O UCZELNI :: Osiągnięcia naukowe
Strona główna

Co nas wyróżnia

Strona główna

Osiągnięcia naukowe


Nasze osiągnięcia naukowe

 

 • Posiadamy kompleksowy system wspierający rozwój naukowy pracowników, w tym przygotowywanie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, dzięki czemu już 39 osób uzyskały stopień doktora, 5 osób stopień doktora habilitowanego, a 6 osobom nadano tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

 

W trakcie pracy w WSIiZ, stopień naukowy doktora uzyskali:

 

- 2000 r. - Dariusz Tworzydło (doktor nauk ekonomicznych),
- 2001 r. - Adriana Kaszuba-Perz (doktor nauk ekonomicznych),
- 2002 r. - Mariusz Kraus (doktor nauk humanistycznych),
- 2002 r. - Kamilla Kurczewska (doktor nauk prawnych),
- 2002 r. - Roman Szostek (doktor nauk technicznych),
- 2003 r. - Marian Krupa (doktor nauk humanistycznych),
- 2003 r. - Wergiliusz Gołąbek (doktor nauk humanistycznych),
- 2003 r. - Andrzej Cwynar (doktor nauk ekonomicznych),
- 2003 r. - Grzegorz Wróbel (doktor nauk ekonomicznych),
- 2004 r. - Andrzej Rozmus (doktor nauk humanistycznych),
- 2004 r. - Paweł Perz (doktor nauk ekonomicznych),
- 2004 r. - Aleksander Hall (doktor nauk humanistycznych),
- 2004 r. - Agata Jurkowska (doktor nauk prawnych),
- 2005 r. - Paweł Przywara (doktor nauk humanistycznych),
- 2005 r. - Janusz Korniak (doktor nauk technicznych),
- 2005 r. - Anna Siewierska-Chmaj (doktor nauk humanistycznych),
- 2005 r. - Sławomir Gawroński (doktor nauk humanistycznych),
- 2005 r. - Jacek Rodzinka (doktor nauk ekonomicznych),
- 2005 r. - Izabela Cichocka (doktor nauk ekonomicznych),
- 2005 r. - Renata Kluska (doktor nauk humanistycznych),
- 2006 r. - Anna Miarecka (doktor nauk ekonomicznych),
- 2006 r. - Renata Grzywacz (doktor nauk humanistycznych),
- 2006 r. - Tomasz Magoń (doktor nauk medycznych),
- 2006 r. - Andrzej Kiebała (doktor nauk prawnych),
- 2006 r. - Marta Czyżewska (doktor nauk ekonomicznych),
- 2006 r. - Agata Gemzik -Salwach (doktor nauk ekonomicznych),
- 2006 r. - Krzysztof Pancerz (doktor nauk technicznych),
- 2007 r. - Jacek Strojny (doktor nauk ekonomicznych),
- 2007 r. - Krzysztof Szpara (doktor nauk o ziemi),
- 2007 r. - Daria Sawaryn (doktor nauk o kulturze fizycznej),
- 2007 r. - Małgorzata Wawrzynkiewicz (doktor nauk ekonomicznych),
- 2007 r. - Tomasz Skica (doktor nauk ekonomicznych),

- 2007 r. - Rafał Polak (doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce),
- 2007 r. - Katarzyna Kurzępa-Dedo (doktor nauk prawnych),
- 2007 r. - Arkadiusz Lisak (doktor nauk matematycznych),
- 2007 r. - Maciej Piotrowski (doktor nauk ekonomicznych),
- 2007 r. Tomasz Soliński (doktor nauk ekonomicznych),
- 2007 r. Beata Wysokińska (doktor nauk humanistycznych),
- 2008 r. Wiesław Paja (doktor nauk technicznych),
- 2008 r. Piotr Błajdo (doktor nauk technicznych),
- 2008 r. Mariusz Wrzesień (doktor nauk technicznych).

 

 

 • Wyniki swoich badań, pracownicy WSIiZ, prezentują na konferencjach organizowanych przez uczelnie krajowe i zagraniczne, oraz konferencjach i seminariach, których organizatorem lub współorganizatorem jest WSIiZ. Do tej pory zorganizowano 131 konferencji (strona WWW), w tym cyklicznie organizowany jest Kongres Public Relations (strona WWW), w roku 2007, już po raz siódmy.

 

 • Dzięki uczestnictwu w organizowanych w WSIiZ seminariach i gościnnych wykładach otwartych (strona WWW) pracownicy oraz inne zainteresowane osoby mogą pogłębiać swoją wiedzę. Zorganizowano już  226 wykładów z udziałem ludzi nauki, kultury, polityki i biznesu.

 

 • Aktywnie uczestniczymy w realizacji projektów (strona WWW) naukowo-badawczych i edukacyjnych oraz służących rozwojowi społecznemu i gospodarczemu regionu. W 2006 roku Decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pozytywnie został  zaopiniowany wniosek złożony przez naszą Uczelnię  w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Projekt ten dotyczy stworzenia w Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej: Centrum Edukacji Międzynarodowej na rekordową kwotę 19 mln zł.

 

 • Studenci swoje zainteresowania mogą rozwijać w kołach naukowych. W roku akademickim 2007/2008, podobnie jak w ubiegłym, działa  19 studenckich kół naukowych. (strona WWW).

 

 • Wydawnictwo WSIiZ, (strona WWW) dzięki wysokiemu poziomowi naszych publikacji, cieszy się uznaną renomą w środowisku wydawniczym. Powierzono nam przygotowanie książki rocznicowej na 80-lecie Polskiego Radia „Przeminęło z radiem. Opowieść o Zygmuncie Chamcu – założycielu i pierwszym redaktorze Polskiego Radia”, autorstwa Ryszarda Miazka.  Nasze Wydawnictwo m.in. kontynuuje publikacje prac doktorskich pracowników Uczelni oraz publikuje dorobek naukowy konferencji.

 

 • Od 2005 roku zespół Katedry Finansów i Bankowości redaguje i wydaje finansowy kwartalnik internetowy „e – Finanse” (strona WWW) a pracownicy Zakładu Europeistyki, od 2006 roku rozpoczęli wydawanie internetowych Zeszytów Naukowych Zakładu Europeistyki "Znacznie" (strona WWW).  Interdyscyplinarny periodyk stanowi podsumowanie pracy naukowej pracowników i współpracowników Zakładu, a także studentów kierunku europeistyka.

 

 • Osiągnięcia indywidualne pracowników w 2007 roku:
  •  Elżbieta Wojnicka, Piotr Klimczak, Małgorzata Janiec, Monika Dąbrowska zdobyli wyróżnienie Stowarzyszenia Project Management za zarządzanie projektem System wspierania gron przedsiębiorczości na Podkarpaciu.
  • Prof. Andrzej Głowacki  22 marca 2007 r. został odznaczony  medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
  • Dr n. med. Ryszard Palczak - Certyfikat Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ dla studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie w służbie zdrowia” 
  •  Dr D. Sawaryn otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Hipoterapii za najlepsza pracę z hipoterapii w 2007 roku (praca doktorska)

 

 

opublikowano: 3 kwietnia 2008 09:03

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry