O UCZELNI :: Osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne
Strona główna

Co nas wyróżnia

Strona główna

Osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne


2007

 

 

2 października 2007 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie została laureatem konkursu „Lider Informatyki” w  kategorii Sektor Publiczny, za wzorcowe wykorzystanie rozwiązań informatycznych. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych i liczących się nagród w branży IT  przyznawana corocznie przez tygodnik Computerworld. Podczas uroczystej gali wręczono nagrody dla najlepiej zinformatyzowanych firm i instytucji. WSIiZ  jako jedyna uczelnia wyższa  w Polsce została nagrodzona m. in. za efektywne zastosowanie informatyki w codziennej pracy Uczelni, oraz za zastosowanie projektów w komunikacji oraz ulepszaniu zarządzania. Pokonując m.in. Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Zostaliśmy uznani za jedną z tych instytucji, które są przykładem, jak należy tworzyć dobry klimat dla rozwoju gospodarki, czego rezultatem jest lepsza jakość życia mieszkańców.

30 sierpnia 2007 odbyła się uroczysta graduacja 28-osobowej grupy studentów z Iranu. Realizowali oni program studiów II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające magisterskie) na kierunkach Informatyka i Ekonometria oraz Ekonomia, które w całości były realizowane w j. angielskim. W graduacji wziął udział przedstawiciel Ambasady Islamskiej Republiki Iranu w Polsce, Pan Mohammad Fayazi Rouzbehani – radca ds. politycznych, społeczność akademicka WSIiZ oraz rodziny studentów z Iranu.
27 lipca 2007  nasza Uczelnia nabyła 70% udziałów w „Scientia” Sp. z o.o., która jest założycielem Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie. W ten sposób Uczelnia przejęła faktyczną kontrolę nad WSSG w Tyczynie, co pozwoli na podjęcie energicznych działań mających na celu uzdrowienie sytuacji w WSSG, a następnie na połączenie obu uczelni. Jest to niewątpliwie kolejny korzystny dla WSIiZ krok, ale przede wszystkim zyskają na tym studenci WSSG, którzy będą kontynuować naukę na jednej z wiodących uczelni niepublicznych w Polsce. Do połączenia obu uczelni dojdzie po uzyskaniu decyzji od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Do tego czasu wybrany został nowy rektor, prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski. Przyłączenie WSSG w Tyczynie sprawia, że infrastruktura Uczelni funkcjonujących w ramach „Trójporozumienia” (Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu) zwiększy się o prawie 5 000 m2 dobrze wyposażonej powierzchni.
18 czerwca 2007 odbył się XXI Światowy Kongres International Project Management Association (IPMA). Podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim w Niepołomicach k. Krakowa ogłoszono wyniki konkursów na najlepiej zarządzany projekt w świecie (IPMA International Project Excellence Award 2007) oraz w Polsce (Project Excellence Award Polska 2007). W gronie ścisłych finalistów konkursu na najlepiej zarządzany projekt w Polsce znalazł się projekt System Wspierania Gron Przedsiębiorczości, realizowany przez zespół pracowników WSIiZ pod kierunkiem dr Elżbiety Wojnickiej. WSIiZ jest jedyną uczelnią, której projekt znalazł się w ścisłym finale. 
31 maja 2007 został uruchomiony portal tonieproblem.pl – projekt tworzony przez studentów i pracowników WSIiZ. Jego podstawowym założeniem jest stworzenie takiego miejsca w sieci, gdzie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mogli sobie wzajemnie pomagać w nauce. Zarejestrowani użytkownicy zadają nurtujące ich pytania z wybranego przedmiotu szkolnego, natomiast inni użytkownicy odpowiadając, uczą się sami. W celu utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego zamieszczanych treści, do współpracy zaprosiliśmy nauczycieli wszystkich przedmiotów licealnych. To oni będą zatwierdzać pytania oraz odpowiedzi, równocześnie nagradzając udzielających pomocy, przyznając punkty za poprawne odpowiedzi. Planowane są również nagrody dla szkół, których uczniowie będą najaktywniejsi w niesieniu pomocy innym. Na bazie otrzymywanych odpowiedzi będzie systematycznie tworzona baza wiedzy z zakresu wszystkich przedmiotów w liceum.
23 maja 2007 odbyło się, w obecności Ministra Zdrowia dr. Jarosława Pinkasa, uroczyste wręczenie certyfikatów Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ przedstawicielom 12 uczelni w Polsce, realizujących dokształcanie kadry zarządzającej w służbie zdrowia. WSIiZ, jako jedyna jednostka dydaktyczna na Podkarpaciu, została wyróżniona tym certyfikatem. Został on przyznany przez Komisję Akredytacyjną Programu QAS realizowanego przez STOMOZ i finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Jego zakres obejmuje potrzeby stałego podnoszenia wiedzy menedżerów, szczególnie w zakresie ekonomiczno-organizacyjnej efektywności działań opieki zdrowotnej
15 maja 2007  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wygrała prestiżowy konkurs ECDL Advanced (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany).Centrum Egzaminacyjne ECDLA WSIiZ jest pierwszym powołanym i najaktywniej działającym w Polsce. Szkolenia przygotowujące do egzaminów oferowane są w ramach projektu finansowanego ze środków UE oraz z budżetu państwa „Latające laboratorium – centrum zaawansowanego ECDL”.
16 kwietnia 2007 Studia podyplomowe "Zarządzanie służbą zdrowia" prowadzone przez Centrum Studiów Podyplomowych naszej Uczelni uzyskały pozytywną opinię Komisji Akredytacyjnej Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ. Kierownikiem tego kierunku studiów jest dr Ryszard Palczak. Certyfikat dla programu kształcenia realizowanego na tym kierunku studiów zostanie wręczony 23 maja 2007 roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

kwiecień 2007 Dziennik Rzeczpospolita i miesięcznik Perspektywy opublikowały „Ranking niepublicznych uczelni magisterskich 2007”. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest najlepszą uczelnią niepaństwową  w regionie, kształcącą na poziomie magisterskim mimo, iż zajęła 22 miejsce, obniżając swoją pozycję o 4 lokaty w stosunku do roku ubiegłego. WSIiZ uzyskała maksymalną ocenę uzyskała w kategorii: komputeryzacja zasobów bibliotecznych. Wysoką ilością punktów ocenione zostały: baza dydaktyczna (93pkt./100pkt.) oraz prenumerata polskich czasopism (69pkt./100pkt.). Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wyprzedziła lidera w rankingu czyli Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie w kategoriach: nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, woluminy, prenumerata polskich czasopism, dostępność miejsc do nauki własnej, możliwość rozwijania zainteresowań kulturalnych.

kwiecień 2007 Magazyn Education World opublikował  zestawienie Liderów Edukacji czyli: regionalną Ligę Uczelnianą Szkół Niepublicznych. W zestawieniu tym Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła  1 miejsce w województwie podkarpackim. Uczelnie oceniane były w oparciu o opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Następnie analizowana była kadra naukowa, ocena młodzieży uczącej się w danej uczelni, a także szczególne osiągnięcia uczelni.

marzec 2007 W marcowym wydaniu miesięcznika Home & Market (marzec 2007) opublikowany został Ranking Prywatnych Wyższych Szkół Biznesu. Według tego rankingu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uplasowała się na 1 miejscu wśród  Prywatnych Wyższych Szkół Biznesu posiadających uprawnienia do kształcenia na poziomie magisterskim. W rankingu ogólnym WSIiZ zajęła miejsce 6  - wyprzedziło ją tylko 5 uczelni mających uprawnienia do nadawania tytułu doktora. W podrankingu: Uczelnie z najlepszymi możliwościami rozwoju studentów, WSIiZ uzyskała maksymalną liczbę punktów i tym samym znalazła się na 1 miejscu w zestawieniu. W podrankingu: Uczelnie z najlepszą kadrą, WSIiZ uzyskała maksymalną liczbę punktów i znalazła się również na miejscu 1. W podrankingu: Uczelnie z najwyższym poziomem edukacji, WSIiZ  zajęła miejsce 7.

 

2006

27 listopada 2006 Syndyk Egzaminacyjny Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu LCCI IQ uznał Centrum Egzaminacyjne London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications przy WSIiZ za najlepszy ośrodek certyfikujący w Polsce w 2006 roku pod względem liczby przeprowadzonych egzaminów jak i wykorzystania całej gamy egzaminów LCCI IQ.

20 czerwca 2006 Uczniowie Gimnazjum Akademickiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęli  drugie miejsce wśród wszystkich rzeszowskich gimnazjów uzyskując na egzaminie gimnazjalnym w klasyfikacji ogólnej 76,66 pkt.

30 maja 2006 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowa otrzymała prestiżowy certyfikat „Wiarygodna Szkoła”, który przyznało uczelni Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. Przyznaniu certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” towarzyszyło ogłoszenie wyników rankingu uczelni wyższych.  W zestawieniu uczelni magisterskich WSIiZ zajęła 4 miejsce, a w ocenie środowiska akademickiego miejsce 8.

16 lutego 2006 roku studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymali - jako pierwsi studenci w Polsce - Elektroniczną Legitymacją Studencką, zgodną  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 lipca 2005 (Dz. U. z 2005 r. nr 149; poz. 1233). 16 lutego br. razem ze studentami WSIiZ w Rzeszowie ELS otrzymali studenci pierwszego roku Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie im. ks. J. Tischnera oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, których współzałożycielem jest WSIiZ w Rzeszowie.

19 stycznia 2006 Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęło trzecie miejsce wśród najlepszych szkół średnich z Rzeszowa, zajmując jednocześnie 75 pozycję w zestawieniu szkół średnich z całej Polski. Ogólnopolski Ranking Szkół Średnich 2006 opublikowany został przez Rzeczpospolitą.

 

2005

21 stycznia 2005 Ukazał się pierwszy numer internetowego czasopisma branży finansowej - ''e-Finanse'', którego wydawcą w Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rada Programowa pisma, którą tworzą znani profesorowie z całego kraju, jak i Zespół Redakcyjny ukonstytuowały się i rozpoczęły swoją działalność 24 września bieżącego roku podczas spotkania w Centrali NBP w Warszawie, które odbyło się w obecności Prezesa Leszka Balcerowicza.

luty 2005 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania otrzymała rekomendację Business Centre Club na okres 14 lutego 2005 - 13 lutego 2006 roku. Rekomendacja ta potwierdza członkostwo w tej organizacji przedsiębiorców i ma pomagać członkom BCC w prowadzeniu działalności gospodarczej i społecznej, a nadrzędnymi celami wstępującego do Klubu jest wzajemna pomoc i współpraca oraz uzyskanie poczucia bezpieczeństwa zawodowego-grupowego i indywidualnego.

18 kwietnia 2005 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania została Laureatem X edycji Medalu Europejskiego dla Usług, organizowanej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Kryteriami dla Kapituły konkursu były: dynamika firmy oferującej usługę, zdobyte nagrody i certyfikaty.

26 września 2005 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wygrała Ogólnoświatowy Konkurs Fundacji ECDL pn. Digital Literacy Award tytułem krzewienia  kultury informatycznej w społeczeństwie, w tym powszechnego wdrażania certyfikatu ECDL.

 

opublikowano: 28 lutego 2008 14:07

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry