O UCZELNI :: Kronika: Konferencje 2007
Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Konferencje 2007


17.01.2007

Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczęło na Podkarpaciu Kampanię Społeczną „czas na plan.pl – decyduj o swojej przyszłości”, propagującą szerzenie informacji nt. właściwego planowania kariery zawodowej w szczególności młodych osób, które znajdują się przed decyzją dotyczącą wyboru profilu kształcenia. 17 stycznia 2007 r. w Sali Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odbyła się konferencja prasowa z udziałem lokalnych mediów.

 

W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców w całym województwie informacje o Kampanii zostaną rozpropagowane w mediach (m.in. spoty telewizyjne i radiowe, debata publiczna, materiały prasowe) oraz poprzez materiały promocyjne (billboardy, ulotki informacyjne, plakaty, strona internetowa).


24.05.2007

24 maja w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. "Europa to MY". Zorganizowali ją studenci kierunku Europeistyka WSIiZ - zrzeszeni w dwóch organizacjach tj. Europejskim Forum Studentów AEGEE w Rzeszowie oraz Forum Inicjatyw Europejskich przy RCIE w Rzeszowie.

Tematem przewodnim był rozwój Unii Europejskiej oraz jej perspektywy na przyszłość, zostały również poruszone zagadnienia dotyczące wykorzystania funduszy europejskich na Podkarpaciu.


25.05.2007

Koło Naukowe Ekonomia XXI wieku zorganizowało wykład otwarty, zatytułowany "Praktyki i staże w instytucjach UE". Wykład poprowadziła pani Daria Braszkiewicz - b. pracownik Parlamentu Europejskiego.

 

 

15-17.06.2007

W dniach 15 - 17 czerwca 2007 w WZW Jawor Solina odbyła się „Pierwsza Bieszczadzka Konferencja Ratownictwa Medycznego”. Organizatorem konferencji była Katedra Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz  Katedra Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej w Lublinie. Patronat nad konferencją objął  Minister Zdrowia Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Religa.


Udział w konferencji wzięli m. in: Przewodniczący PTMR Prof. zw. dr hab. n. med. J. Jakubaszko, Konsultant krajowy ds. Medycyny Ratunkowej Prof. zw. dr hab. n. med. J. Karski, Konsultant Krajowy ds. Zdrowia Publicznego Prof. zw. dr hab. n. med.  L. Wdowiak, Rektor AM Lublin Prof. zw. dr hab. n. med. A. Książek, Komendant Główny Straży Pożarnej St. bryg. dr inż. W. Skomra, Wojewoda Podkarpacki mgr E. Draus, Marszałek Województwa Podkarpackiego mgr inż. Z. Cholewiński, Rektor WSIiZ Prof. nadzw. dr hab. inż. T. Pomianek, Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor mgr  D. Biel, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego NFZ mgr Z. Sieczkoś.


Program konferencji podzielono na dwie sesje. Pierwsza poświęcona była problemom organizacyjnym wynikającym z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, druga zaś omówieniu urazów wielonarządowych. Odbiorcami przekazywanej wiedzy byli przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za realizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (sesja I) oraz lekarze różnych specjalności: anestezjolodzy, ortopedzi, kardiochirurdzy, chirurdzy, torakochirurdzy, medycyny ratunkowej (sesja II). Konferencja obejmie zasięgiem województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie.


15.06.2007

15 czerwca w siedziebie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się pierwsza w Polsce interaktywna konferencja "Kierunek 2.0". W trakcie konferencji można było się dowidzieć, jak zmienia się Internet i sposób korzystania z niego w wymiarze technologicznym i społecznym, jak rozwijają się blogi, dziennikarstwo obywatelskie, jak Wikipedia zmienia nasze życie, jak wykorzystywać nowe rozwiązania w marketingu i w działalności form, jak tworzyć własne serwisy… Konferencja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych Internetem, chcących w przyszłej lub obecnej karierze zawodowej wykorzystywać jego potencjał, czyli studentów, właścicieli firm, pracowników, administratorów, menedżerów IT, marketingowców…

Udział w konferencji oprócz władz Uczelni, pracowników i studentów wzięli: Edwin Bendyk, Artur Fijałkowski, Marcin Jagodziński, Marta Klimowicz, Sebastian Kwiecień, Michał Olszewski, Dawid Szczepaniak.

Konferencja w całości była transmitowana on-line. Wszelkie informacje i materiały dostępne są na stronie kierunek20.pl.


22.06.2007

26 czerwca w Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odbyły się warztaty z zakresu komunikacji i public relations "ABC KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ".  Warsztaty prowadziła Pani Ewa Stelmasiak Kierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej LEROY MERLIN. Problematyka szkolenia obejmowała następujące tematy: cel biznesowy a cel komunikacyjny, narzedzia i projekty komunikacyjne, system komunikacji i pomiar, trudne sytuacje. Organizatorem warsztatów było Marketingowe Forum Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 


 

22.06.2007
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej WSIiZ  zorganizowało seminarium "Program Kultura 2007-2013".


 3.07.2007
W siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się konferencja naukowa nt „Odnawialne źródła energii w Polsce i w regionie – stan obecny oraz perspektywy rozwoju”. Organizatorem Konferencji był Instytut Gospodarki WSIiZ.


 9.07.2007

9 lipca w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się seminarium naukowe dr Janusz Starzyka nt „Embodied Intelligence”


 27-28.09.2007
W dniach 27 – 28 września odbyła się ogólnopolska konferencja Naukowa nt: „Problematyka Obszarów Metropolitalnych” zorganizowana przez Instytut Gospodarki WSIiZ, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Sekcję Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN oddział w Krakowie


 17.10.2007
Instytut Badań nad Cywilizacjami zorganizował seminarium nt „Społeczeństwo wielokulturowe – wyzwania dla edukacji”, które poprowadzili gość honorowy Instytutu pani profesor Anjoo Sharan Upadhyaya z Benares Hindu University w Varanasi z Indii wraz z profesorem Piotrem Kłodkowskim.


 25.10.2007
25 października odbyło się  V seminarium zorganizowane w ramach realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 2005-2013 - V Panelu Celu Strategicznego ds. rozwoju firm innowacyjnych. Tematem seminarium współorganizowanym przez Instytut Gospodarki WSIiZ były „Doświadczenia i problemy rozwoju podkarpackich klastrów na przykładzie Podkarpackiego Klastra Informatycznego”.


 14. 11. 2007
14 listopada 2007 r. Instytut Badań nad Cywilizacjami WSIiZ oraz miesięcznik „Znak” zorganizował debatę „Jaka przyszłość Bałkanów?”, w której udział wzięli eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich: Adam Balcer - specjalista ds. Turcji i Albanii, Wojciech Stanisławski - ekspert ds. krajów bałkańskich, oraz Jan Piekło z Fundacji PAUCI, korespondent prasy polskiej na Bałkanach. Dyskusja miała miejsce w przeddzień wyborów parlamentarnych w Kosowie, a także ogłoszeniu decyzji o niepodległości prowincji. Gospodarzami spotkania byli: prof. Piotr Kłodkowski, dr Anna Siewierska – Chmaj oraz Instytut Badań nad Cywilizacjami.


 21.11.2007
21 listopada w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przeprowadzona została debata „Tarcza antyrakietowa i bezpieczeństwo Europy”, zorganizowana przez Instytut Badań nad Cywilizacjami oraz Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie W panelu dyskusyjnym wziął udział Konsul ds. Prasy i Kultury - Susan Parker – Burns. Gospodarzem spotkania był profesor Piotr Kłodkowski.


 26.11.2007
26 listopada Katedra  Finansów i Bankowości zorganizowała seminarium „Strategia pozyskiwania środków na rozwój i bieżącą działalność firmy”. 


 26.11.2007
26 listopada  odbyła się regionalna konferencja nt. poszerzenia strefy Schengen o Polskę oraz nowe państwa członkowskie. Spotkanie to zorganizowane zastało przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej w ramach projektu ''Europa bez granic 2007''. Konferencja objęła cztery główne bloki tematyczne dotyczące m.in. podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem obszaru Schengen, korzyści i kosztów związanych z członkostwem Polski w tej strefie, Systemu Informacyjnego Schengen.


 29.11.2007
Regionalny Ośrodek EFS w Krośnie we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie zorganizowało konferencję pt. "Regionalny Ośrodek EFS: rozwiń Zasoby - sięgnij po Kapitał". W trakcie konferencji zaprezentowana została działalność Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie oraz omówiony został m.in. "Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent regionalny"  oraz dobre praktyki EFS na przykładzie realizowanych projektów.


 30.11.2007
Koło Naukowe Business in New Economy zorganizowało  spotkanie: “Your own business - do you have what it takes”, które rozpoczęło cykl warsztatów "How to invent your own business". Spotkanie poprowadził dr Paweł Dąbrowski.


 13-14.12.2007
W Krakowie w dniach 13 - 14 grudnia odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Equal. Masz Szanse. Perspektywy”. Konferencja rozpoczęła się warsztatami, podczas których prezentowane były rezultaty projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Dotyczyła ona szerokiego zakresu problemów i wyzwań rynku pracy, jak również związanych z tym problemów społecznych. WSIiZ był organizatorem Konferencji oraz administratorem Partnerstwa.


 

 


opublikowano: 28 lutego 2008 11:04

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry