB) 
Moduł 3 -
Przetwarzanie tekstów (408 KB) 
Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne (1018 KB) 
Moduł 5 - Bazy danych (738 KB) 
Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna (1995 KB) 
Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych (22 KB)
 

 

Więcej informacji

 

 

Koszty:

 • Europejska Karta Umiejętności Komputerowych (EKUK) – 50 zł (40 zł)*
 • Opłata egzaminacyjna jednego modułu – 30 zł (25 zł)*
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – 50 zł (40 zł)*

* dotyczy uczniów i studentów

 

 

Szczegółowe informacje


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
Dyżury informacyjne ECDL w trakcie roku akademickiego:
piątek, sobota, niedziela, poniedziałek: 10.30 – 14.30
pok. 135, tel. (017) 866 11 33
e-mail:
www.ecdl.com.pl

opublikowano: 19 stycznia 2007 12:38

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry