Strona główna

Studenckie koła naukowe

Strona główna

Studenckie KN Ekologiczno-Przyrodnicze


 

 

Opiekun Koła - prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa

Lider ze strony studentów- Tetyana Ivanets - studentka 6MTD

Cel powołania - poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ekologii, w tym: ochrony przyrody, ochrony środowiska, ekologii człowieka, turystyki ekologicznej.

Tematyka zajęć - różne aspekty zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), ochrona przyrody w parkach narodowych (Bieszczadzki Park Narodowy, Magurski Park Narodowy) i krajobrazowych województwa podkarpackiego, ochrona środowiska na Podkarpaciu i w Polsce.


Jeśli chcesz coś zrobić zapraszamy !!! Dwa sposoby skontaktowania się z nami:

1. Wyślij e-maila do opiekuna Koła, jeśli nie możesz uczestniczyć w stałych spotkaniach, a chcesz pracować na rzecz Koła w innych terminach.

2. Przyjdź na spotkanie Koła.

 

 


AKTUALNOŚCI


21 ton paliwa zatonie w Bałtyku!


Na Bałtyku trwa akcja ratunkowa tonącego kontenerowca, pływającego pod Norweską banderą - podało Polskie Radio. Statek Ocean Caroline tonie ok. 50 mil morskich na północ od Łeby. Na pokładzie jednostki było 11 osób; 8 już ewakuowano, reszta została na pokładzie, by kontrolować statek. Wśród nich jest kapitan i to on podejmie decyzję o opuszczeniu jednostki - informuje . Na pokładzie kontenerowca jest 21 ton paliwa, które najprawdopodobniej trafi na dno polskiego morza.


Ratujmy Dolinę Rospudy! Ochrona zielonego dziedzictwa narodowego


Budowa obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy grozi wycinką 20 tys. drzew nad jedną z najdzikszych polskich rzek. Ma tam m.in. powstać półkilometrowa estakada na palach. Przebicie żelbetowymi palami pokładów torfu będzie prawdziwą zagładą dla doliny - niepowtarzalnych storczyków, wilków, rysi, głuszców czy orłów bielików.
Jeśli chcecie się dowiedzieć coś zapraszam do odwiedzenie portalu Przyjaznych środowisku

www.ekologiczni.plVIII Targi Ekologiczne EKOTECH 12-14 II 2007 Kielce


Ochrona środowiska nabiera coraz większego znaczenia, szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, kiedy musimy dostosować gospodarkę odpadami do standardów unijnych. Na Targach EKOTECH obecni byli wystawcy reprezentujący liderów wśród dostawców usług i rozwiązań dla sektora ochrony środowiska i zarządzania odpadami. Podczas wystawy prezentowane były systemy oczyszczania ścieków, wody, powietrza i utylizacji odpadów. Targi zgromadziły producentów i importerów, projektantów i naukowców z tej branży.

 

I Krajowe Targi Żywności Ekologicznej "EKOGALA 2007"

W dniach 26 i 27 maja br. w Regionalnym Centrum Widowiskowo-Sportowym w Rzeszowie odbyły się
I Krajowe Targi Żywności Ekologicznej "EKOGALA 2007".

Organizatorami imprezy byli: Związek Stowarzyszeń "Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego", Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego i Ekogwarancja PTRE w Lublinie.
Były to największe, a jednocześnie pierwsze o wymiarze ogólnopolskim targi żywności ekologicznej w kraju. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Uczestnikami Targów byli również członkowie Koła Naukowego Ekologiczno-Przyrodniczego WSIiZ

(za www.wrota.podkarpackie.pl/pl/um/aktualnosci/070529_ekogala - 19k )
Informację udostępniono:
29.05.2007 11:52

 

 


Linki

 

http://www.greenpeace.org/poland
http://www.biolog.pl/
www.lasypolskie.pl
http://www.ekoinfo.pl/
http://www.faunaflora.com.pl/Terminy spotkań


Informacja o spotkaniach jest rozsyłana wszystkim członkom Koła przy pomocy poczty elektronicznej.

 

Kontakt z opiekunami Koła:
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa

Lider ze strony studentów: Tetyana Ivanets

 

Prezentacja dotycząca działalności Koła: Studenckie KN

 

 


 

KALENDARIUM (2003 - 2004)


5 czerwca 2003
- udział członków Koła w Jarmarku Ekologicznym organizowanym przez Związek Komunalny ''Wisłok''


22 maja 2003
- wyjazd opiekuna i 3 reprezentantów Koła do Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Zamościu, wygłoszenie przez członków Koła 3 referatów na III Międzyuczelnianej Sesji Kół Naukowych organizowanej przez WSAiZ, zwiedzanie miasta.

 


19 listopada 2003
- udział członków Koła w Międzynarodowych Targach Ekologicznych ''POLEKO'' w Poznaniu

5 grudnia 2003

- udział członków Koła w Kongresie Lidera Ekologii organizowanym przez Związek Komunalny Wisłok, wygłoszenie referatu na temat świadomości ekologicznej studentów kierunku Turystyka i Rekreacja WSIiZ.

17-18 stycznia 2004

- udział członków Koła w spotkaniu "Hej kolęda, kolęda'' organizowanym przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie.

27 - 28 marca 2004

- udział członków Koła w XVI Wojewódzkim Konkursie "Ludowe obrzędy i zwyczaje''.

 

KALENDARIUM (2006 - 2007)

 

2006 rok

 

Udział w „Jarmarku Ekologicznym" organizowanym przez Związek Komunalny „Wisłok”:

Na „Jarmarku Ekologicznym, który odbył się 09.06.2006 r. ”Studenckie Koło Naukowe Ekologiczno–Przyrodnicze posiadało własne stanowisko oznaczone przez stojący obok baner Koła. Na tę okazję uczestnicy Koła przygotowali prezentacje i inne materiały dotyczące gospodarki odpadami w Polsce i UE. Instytut Gospodarki Europejskiej w WSIiZ zaopatrzył reprezentację Koła w liczne ulotki związane z tematyką Jarmarku.

 

Udział w tworzonym przez Telewizję Regionalną TVP3 programie na temat azbestu:

 

  • program był kręcony dnia 16.06.2006 r. w Malawie. Uczestnicy odwiedzili także specjalistę w szpitalu na ul. Rycerskiej. Emisja programu odbyła się 18.08.2006 r. o godz. 17:00 w TVP3,
  • reprezentantami uczelni byli: mgr Katarzyna Sołtys, Justyna Mikuła, Tomasz Świerk,
  • program dotyczył szkodliwości azbestu na zdrowie człowieka oraz sposobów jego utylizacji.

 

 

Udział w konkursie o „Bioróżnorodności Kolumbii”:

 

W przygotowanym przez ambasadę Kolumbii w Polsce konkursie na temat bioróżnorodności tego kraju wzięło udział trzech studentów WSIiZ, tj. Łukasz Gierczak, Tomasz Świerk i Diana Joniec. Tomasz i Diana nie uzyskali konkretnego miejsca, ale zostali wyróżnieni jako finaliści i otrzymali dyplom z podziękowaniami ambasady Kolumbii (luty 2006 r.).

 

2007 rok

 

1. Uczestnictwo w konferencjach, seminariach, konkursach (szczegółowy opis, efekty):

 

Przedstawienie dwóch referatów na „III Ogólnopolskiej Konferencji Młodzieżowej” pod hasłem „Wielofunkcyjność obszarów wiejskich”, która odbyła się 24-26 kwietnia 2007 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Tematy referatów:

    • Tomasz Skoczylas i Anna Golonka „Rolnictwo ekologiczne alternatywą w produkcji żywności w województwie podkarpackim”.
    • Tomasz Świerk i Diana Joniec „Ginące zawody – atrakcja turystyczna i źródło dochodu mieszkańców obszarów wiejskich”.

 

Praca Tomasza Skoczylasa i Anny Golonki została wyróżniona spośród wszystkich prac zgłoszonych i przedstawionych na konferencji. Z tego tytułu twórcy pracy otrzymali dyplom z podziękowaniami oraz książki.

Artykuły zostały zamieszczone w drukowanych materiałach pokonferencyjnych (oraz w wersji elektronicznej CD). Materiały dostępne są w Katedrze Turystyki i Rekreacji.

 

Tomasz Skoczylas udzielił także wywiadu do gazety „Nowiny”, wypowiadając się na temat wpływu rolnictwa ekologicznego w przemianach polskiej wsi oraz „zdrowej” żywności w życiu człowieka i jednocześnie promując własną uczelnię w środowisku społecznym.

Otrzymał on również honorowe zaproszenie na uczestnictwo w targach ekologicznych, które odbyły się na Hali „Podpromie” w dniach 26-27 maja 2007 r. „Ekogala 2007”. Koło naukowe otrzymało z tego tytułu liczne materiały związane ze „zdrową” żywnością i ogólnie pojętą ekologią i rolnictwem ekologicznym.

 

Prezentacje związane z tematami referatów:

 

 

Uczestnictwo w „Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych” pod hasłem „Turystyka regionalna – współczesne problemy”, która odbyła się w dniach 30.03.2007–01.04.2007 r. w Ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym w Bieszczadach. Temat pracy:

Justyna Czachara i Sabina Ciołek - „Turystyka osób niepełnosprawnych na Podkarpaciu”.

 

Prezentacja na temat: "Ekotuyrystyka osób niepełnosprawnych"

 

 

 

2008 rok

 

1. Uczestnictwo w konferencjach, seminariach, konkursach (szczegółowy opis, efekty):

 

Uczestnictwo w „Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych” pod hasłem „Turystyka konna - infrastruktura turystyczna a program Natura 2000”, która odbyła się w dniach 11-13 stycznia 2008 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Bieszczadach.

 

Tematy referatów:

  • Justyna Czachara i Weronika Dykas - "Bieszczadzki Park Narodowy z grzbietu konia"

 

  • Tomasz Skoczylas i Anna Golonka - "Turystyka na koniach huculskich na Podkarpaciu"

 

Prezentacje związane z tematami referatów:

 

 

Uczestnicy konferencji (od lewej): Tomasz Skoczylas, Anna Golonka i Weronika Dykas

 

 

Uczestnicy Konferencji z uwagą wysłuchują referatów

 

 

 

 

Udział studentów z Koła Naukowego Ekologiczno-Przyrodniczego w I. Ogólnopolskiej Konferencji

Studenckich Kół Naukowych pt. "Produkt turystyczny szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia

w słabo zurbanizowanych regionach Polski", WSIiZ, Rzeszów 27-28 marca 2008.

 

Prezentacja referatu wygłoszonego podczas Konferencji:

"Turystyka konna w Bieszczadach jako markowy produkt turystyczny" autorstwa - Justyna Czachara i Weronika Dykas

 

 

 

Sala obrad - Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej

 

Uczestnicy obrad- na pierwszym planie Weronika Dykas Zdjęcie grupowe uczestników konferencji

 

 

 

 

Udział studentów z Koła Naukowego Ekologiczno-Przyrodniczego w IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych z cyklu pt. "Nowe tendencje w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich", Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 22-24 kwietnia 2008.

 

 

Tematy wygłoszonych referatów:

1. Weronika Dykas, Karolina Golińska - "Rozwój agroturystyki w mikroregionie Dolina Strugu szansą rozwoju obszarów wiejskich";

2. Tetyana Ivanets - "Dziedzictwo kulturowe mikroregionu Doliny Strugu elementem aktywizacji społeczno-gospodarczej".

 

 

Sala obrad. Reprezentantki SKN Ekologiczno-Przyrodniczego: Tetyana Ivanets i Weronika Dykas

 

 

 

 

Referuje: Weronika Dykas Referuje: Tetyana Ivanets

 

 

 

Uczestnicy konferencji- od lewej: Weronika Dykas, Jan Krupa, Marta Pisarek, Tetyana Ivanets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 maja 2008 r. akcja "Zielono mi"

 

 

 

10 maja, w godz. 11.00-19.00 na terenie gminy Krasne w Centrum Handlowym „Auchan” odbyła się akcja ekologiczna „Zielono mi”. Celem akcji była edukacja ekologiczna, przeznaczona głównie do dzieci. W jej wyniku zebrano łącznie 2021kg makulatury. Wewnątrz Centrum Handlowego „Auchan”, przy placu zabaw dla dzieci, odbywały się atrakcje związane z ekologią. Eksperci Stowarzyszenia „EKOSKOP” – jednego z patronów akcji - opowiadali o ochronie środowiska naturalnego i prowadzili konkursy dla najmłodszych. Maluchy mogły wykazać się wiedzą na temat ekologii, nauczyć prawidłowej segregacji odpadów oraz wziąć udział w konkursie rysunkowym pt. „Jestem małym ekologiem”. Dzieci były nagradzane pamiętnikami, ramkami na zdjęcia, segregatorami, kredkami i słodyczami. W hipermarkecie zamiast plastikowych reklamówek rozdawano swoim klientom torby wielokrotnego użytku.

 

Ekspertem w dziedzinie ekologii był Mirosław Ruszała, a przygotowaniem stanowiska zajęło się stowarzyszenie EKOSKOP.

 

 

Udział w akcji ekologicznej wzięli również członkowie SKN Ekologiczno-Przyrodniczego w WSIiZ w Rzeszowie, widoczni na zdjęciu – Weronika Dykas i Karolina Golińska - w środku.

 

 

(opracowano na podstawie obserwacji członków SKN Ekologiczno-Przyrodniczego w WSIiZ w Rzeszowie oraz informacji z www.rzeszow24.pl/aktualnosci/1/4738)

 

 

 

 

Uczestnicy akcji ekologicznej w hipermarkecie "Auchan"

 

 

 

 

 

 

II MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

 

„EKOGALA 2008”

 

 

 

 

 

16-18 maja 2008 r. w Regionalnym Centrum Widowiskowo – Sportowym w Rzeszowie, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Wojewody Podkarpackiego, odbyła się druga edycja Międzynarodowych Targów Żywności Ekogala. Organizatorem Targów był Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego, Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Ekogwarancja PTRE w Lublinie.

 

Była to największa tego typu inicjatywa w Europie Środkowo – Wschodniej. Międzynarodowe Targi żywności Ekogala są wyjątkowym miejscem, które gromadzi producentów rolnych, przetwórców, handlowców oraz konsumentów z całej Polski i wielu krajów europejskich.

 

Ekogala jest doskonałym miejscem spotkań, wymiany doświadczeń, zawierania korzystnych kontaktów handlowych oraz zdobywania wiedzy z zakresu rolnictwa i rynku żywności ekologicznej.

 

Program Targów przewidywał liczne atrakcje, udział w konkursach, konferencje naukowe, szkolenia oraz degustacje ekologicznych potraw przygotowanych przez rolników.

 

 

 

 

Uczestnikami Międzynarodowych Targów Żywności „Ekogala 2008” byli również członkowie SKN Ekologiczno – Przyrodniczego z WSIiZ w Rzeszowie.

 

 

 

(Źródło: Ekogala 2008, Rzeszów 16-18 maja 2008 r., Katalog Wystawcy, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego, Jednostka Certyfikująca Ekogwarancja PSTRE oraz obserwacje członków SKN E-P).

 

 

 

 

Stoiska z certyfikowaną żywnością i napojami na Targach "Ekogala 2008"

 

 

 

 

"JARMARK EKOLOGICZNY" - 2008

 

Udział studentów z SKNE-P w happeningu ekologicznym z cyklu „S.O.S dla Ziemi”, który odbył się

 

6 czerwca 2008 roku, w godzinach od 11:00 do 13:00, na terenach bulwarów nad Wisłokiem, obok sceny

 
plenerowej.

 

 

Organizatorami byli: Związek Komunalny „Wisłok”, Urząd Miasta Rzeszowa, Instytucje i środowiska współpracujące: Podkarpacka Chorągiew ZHP, Podkarpacki Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, MPGK Rzeszów, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie, EKO-TOP Rzeszów, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, Stowarzyszenie „EKOSKOP”, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Policja, Przedszkola i Szkoły Podstawowe Miasta Rzeszowa,

 

Formą happeningu była plenerowa impreza rekreacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, instytucji i organizacji prośrodowiskowych z minikoncertem piosenek ekologicznych, konkursami dla dzieci, wystąpieniami lokalnych ekologów.

 

 

 

(Informacje pobrane z www.kultura.resinet.pl/news-6066.html)

 

 

 

 

 

SCENA PLENEROWA NA BULWARACH NAD WISłOKIEM - "JARMARK EKOLOGICZNY"

 


 

 

 

 

 

UCZESTNICY HEPPENINGU EKOLOGICZNEGO

 

 

(w środku klęczą od prawej: Karolina Golińska i Weronika Dykas)

 

 

 

Listopad 2008 r.

 

 

Wyjazd członków SKN E-P do Magurskiego Parku Narodowego w listopadzie 2008 r.

 

 

Podczas trzydniowego pobytu w MPN odbyło się spotkanie z dr Andrzejem Czederną, wicedyrektorem MPN, na której poruszone zostały, m.in. tematy dotyczące turystyki na terenie Parku oraz ruchu turystycznego i zachowań turystów na szlakach. Ponadto zapoznano się z informacją dotyczącą funkcjonowania szlaku konnego oraz Architektury Drewnianej. Studenci zwiedzili Ośrodek Edukacyjny i Muzeum oraz bogate i ciekawe zbiory biblioteki Parku dokonując licznych notatek, które posłużą do przygotowania referatów na studenckie ogólnopolskie sesje naukowe. Studenci zapoznali się ze ścieżką przyrodniczą Hałbów, zwiedzając kolejno cerkwie w Kotanii i w Krempnej oraz cmentarz wojenny nr 6.

 

źródło:www.rower.com.pl

 

opublikowano: 30 kwietnia 2009 08:10

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry