O UCZELNI :: Osiągnięcia z zakresu IT
Strona główna

Co nas wyróżnia

Strona główna

Osiągnięcia z zakresu IT


 

 

         Centrum Języków Obcych WSIiZ jest Centrum Egzaminacyjnym The European Language Certificates i London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications. Działalność certyfikującą rozpoczęło w 1997 r. i systematycznie się rozwija w dziedzinie promocji egzaminów TELC i LCCI IQ na arenie ogólnopolskiej. W zakresie certyfikacji językowej Centra Egzaminacyjne w Rzeszowie przeprowadziły łącznie ponad 22 000 egzaminów TELC i LCCI IQ. Centrum TELC przeszkoliło ponad 740 egzaminatorów TELC. Stworzyło jedną z dwóch największych w Polsce sieci ośrodków egzaminacyjnych TELC, koordynując pracę prawie 100 ośrodków na terenie całeg o kraju, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, K atolickim Uniwersytecie Lubelskim czy Politechnice Krakowskiej. Od początku funkcjonowania WSIiZ podejmuje skuteczne starania o unowocześnianie i wprowadzanie rozwiązań IT do polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Inicjatywy te służą nie tylko środowisku lokalnemu, ale również całemu sektorowi szkół wyższych w Polsce.

  • Jesteśmy największym centrum szkoleniowym Cisco Systems w Polsce. Otrzymaliśmy tytuł najlepszej Akademii Cisco w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Jako jedyni w kraju, posiadamy stopień CATC – Cisco Academy Training Center, co daje nam uprawnienia do szkolenia i certyfikowania instruktorów dla wszystkich polskich uczelni oraz Akademii Regionalnych Cisco. Do tej pory podpisaliśmy ponad 40 umów certyfikujących z placówkami edukacyjnymi z całej Europy.
  • Porozumienia podpisane z czołowymi firmami branży informatycznej (Novell, Microsoft, Cisco, Oracle, IBM, Lotus, Sun Microsystems, Hewlett Packard, 3COM, Compaq, Sybase, Intel) umożliwiają naszym studentom uczestnictwo w autoryzowanych szkoleniach potwierdzających znajomość produktów tych przedsiębiorstw. Jednocześnie studenci mogą uzyskać międzynarodowe certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności w Autor yzowanym Centr um Egzaminacyjnym „Prometric”.
  • 30% osób w Polsce posiadających cer tyfikat ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – uzyskało go w naszej Uczelni. W ubiegłym roku zostaliśmy wyróżnieni nagrodą ECDL-F jako jedyna instytucja spośród 138 krajów (Europa, Azja, Afryka, Bliski Wschód, Ameryka Płn. i Ameryka Płd.) za krzewienie kultury informatycznej w społeczeństwie.
  • Firma Partners in Progress przy naszym dużym udziale opracowała nowoczesny system zarządzania uczelnią – Uczelnia XP, zbudowany m.in. w oparciu o nasze 10-letnie doświadczenia w zakresie zarządzania uczelnią oraz organizacji procesu dydaktycznego. Dzięki temu mamy istotny wpływ na unowocześnianie polskiego systemu szkolnictwa wyższego w Polsce w zakresie aktywnego zarządzania uczelnią i prowadzonego przez nią procesu dydaktycznego.
  • Jako pierwsza uczelnia w Polsce, wdrożyliśmy Elektroniczną Legitymację Studencką. Zamierzamy również utworzyć konsorcjum w celu ułatwienia zakupu kart elektronicznych i hologramów zabezpieczających oraz podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Będziemy również służyć pomocą w procesie wdrożenia i obsługi systemu ELS.
  • WSIiZ opracowała „system antyplagiatowy”, umożliwiający porównywanie prac dyplomowych z istniejącą bazą dokumentów. Wszystkie prace studentów Uczelni sprawdzane są z bazą prac bronionych wcześniej na Uczelni, jak również z bazą prac innych uczelni, które wyrażą zainteresowanie przystąpieniem do programu.
  • Pracownicy WSIiZ opracowali projekt „e-szkoła – wirtualny dziennik”. Stanowi on odpowiednik tradycyjnego dziennika, ale w przeciwieństwie do niego jest zawsze łatwo dostępny dla rodziców oraz posiada wiele różnorakich opcji, ułatwiających pracę nauczycielom i dyrektorom szkół. Jest to zintegrowane rozwiązanie, zapewniające elektroniczną oraz zdalną obsługę placówek edukacyjnych. Program „e-szkoła – wirtualny dziennik” uzyskał pozytywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty i jest przekazywany przez WSIiZ bezpłatnie każdej zainteresowanej placówce szkolnej. Obecnie system ten wdrożyło blisko 60 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
  • Distance learnig (DL) – przed rozpoczęciem każdego semestru studenci otrzymują płyty CD z zestawem kursów e-lear ning owych, odpowiednich do ich planu zajęć. Wszystkie DL zostały stworzone samodzielnie przez pracowników naukowo-dydaktycznych. Do tej pory opracowano kursy ze 195 przedmiotów, a liczba ta stale wzrasta. Dokładamy wszelkich starań, aby kursy elektroniczne nie miały charakteru podręcznika – przeciwnie. Nasycono je elementami interaktywnymi i ciekawymi z punktu widzenia studentów, dzięki temu stanowią one uzupełnienie informacji zdobywanej na zajęciach tradycyjnych i skutecznie motywują do pilnej pracy. Pozwalają na poszerzanie wiedzy w dowolnym miejscu i czasie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Uczelnia opracowała także narzędzia autorskie, pozwalające pracownikom (nawet tym bez gruntownej wiedzy technicznej) samodzielnie przygotowywać atrakcyjne kursy elektroniczne.Pracownicy naukowi WSIiZ, w tym autorzy kursów DL, aktywnie współpracują z Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Stowarzyszeniem Edukacji Menedżerskiej „FORUM” przy tworzeniu Systemu certyfikacji internetowych kursów e-learningu. Badania przeprowadzane wśród studentów WSIiZ wskazują na to, iż Uczelnia trafnie określiła i realizuje strategię wprowadzania nowoczesnych metod nauczania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział WSIiZ w procesie unowocześniania polskiej edukacji

 

 

 

 

Dotychczas z naszej oferty skorzystały 82 uczelnie, 59 szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i policealnych, oraz 73 inne instytucje edukacyjne w całej Polsce

 

15 maja 2007 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wygrała konkurs "Lider ECDL Advanced". 15 maja Rektor Senior prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Paszczyński odbierze puchar z rąk prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Od kilku lat WSIiZ jest liderem jesli chodzi o ilość przyznanych certyfikatów ECDL. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest najpopularniejszym dokumentem potwierdzajacym znajomość obsługi komputera. Certyfikat zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej: Podstawy technik informatycznych, Użytkowanie komputerów, Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych, Grafika menedżerska i prezentacyjna, Usługi w sieciach informatycznych.

opublikowano: 9 maja 2007 08:24

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry