DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZA :: Strategia województwa podkarpackiego na lata 2000-2006 (1999)
Strona główna

Projekty

Strona główna

Strategia województwa podkarpackiego na lata 2000-2006 (1999)


 

Strategia województwa podkarpackiego na lata 2000-2006 (1999)

 


Strategia województwa podkarpackiego została przygotowana pod kierunkiem ówczesnego Dziekana Wydziału Ekonomicznego WSIiZ, prof. dr hab. Andrzeja Klasika. Rolę eksperta wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego pełnił dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ. W zespołach eksperckich uczestniczyli pracownicy WSIiZ oraz SPP.
W ramach prac zespołów eksperckich opracowano następujące ekspertyzy, wykonane wyłącznie przez pracowników WSIiZ i SPP:

 

 1. Atrakcyjność inwestycyjna, kapitał, zdolności absorpcyjne (dr inż. Jan Andreasik - Przewodniczący, dr Adam Tittinger);
 2. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w wiodących ośrodkach miejskich województwa. Możliwości dywersyfikacji struktury gospodarczej w ośrodkach przemysłowych (dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ - Przewodniczący, dr Adam Tittinger, mgr Monika Pudło, mgr Andrzej Kapusta, mgr Tomasz Pulewski);
 3. Analiza stanu małych i średnich przedsiębiorstw na tle gospodarki województwa podkarpackiego (mgr Monika Pudło - Przewodniczący, mgr Andrzej Kapusta, dr inż. Adriana Kaszuba-Perz, mgr Agata Gemzik - Salwach, mgr Tomasz Pulewski);
 4. Poziom i jakość życia ludności oraz warunki aktywności społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych w województwie podkarpackim (prof. dr hab. Jerzy Chłopecki - Przewodniczący, mgr Andrzej Florek);
 5. Współpraca zagraniczna województwa podkarpackiego (dr Adam Tittinger -
  Przewodniczący, mgr Marta Cisek - Babiarz, mgr Andrzej Kapusta, David Busher).
  Strategia zakładała również prowadzenie seminariów, debat lokalnych, warsztatów prowadzonych metodą moderacji o łącznej liczbie 60 godzin dla minimum 25 uczestników.
  W styczniu 1999 r. zorganizowano I Konferencję Programową "Strategia rozwoju regionalnego województwa podkarpackiego", natomiast w lipcu 1999 r. pod patronatem marszałka Województwa Podkarpackiego konferencję "Strategia rozwoju powiatu 2000 - 2006".

 


Rezultatem konferencji były publikacje:

 

 1. Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej. Materiały I Konferencji Naukowej, część I pod red. Zbigniewa Zioło, Zeszyty Naukowe WSIiZ 4/1998
 2. Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej. Materiały I Konferencji Naukowej - część II pod red. Zbigniewa Zioło, Zeszyty Naukowe WSIiZ 5/1998
 3. Europejskie uwarunkowania przemian układów regionalnych, cz. I pod red. Zbigniewa Zioło, Zeszyty Naukowe WSIiZ 2/1999
 4. Problemy przemian układów regionalnych, cz. II pod red. Zbigniewa Zioło, Zeszyty Naukowe WSIiZ 3/1999
 5. Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej. Materiały z konferencji pod red. Andrzeja Klasika, Zbigniewa Zioło, Rzeszów 2002

 

opublikowano: 3 kwietnia 2008 12:45

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry