Aktualności :: Krystyna Chojnicka
Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

Krystyna Chojnicka


prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

 

Katedra Prawa i Administracji WSIiZ

Sucharskiego 2, pokój 225

Telefon (017) 8661135

e-mail:

 

 

Notka biograficzna

Terminy konsultacji dla studentów

Działalność dydaktyczna

Działalność naukowa

 

 

Notka biograficzna

 

q       Notka

 

Magister prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk politycznych UJ, doktor habilitowany UJ i profesor nauk prawnych. Od roku 1974 zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ. Od ponad trzydziestu lat związana jestem z Uniwersytetem Jagiellońskim, zaś od niespełna dziesięciu z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Bardzo sobie cenię ten związek, stanowiący  pewne wyzwanie obecnych czasów, kiedy to rozwijające się dynamicznie szkolnictwo niepubliczne, korzystając z bazy kadrowej tradycyjnych ośrodków akademickich doprowadza do podniesienia średniej wykształcenia w Polsce i dociera do młodzieży z regionów dotychczas słabo objętych siecią  szkół wyższych. Stwarza to również zdrowy mechanizm konkurencji i zmusza do podjęcia nowych rozwiązań organizacyjnych i dydaktycznych

 

 


 Terminy konsultacji dla studentów 

 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce

Niedziela (w dniach zjazdów kierunku Administracja)

 

15.30 - 16.30

 pokój 211

 


 

 

Działalność dydaktyczna

 

q       Prowadzone przedmioty

 

Politologia

Współczesne systemy polityczne

 

q       Materiały dydaktyczne dla studentów:

 

Na dysku ogólnym WSIiZ, jako pliki konspekt 1, 2, 3, 4

 

  q       Informacje dla studentów:

 


 

Działalność naukowa

 

q       Tematyka badawcza:

 

Specjalizuje się w historii rosyjskiej myśli politycznej i prawnej XV - XIX w. i w nauczaniu społecznym Kościoła.

 

q       Wybrane publikacje:

 

Autorka kilkudziesięciu publikacji w tym siedmiu książek., m. in.

1.      Osoba i dzieło Piotra Wielkiego w dziewiętnastowiecznych sporach doktrynalnych o miejsce i przyszłość Rosji w Europie, Kraków 1988

2.       Rodowód literacki inteligencji rosyjskiej, Kraków, Wrocław 1992

3.       Narodziny doktryny państwa rosyjskiego, Kraków 2001

4.       Nauka społeczna Kościoła, Kraków 2001.

5.       Historia doktryn politycznych i prawnych (z Henrykiem Olszewskim), Poznań 2004.

 

opublikowano: 1 marca 2007 23:40

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry