Strona główna

Organizacje studenckie

Strona główna

Zespół Pieśni i Tańca "Karpaty"


 

Zespół Pieśni i Tańca

KARPATY

Historia i działalność

Studencki Zespół Pieśni i Tańca ''Karpaty'' powstał w kwietniu 2000 roku przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zespół debiutował na deskach Filharmonii Rzeszowskiej 16 października 2000 r. podczas inauguracji Roku Akademickiego 2000/2001.

Od rozpoczęcia swojej działalności Zespół dał kilkadziesiąt koncertów w kraju i kilka za granicą, m.in. w Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych w Belgii, Turcji i na Cyprze. ZPiT ''Karpaty'' należy do Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej), której członkami są liczące się w Polsce zespoły folklorystyczne.

Zespół Pieśni i Tańca ''Karpaty'' wg posiadanych informacji jest jedynym tego rodzaju zespołem działającym przy Uczelniach Niepaństwowych w Polsce.

Zespół Pieśni i Tańca ''Karpaty'' jest zespołem amatorskiego ruchu kulturalnego studentów, jednakże prezentuje bardzo dobry poziom artystyczny (co jest efektem ciężkiej pracy zarówno samego Zespołu, jak i choreografów). Obecnie Zespół liczy ok. 40 osób czynnie tańczących, w dwóch grupach tanecznych (reprezentacyjnej i młodszej).

Podstawowymi celami działalności ''Karpat'' jest uświetnianie imprez organizowanych na Uczelni, jej promocja zewnętrzna, jak i działalność w sferze kultury regionalnej i narodowej, a także oddziaływanie wychowawcze na studentów. Kontakt z taką formą uczestnictwa w życiu uczelnianym i kulturalnym rozwija osobowość oraz pogłębia związki emocjonalne i samo identyfikacyjne z Uczelnią.


Najważniejsze osiągnięcia ZPiT Karpaty:

 

 • I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „VASILITZIA” na Cyprze, 2004 r.
 • GRAND PRIX za całokształt prezentacji festiwalowych na VI Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej w Świnoujściu; 2007r.;
 • I miejsce w Konkursie Prezentacji Tańców Narodowych za Kujawiaka z Oberkiem na VII Ogólnopolskim Konkursie im. M. Kosińskiego o Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF w Puławach, 2007 r.;
 • II miejsce w Konkursie Prezentacji Tańców Lubelskich na VII Ogólnopolskim Konkursie im. M. Kosińskiego o Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF w Puławach, 2007r.;
 • II miejsce na IX Ogólnopolskim Przeglądzie Tańców Regionalnych „Regiony 2002”;
 • III miejsce w Konkursie Premier za Suitę Tańców Górali Żywieckich na VII Ogólnopolskim Konkursie im. M. Kosińskiego o Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF w Puławach, 2007 r.;
 • III miejsce na VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Tańców Narodowych „Krakowiak 2001”;
 • wyróżnienie w kategorii tańców narodowych za Kujawiaka z oberkiem na VI Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej w Świnoujściu; 2007r.;
 • wyróżnienie dla Kapeli ZPiT Karpaty na VI Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej w Świnoujściu; 2007 r.oraz zaproszenie na VII Festiwal Folkloru i Sztuki Ludowej "Lato nad Świną 2008" jako gość specjalny Festiwalu
 • udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Mniejszości Narodowych w Pradze – Republika Czeska; 2007r.
 • udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Preszowie – Republika Słowacka, 2007 r.
 • udział w X Folklorystycznym Festiwalu Azji i Oceanii oraz w IV Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Huhhot – Chiny, 2005 r.;
 • udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Bursa, w Turcji, 2003 r.;
 • udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Catarina Wawer w Belgii, 2001 r.;
 • udział w XVIII Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Żywcu, 2007 r. 


OFERTA ZPiT KARPATY

 

W zależności od potrzeb ZPiT KARPATY oferuje różne formy prezentacji polskiego folkloru narodowego i regionalnego

zarówno w formie tanecznej jak i muzyczno-wokalnej.

W ramach naszej oferty możemy przyjąć realizację nastepujących zleceń:

- koncerty wyjazdowe

- oprawy taneczno-muzyczne imprez regionalnych, targowych, jubileuszowych

- udział w akcjach charytatywnych

ZPiT Karpaty jest również gotowy do podjęcia rozmów na temat innych zleceń wykraczających poza naszą ofertę.

 


 

 

Działalność koncertowa ZPiT Karpaty w 2007 roku

 

Najważniejszym osiągnięciem artystycznym w ostatnim czasie udział w VII Ogólnopolskim Konkursie im. M. Kosińskiego o Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF w Puławach, i zdobycie prestiżowych wyróżnień i nagród, tj. I miejsce w Konkursie Prezentacji Tańców Narodowych, II miejsce w Konkursie Prezentacji Tańców Lubelskich oraz III miejsce w Konkursie Premier za Suitę Tańców Górali Żywieckich.

 

W ostatnich dniach Zespół zdobył GRAND PRIX za całokształt prezentacji festiwalowych na VI Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej w Świnoujściu oraz wyróżnienie w kategorii Tańce Narodowe za prezentacje Kujawiaka z Oberkiem i wyróżnienie dla Kapeli. Zespół Pieśni i Tańca Karpaty WSIiZ zaprezentował się na najwyższym poziomie artystycznym wygrywając m.in. z ZPiT „Poligrodzianie” z Politechniki Poznańskiej – zespołem o prawie 100-letniej tradycji tanecznej i muzycznej.

 

Niewątpliwie kolejnym ważnym wydarzeniem dla Zespołu był udział, jako jedynego z Polski, w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Mniejszości Narodowych w Pradze w Republice Czeskiej. Ogromny aplauz publiczności i zdobycie wyróżnienia zaowocowało zaproszeniem Zespołu Karpaty na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny do Preszowa (Republika Słowacka) we wrześniu jeszcze tego roku.

W najbliższym czasie (1-4.08.07) ZPiT Karpaty zobaczyć można będzie na XVIII Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Żywcu, które odbędą się w ramach prestiżowej imprezy artystycznej - 44. Tygodnia Kultury Beskidzkiej „Beskidy 2007”, transmitowanej przez telewizyjną dwójkę.

 

 

 

 

 


GRAND PRIX - ŚWINOUJŚCIE 2007

VI Festiwal Folkloru i Sztuki Ludowej "Lato nad Świną 2007"


 

W dniach 2 - 8 lipca 2007 roku Studencki Zespół Pieśni i Tańca KARPATY, działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uczestniczył w VI Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej „Lato nad Świną” w Świnoujściu.

Zespół zaprezentował się na bardzo wysokim poziomie artystycznym zdobywając GRAND PRIX za całokształt prezentacji festiwalowych oraz wyróżnienia za prezentację konkursową z tańcach narodowych za Kujawiaka z Oberkiem oraz wyróżnienie dla Kapeli zespołu.

 

 

 

Poza działalnością koncertową członkowie zespołu rozwijali także kontakty towarzyskie i partnerskie – wieczorkom integracyjnym, a także oficjalnym bankietom i spotkaniom towarzyszyła wymiana folderów, materiałów promocyjnych i reklamowych, a także nagród i prezentów, w formie książek, albumów, plakietek, obrazów i orderów.

 

 

 Kierownictwo ZPiT Karpaty

 

 • Mgr Iwona Pezdan-Śliż - kierownik organizacyjny
 • Mgr Lucyna Orenkiewicz - p.o. kierownika organizacyjnego
 • Mgr Romuald Kalinowski - kierownik artystyczny, choreograf
 • Prof. UR dr Paweł Paluch - kierownik muzyczny, akompaniator
 • Mgr Anna Wawrzynowska - choreograf
 • Mgr Stanisław Wiktor - akompaniator

 

 

Kontakt z Zespołem

www.karpaty.rzeszow.pl

e-mail: ,

tel. /017/8661196, /017/ 8661160,

fax. /017/ 8661222

Miejsce i terminy spotkań uczestników

Próby Zespołu odbywają się:

Grupa podstawowa:

poniedziałek, II LO ul. Ks. Jałowego; godz. 19.00-20.00;

czwartek, II LO ul. Ks. Jałowego; godz. 19.00-20.00.

Grupa reprezentacyjna:

poniedziałek, II LO ul. Ks. Jałowego; godz. 20.00-21.30;

czwartek, II LO ul. Ks. Jałowego; godz. 20.00-21.30.

Grupa wokalna: poniedziałek, godz. 19.00 (gr. reprezentacyjna) - sala muzyczna II LO ul. Ks. Jałowego

Kapela: poniedziałek, godz. 19.00-20.00, sala muzyczna II LO (próby co dwa tygodnie).

 

 

 

 

 

Obszar zainteresowań

Zespół ''Karpaty'' prezentuje tańce narodowe tj.: Polonez, Krakowiak, Kujawiak z Oberkiem, Mazur, tańce regionalne: suita tańców lubelskich, suita tańców rzeszowskich, tańce górali żywieckich, tańce Euroregionu Karpaty.

 

 

 

 

 

Zakres działalności

Działalność organizacyjna to m.in.:

 • nabór nowych członków
 • udział w akcjach charytatywnych
 • utworzenie grupy wokalnej
 • promocja Zespołu i Uczelni

   

  Działalność artystyczno-edukacyjna to m.in.:
 • przygotowanie repertuaru dla grupy wokalnej i nauka śpiewu,
 • przygotowanie muzyczne i choreograficzne tańców narodowych i regionalnych,
 • szkolenie w sztuce tańców folklorystycznych grupy początkującej oraz doskonalenie grupy koncertowej,
 • gromadzenie materiałów fonicznych i wydawniczych o folklorze muzycznym i tanecznym regionu dla celów Centrum Dokumentacji, Edukacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Regionu w Kielnarowej.

   

   

Działalność koncertowa w roku akademickim 2008/2009

17 listopada 2008 - Koncert "Studenci Dzieciom" - Instytut Muzyki UR (ul. Dąbrowskiego)

18 grudnia 2008 - Kolędowanie na wigilii firmy MTU Polska

11 stycznia 2009 - Koncert w ramach WOŚP - Dom Kultury w Głogowie Małopolskim
23 stycznia 2009 - Udział w zabawie choinkowej na WSIiZ

29 stycznia 2009 - Koncert kolęd WSIiZ

 

Działalność koncertowa w roku akademickim 2007/2008

22 listopada 2007 - Koncert "Studenci dzieciom" - Instytut Muzyki UR (ul. Dąbrowskiego)

 

17 stycznia 2008 - Udział w zabawie choinkowej na WSIiZ
23 stycznia 2008 - Koncert kolęd - WSIiZ
3 luty 2008 - "Koncert karnawałowy" - WDK
6 kwietnia 2008 - Koncert charytatywny - Ropczyce
24 kwietnia 2008 - VII Kongres PR
21 - 25 maja 2008 - Festiwal "Praga serce narodów"
31 maja 2008 - Święto na Pańskiej
22 czerwca 2008 - Koncert w ramach "Pikniku rodzinnego" - Kielanrowa
26 - 29 czerwca 2008 - „Folklórny Prešov 2008“ Słowacja
6 lipca 2008 - Ogólnopolski Jarmark Garncarski - Medynia Głogowska
25 - 29 lipca 2008 - 31° Festival internazionale del Folklore Is Pariglias

 

 

 

 

 

 

więcej zdjęć

Zobacz występ Zespołu Pieśni i Tańca 'Karpaty' (plik 84,5 MB)

 

opublikowano: 2 marca 2009 09:47

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry