Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

Adam Janusz


Dział Komunikacji Multimedialnej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
ul. Sucharckiego 2, pok. 231
35-225 Rzeszów
telefon: 017 866 14 13
e-mail: ,

 

Przebieg pracy zawodowej:
Od 2007 - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dział Komunikacji Multimedialnej.
2007 - Projekt Equal - Trener - Szkoleniowiec. Szkolenia profilowane na stanowisko Grafik komputerowy.
2001 - 2007 e-service Sp. z o.o. - Specjalista ds. multimediów. www.e-service.net.pl
Od 2002 - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Dydaktyk
1997 - 2001 - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - Dział Informatyzacji. Sp. ds. informatyki
2002 - 2003 - Nauczyciel. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - Centrum Studiów Podyplomowych
2003 - IMC Polska Sp. z o.o. - Trener - Szkoleniowiec. "Rozwój zasobów ludzkich – szkolenia i doradztwo biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem".

 

Notka biograficzna:
1999-2002 - Politechnika Rzeszowska - Kierunek Systemy i sieci komputerowe
2002 - PROWIMAX Warszawa - Montaż w technologii Sony DV i DVCam
2001 - Microsoft Authorized Academic Training Program - Microsoft Certified Professional
1997-1999 - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Kierunek Systemy i sieci komputerowe
1995-1997 - Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie

 

Terminy konsultacji dla studentów

Semestr 2007/2008
Dzień tygodnia Godziny Miejsce

Wtorek - Piątek

10:00 – 15:00

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - pok. 231

opublikowano: 19 listopada 2007 11:50

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry