Strona główna

Certyfikaty

Strona główna

Autoryzowany Ośrodek Certyfikacji WSIiZ Rzeszów


Prometric jest międzynarodowym dostawcą rozwiązań pozwalających na gruntowne sprawdzenie wiedzy osób przystępujących do egzaminów. Dzięki umowom z wiodącymi firmami z branży IT, Prometric posiada uprawnienia do przeprowadzania autoryzowanych oraz certyfikowanych egzaminów z zakresu informatyki.

Egzaminy te są udostępniane zdającym poprzez sieć autoryzowanych ośrodków egzaminacyjnych – Authorized Prometric Testing Center.

 

 

AUTORYZOWANY OŚRODEK CERTYFIKACJI WSIiZ Rzeszów

AUTHORIZED PROMETRIC TESTING CENTER

 

23 lipca 2001 r. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie została oficjalnie zarejestrowana jako nowe centrum egzaminacyjne (Authorized Prometric Testing Center) PROMETRIC. Jesteśmy obecnie 28. centrum w Polsce, drugim na Podkarpaciu – nasz kod to PL 28.

 

Nasze centrum APTC może przeprowadzać szereg egzaminów certyfikujących takich firm, jak Sun Microsystems, 3COM, Compaq, Novell, Microsoft, Oracle, Sybase, Intel, Lotus.
Ponadto Centrum PROMETRIC stało się integralną częścią procesu dydaktycznego naszej Uczelni. W szczególności dotyczy to kierunków studiów związanych z informatyką, na których realizowane są autoryzowane szkolenia wielu renomowanych firm, np. Microsoft, Sun, Novel. Kursy te przygotowują studentów do zdobycia uznawanych na całym świecie certyfikatów, które na obecnym rynku informatycznym stały się dowodem doskonałej znajomości produktów danych firm oraz są bardzo cenione przez pracodawców.

Dzięki możliwości zaoferowania autoryzowanych szkoleń oraz przeprowadzania egzaminów certyfikujących w Centrum PROMETRIC, nasza Uczelnia stała się jednym z najbardziej cenionych, regionalnych ośrodków szkoleniowych.

 


Rejestracja


W celu zarejestrowania się na egzamin należy wypełnić formularz rejestracyjny tutaj a następnie przesłać mailem na adres lub skontaktować się z osobą obsługującą Centrum PROMETRIC. Cenę egzaminu należy przeliczyć na PLN (uwzględniamy kurs średni NBP) + opłata manipulacyjna oraz dokonać wpłaty na konto:
PKO S.A. II O. w Rzeszowie – o. regionalny
86124026141111000039633628 z dopiskiem EGZAMIN PROMETRIC

 

 

Przy rejestracji egzaminu należy uwzględnić:

  • datę egzaminu,
  • godzinę egzaminu,
  • nazwę egzaminu (numer egzaminu),
  • rodzaj płatności (np. voucher),
  • przy pierwszej rejestracji należy podać dane teleadresowe.

 

 

Sposób przeprowadzania egzaminów

 

  • osoba przystępująca do egzaminu pokrywa koszt egzaminu i w porozumieniu z Centrum Egzaminacyjnym PROMETRIC WSIiZ ustala termin jego przeprowadzenia,
  • egzamin przeprowadzany jest w siedzibie WSIiZ (test za pośrednictwem Internetu przesłany zostaje do firmy certyfikującej),
  • wynik egzaminu znany jest natychmiast po jego zakończeniu,
  • certyfikat wystawiany przez daną firmę przesyłany jest bezpośrednio na adres zdającego.

 

 

Koszty egzaminu

Informacje o cenach wszystkich egzaminów, które odbywają się w Centrum PROMETRIC, dostępne są na stronie: www.register.prometric.com.


Wysokość opłaty zależy od aktualnego kursu dolara. Do ceny egzaminu należy doliczyć opłatę manipulacyjną wynoszącą dla studentów i absolwentów WSIiZ 50 zł dla pozostałych osób i instytucji 100 zł.

 


Szczegółowe informacje


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

mgr Justyna Zimny
pok. 133, tel.(017) 866 13 13
e-mail:

Godziny otwarcia Centrum Egzaminacyjnego PROMETRIC WSIiZ:
poniedziałek, środa, piątek: 8.00- 16.00

 

 

opublikowano: 30 lipca 2008 14:29

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry